juni 2018

COLUMN

Rob den Teuling

Blik op werk.

Veranderen wetten mensen?

Rob den Teuling


Veranderen wetten mensen? Die indruk zou je soms krijgen. De laatste jaren buitelen de wettelijke veranderingen over ons heen waar het gaat over kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt: Wet Sociale Werkvoorziening, Wet Werken naar Vermogen, Participatiewet, Banenafspraak, Quotum Wet, loonkostensubsidie en loondispensatie.

Allemaal nieuwe oplossingen voor dezelfde problemen. Bedoeld om mensen die het niet helemaal zelfstandig redden in hun werk, te ondersteunen. Bijvoorbeeld met een aangepaste werkomgeving of extra begeleiding, een verzekering tegen een verhoogde kans op ziekteverzuim of een betaling naar loonwaarde prestatie.

De constante factor in de veranderende wetten zijn de mensen. Kwetsbare mensen zijn van alle tijden. De wetten zijn een uiting van het tijdsbeeld hoe we als maatschappij hier rekening mee willen houden. Stok of wortel? Ondersteuning of zelfredzaamheid? In hoe wij ze duiden, zit de ontwikkeling van onze beschaving.

Zijn er dan geen échte veranderingen? Zeker wel, maar die zitten met name in het werk. Zoals het wegvallen van eenvoudig, repeterend werk. Automatisering en robotisering. De flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een 24-uurs economie. Toenemende complexiteit in techniek en informatie. Niet terug te draaien marktontwikkelingen, die de afstand tot de arbeidsmarkt van kwetsbare mensen groter maken. Een toenemende kwetsbaarheid door de complexiteit van de arbeidsmarkt.

In deze veranderingen bepalen werkgevers welke ruimte zij willen geven aan de ontwikkeling van mensen door sociaal ondernemerschap te tonen. En dat sociaal ondernemerschap neemt gelukkig steeds meer toe. Afgelopen maand heeft Ergon, sinds de invoering van de nieuwe Participatiewet in 2015, de 500ste medewerker geplaatst met inzet van loonkostensubsidie (een compensatie voor de werkgever voor verlies van productie als een medewerker om een arbeidsbeperking een trager werktempo heeft). Daarbij zijn 117 werkgevers betrokken die geen ervaring hadden met de inpassing van mensen met een arbeidsbeperking in hun werkomgeving. Dat geeft hoop voor mensen die een aangepaste werkplek nodig hebben!

En die wetten? Werkgevers zitten niet op steeds wisselende wetten te wachten, maar op betrouwbare en eenvoudige regelgeving.

Rob den Teuling

Bedrijfsdirecteur Ergon en Participatiebedrijf
Rooijakkersstraat 3
(bedrijfsnummer 8008)
5652 BA Eindhoven
040 2387777
info@ergon.nu
https://ergon.nu/