12 juli 2018
12 jul. 2018

Het hoogst haalbare voor onze cliŽnt

Hayat Barrahmun, Boels Zanders Advocaten

Wij geloven meer in 'oplossen' dan in 'gelijk krijgen'

"Voor mijn cliënten ga ik door het vuur" Een stevige uitspraak van advocaat Hayat Barrahmun die ze ook meer dan waarmaakt.

Hayat, advocaat sinds 2002, is specialist arbeids- en pensioenrecht bij Boels Zanders Advocaten. Het kantoor, met een vestiging in de Vestedatoren in Eindhoven en vestigingen in Venlo en Maastricht, is het grootste advocatenkantoor van Zuid-Nederland en behoort tot de top 20 kantoren in Nederland.

Advies op maat voor (internationale) ondernemingen

Vanuit Eindhoven adviseert Hayat, samen met haar team, (internationale) ondernemingen op het op het gebied van onder meer arbeidsovereenkomstenrecht, arbeidsvoorwaarden, en de arbeidsrechtelijke aspecten van pensioenvraagstukken. Een boeiend werkgebied dat, mede door steeds weer veranderende wet- en regelgeving, voortdurend in beweging is.

Complexe materie wordt onderschat

Hayat: “Neem het pensioenrecht. Complexe materie die door zowel werkgever als werknemer onderschat wordt, terwijl er vaak veel geld mee gemoeid is. Ook bij fusie en overnames of een wijziging van de pensioenregeling wordt dit onderwerp vaak onderbelicht met alle gevolgen van dien. Het conceptwetsvoorstel ‘Arbeidsmarkt in balans’ is ook een goed voorbeeld. Als de wet wordt aangenomen, dan zal weer het nodige wijzigen in het arbeidsrecht.

Wat mij betreft is de invoering van de zogenaamde cumulatiegrond een goede zaak. Hierdoor wordt het voor kantonrechters weer mogelijk om de arbeidsovereenkomst te ontbinden als er geen directe ontslaggrond is, maar het gezien alle omstandigheden beter is als de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt. De wetgever komt hiermee tegemoet aan het grootste bezwaar in de praktijk: vast is nog meer vast is geworden. Het doel van de WWZ was juist dat vast minder vast zou worden. "

Wij informeren gevraagd én ongevraagd

"Wat wij zien is dat werkgevers en werknemers voortdurend te maken hebben met complexe, regelmatig wijzigende, wet- en regelgeving. We informeren onze cliënten dan ook gevraagd én ongevraagd in een vroeg stadium over op handen zijnde wijzigingen. Wat ons betreft is voorkomen beter dan genezen. Door vroegtijdig advies te vragen kunnen kostbare, tijdrovende en energievretende procedures worden voorkomen. Zeg nou eerlijk? Wie zit er nou te wachten op ellenlange procedures?

Vaak zien we in onze rol als adviseur dat het bij ondernemers geen kwestie van onwil maar van onwetendheid is. Ze zijn simpelweg niet op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Of beseffen niet dat bijvoorbeeld de snel om zich heen grijpende digitalisering gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het personeelsbeleid. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met social media? De nieuwe privacywetgeving AVG roept weer vragen op over de bewaartermijnen van gegevens van werknemers of sollicitanten. Het niet naleven van de privacywetgeving kan tot torenhoge boetes leiden, boetes die makkelijk vermeden kunnen worden."

Meer informatie over bijvoorbeeld (de wijzigingen in) het arbeidsrecht of pensioenrecht? De specialisten van Boels Zanders staan u graag te woord!

Rechtsgebied overschrijdend

Preventief te werk gaan is het devies: betrek de professionals van Boels Zanders vroeg in trajecten. Door een paar gerichte vragen te stellen kan een inschatting worden gemaakt van de risico's die er zijn. Boels Zanders heeft daarvoor een risicoscan ontwikkeld. Hayat: “De expertise op dit kantoor is gegarandeerd met ongeveer 80 juridisch specialisten verdeeld over de drie kantoren. Niet alleen waar het gaat om arbeids- en/of pensioenrecht. We hebben een sterk team van specialisten op diverse rechtsgebieden zoals ondernemingsrecht, privacy, fusies & overnames, intellectueel eigendom en vastgoedrecht.

De expertise van deze rechtsgebieden hebben wij samengebracht in gespecialiseerde sectorteams voor bijvoorbeeld food & agri, onderwijs, privacy, zorg, pensioen, start-ups en legal compliance. Door deze samenwerking benaderen wij vraagstukken van cliënten vanuit meerdere disciplines. Dit is een mooi voorbeeld van onze efficiënte werkwijze waarmee we optimaal resultaat behalen voor onze cliënt.  

Dichtbij en oplossingsgericht

"Misschien nog veel belangrijker zijn de korte lijnen die wij hanteren in contact met zowel cliënten als collega's. Onze advocaten weten wat er speelt bij de cliënt en in de branche, en zijn open en eerlijk in wat wel en niet haalbaar is.Wij vinden dit erg belangrijk. Wij geloven meer in het vinden van praktische oplossingen dan in het voeren van procedures, meer in ‘oplossen’ dan in ‘gelijk krijgen’. Maar in alle gevallen gaan we voor het hoogst haalbare voor de cliënt".

Boels Zanders Advocaten
Vestiging Eindhoven
Vestdijk 76
5611 CE Eindhoven
088 304 000
www.boelszanders.com
contact@boelszanders.comBoost your skills, Upgrade your business!

Inspiratie & Kennis Congres Valkenswaard 2018

Inspirerende Sprekers en twee Powersessies

Brouwers Reklame | Het moderne ambacht

Schrijven met licht

Revival van neon

Charles Esche, directeur Van Abbemuseum

De impact van de geschiedenis

Elke stad krijgt het museum dat bij haar past.

Interlingo

Met taal de wereld veroveren

Taal en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bastion Hotel Eindhoven Waalre

Nieuwste aanwinst staat in... Waalre!

Innovatieve boekings- en factureringstool ontzorgt klanten.

Servicepunt Leren en Werken

Aanpakken en doorzetten

Gemeentelijk servicepunt realiseert aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt.