21 oktober 2015
21 okt. 2015

Baas over eigen glasvezelverbinding

Breedband Regio Eindhoven (BRE)

BRE laat licht schijnen over unieke dark fiber-technologie.

Een slordig decennium geleden sloeg een twintigtal partijen met het optuigen van een even ambitieus als praktisch dark fiber-netwerk de spreekwoordelijke handen ineen. Tot op de dag van vandaag - ruim tien jaar later - floreert het netwerk in de gehele regio Zuidoost-Brabant als nooit tevoren. Goeie Zaken sprak met Teun van der Velden (Project Manager) en Henk Kluytmans (Manager) van Breedband Regio Eindhoven (BRE) over het fenomeen dark fiber, ofwel een onbelichte glasvezel.

Dankzij de pioniersrol van de circa twintig aandeelhouders (met namen als gemeente Geldrop-Mierlo, Vitalis Woonzorg Groep, Lumens Groep, Summa College, Simac, FEI en Zuidzorg veelal afkomstig uit de wereld van overheid, zorg, onderwijs en woningbouw alsmede het reguliere bedrijfsleven, red.) van het eerste uur, maken anno 2015 vele honderden bedrijven en overige organisaties naar volle tevredenheid gebruik van het BRE-netwerk in de Brainportregio. Voor de duidelijk- en volledigheid: met een zakelijke glasvezelverbinding van BRE krijgen partijen toegang tot een eigen glasvezel. Men bepaalt vervolgens zelf hoeveel bandbreedte - in het kort: hoeveel internetsnelheid - men tot zich wenst te nemen door het gebruik van de juiste optische netwerkapparatuur. Van der Velden: "Met behulp van onze partners kunnen gebruikers de capaciteit van de verbinding verhogen zónder nieuwe investeringen. De primaire doelstelling van BRE is om voor onze klanten – zowel de aandeelhouders van onze organisatie als ook de huurders van een dark fiber-verbinding – tegen concurrerende tarieven op de zogeheten passieve laag glasvezelverbindingen aan te bieden. Gebruikers hebben vervolgens op de áctieve laag de vrijheid in keuze van diensten zoals internet, telefonie of koppeling met een datacenter.”

Samenwerking marktpartijen
Hoewel BRE als volledig open en onafhankelijke organisatie functioneert, is uit puur praktische en kwaliteitsredenen enige tijd geleden bewust gekozen om de coördinatie en directievoering van het bedrijf te laten voeren vanuit Endinet, de marktpartij die in de regio Eindhoven onder andere ook verantwoordelijk is voor het gas- en elektriciteitsnetwerk. Kluytmans: "Daarnaast werken wij - na inmiddels twee Europese aanbestedingen op rij - voor wat betreft de fysieke aanleg van het dark fiber-netwerk al geruime tijd samen met BAM Infra Telecom. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de door ons beheerde glasvezelnetten."

Voordelen op een rijtje
De voordelen van de dark fiber-dienstverlening van BRE is volgens mijn beide gesprekspartners vijfledig. Zo springen volgens Van der Velden de snelheid en de betrouwbaarheid van een dark fiber-glasvezelverbinding in het oog. “Gebruikers bepalen niet alleen zelf de snelheid en bandbreedte van de door hen bij ons gehuurde dark fiber-verbinding, ze weten zich ook te allen tijde verzekerd van het feit, dat enkel zijzelf toegang hebben tot de 'eigen' glasvezel-infrastructuur. Wordt een glasvezel bij reguliere breedbandaansluitingen door meerdere afnemers gedeeld, bij dark fiber is dat níet het geval. Sterker, wij hebben absoluut geen interesse ín of zicht óp hetgeen huurders met een eigen dark fiber-infrastructuur uitvoeren. Zoals eerder geschetst: wij leveren enkel
laag één (de onbelichte glasvezel, red.); voor de belichting en het uiteindelijk inkopen of huren van diensten dient men dus zélf zorg te dragen. Kortom, dark fiber van BRE garandeert onze afnemers te allen tijde absolute anonimiteit en zekerheid.”

Kluytmans is zicht- en hoorbaar trots als hij de unieke hoge beschikbaarheid van het dark fiber-netwerk aanstipt. “Men is vrij om te kiezen voor een enkelvoudige of redundante verbinding met het glasvezelnetwerk. In dat laatste geval bieden wij huurders twee aparte verbindingen – in het ultieme geval liggen de glasvezelaansluitingen op ongeveer vijf meter afstand van elkaar – waardoor verbindingsuitval simpelweg wordt geminimaliseerd. Daarnaast mag mijns inziens ook onze honderd procent open en onafhankelijke werkwijze niet onvermeld blijven. Huurders van een dark fiber-infrastructuur kunnen te allen tijde switchen van internet- en/of dienstenprovider zodat er nooit een nieuwe glasvezelverbinding behoeft te worden aangelegd. Hetzelfde geldt voor de aansluiting op een van de vele datacenters die Zuidoost-Brabant rijk is.”

Ultieme prijs-kwaliteitverhouding
Van der Velden sluit het pakket voordelen van de dark fiber-dienstverlening van BRE af met het onderwerp kostenefficiëntie. “Omdat men zelf bepaalt welke breedbandbreedte men over de gehuurde infrastructuur wil voeren, is de dark fiber-technologie uitermate geschikt om toekomstige groei in data- en dienstenbehoefte van een organisatie op te vangen. Het is en blijft niet alleen mogelijk om meerdere toepassingen over één glasvezelkabel te voeren, de door ons gehanteerde breedbandformule resulteert voor het gros van onze vele afnemers altijd in de best mogelijke en denkbare prijs-kwaliteitverhouding!"

Breedband Regio Eindhoven (BRE)
Wekkerstraat 25
5652 AN Eindhoven
T. (040) 238 38 72
I. www.breedbandeindhoven.nl
E. info@breedbandeindhoven.nlWat is ondermijnende criminaliteit nou precies?

Ondernemen tegen ondermijning

Ondernemers kunnen bewust en onbewust de onderwereld faciliteren

Regerend landskampioen GP Bulls uit Eindhoven

Rolstoelhockey heeft leven van Cyrill en Niek verrijkt

'Rolstoelhockey is échte topsport!'

Iva Plocheva (Bulgarije)

In gesprek met een expat

Iva Plocheva op haar plaats op regionale arbeidsmarkt.

Bibby Financial Services

Brandstof voor het mkb

Managing Director Rob Retèl opereert vanuit Waalre.

Breedband Regio Eindhoven (BRE)

Baas over eigen glasvezelverbinding

BRE laat licht schijnen over unieke dark fiber-technologie.

ABC E BUSINESS & ABC Media

Ondernemen voor gebroeders Peels niets meer of minder dan een ABC'tje

Beiden succesvol ondernemer maar bovenal broers.