17 juli 2018
17 jul. 2018

International School Eindhoven trekt op met taalinstituut easyNL

Bruisende campus aan de Oirschotsedijk

Roy White:"ISE is een community waar we samenwerken aan een sterke toekomst."

De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en zorgen voor een steeds internationaler werkveld. Het is daarom niet alleen belangrijk dat bedrijven hierop inspelen, maar ook dat diegenen die in de toekomst aan het werk zijn, goed worden opgeleid.

Vanuit dat perspectief volgt de International School Eindhoven (ISE) een onderwijsbeleid dat aanstuurt  op veerkrachtige, zelfgemotiveerde en creatieve studenten die internationaal georiënteerd zijn en geïnspireerd worden om hun eigen potentieel te ontwikkelen. De school trekt daarbij op met verschillende partijen, zoals taalinstituut easyNL, om dat beleid te realiseren en verder uit te werken.

International School Eindhoven en easyNL: meer dan scholen alleen!

De International School Eindhoven (ISE) kent een lange geschiedenis. In 1964 kwam Frits Philips, destijds president van de Philips Gloeilampenfabrieken, op het idee om een goed onderwijsaanbod te creëren voor kinderen van buitenlandse  Philipsmedewerkers en van Nederlandse die in het buitenland werden gestationeerd. Al gauw groeide de school uit tot een volwaardige internationale school.

Anno 2018 bestaat de ISE uit een Primary School (verdeeld over een International en een Dutch Division) en een Secondary School, en is de campus gevestigd in de voormalige Constant Rebecque kazerne aan de Oirschotsedijk in Eindhoven “We zijn bijzonder trots op de ontwikkeling van onze school,” vertelt directeur Roy White, wanneer Goeie Zaken hem samen met Frans Suijkerbuijk, directeur van taalinstituut easyNL, spreekt. “In relatief korte tijd zijn we uitgegroeid tot een bruisende campus waar allerlei nationaliteiten op een prettige manier met elkaar in contact komen. Daarnaast groeien wij nog steeds. Over een aantal jaar hopen we de 1.500e leerling te mogen verwelkomen.”

Real life situations

Reden voor die groei is onder andere de positie die Eindhoven heeft weten te bemachtigen op het gebied van technologie. Om invulling te geven aan de vele technologische uitdagingen trekken steeds meer bedrijven werknemers aan uit het buitenland, die zich voor lange(re) tijd in onze regio vestigen. “Vaak hebben deze zogenaamde internationals een gezin dat meeverhuist en dus moeten zij op zoek naar geschikt onderwijs voor hun kinderen,” vertelt Roy.

“Op de ISE hebben we een onderwijsaanbod gecreëerd dat tegemoetkomt aan de behoeften van deze groep jongeren. Naast het ‘standaard’ lesprogramma krijgen ze binnen ons curriculum de kans om zichzelf te ontwikkelen en een specifieke ‘skill set’ aan te leren. Hiermee bedoelen we dat we onze leerlingen voorbereiden op het werkveld van de toekomst. De vele technologische ontwikkelingen en de internationalisering die onze wereld kenmerken, vragen namelijk om mensen die verder durven te denken. Die niet alleen kennis hebben, maar ook creatief zijn, sociaal, ondernemend en initiatief durven te tonen.

Daar besteden we binnen de ISE aandacht aan. We leggen leerlingen bijvoorbeeld regelmatig problemen voor uit de praktijk en vragen hun om samen met een aantal anderen op zoek te gaan naar oplossingen. Dit soort ‘real life problems’ zorgt ervoor dat studenten een andere manier van denken gaan ontwikkelen die past bij wat de toekomst van hen vraagt.”

Technologische ontwikkelingen en internationalisering vragen om mensen die verder durven te denken. Die niet alleen kennis hebben, maar ook creatief zijn, sociaal, ondernemend en initiatief durven te tonen.

Community met partnerships

Om gestalte aan het onderwijsbeleid te geven werkt de ISE veel samen met andere partijen. “We zijn veel meer dan een school alleen. Ik zie de ISE dan ook liever als een community waar we samenwerken aan een sterke toekomst,” vertelt Roy. “Zo werken we samen met lokale bedrijven, zoals de (naastgelegen) Philips Fruittuin. Daarnaast trekken we op met andere scholen om ons curriculum te delen en werken we samen met het Holland Expat Center South aan een ‘Living in’-programma, waardoor we internationals ondersteunen bij het opbouwen van een aangenaam en betrokken bestaan in onze regio. Om die reden zijn we ook een partnership aangegaan met easyNL. Hierdoor kunnen we de ouders van onze studenten, veelal de ‘partners van’, in de gelegenheid stellen om Nederlands te leren.”

“Het verstaan en spreken van de Nederlandse taal blijkt voor veel internationals een erg belangrijke factor om zich thuis te voelen,” vertelt Frans hierover. “Dit is van specifiek belang voor de partners van internationals die vaak een groot gedeelte van hun tijd voor de kinderen zorgen, de huishouding doen en dus op allerlei momenten en op allerlei fronten gedurende de dag in contact komen met onze taal. Zij hebben er ontzettend veel baat bij om het Nederlands te begrijpen. Daarnaast heeft het deelnemen aan een cursus ook een belangrijk sociaal effect. Men ontmoet anderen die in een soortgelijke en cruciale positie verkeren. Ook dat levert heel veel op!"

"De komende jaren willen we blijven investeren in duurzame relaties zoals die met easyNL, omdat we merken dat het ontzettend veel opbrengt. Er zijn nog zó veel kansen om onze community te versterken. Hier zetten wij ons graag voor in!”

easyNL
Roelofspad 10
5645 JG Eindhoven
040 211 31 01
info@easyNL.nl
www.easyNL.nlBrouwers Reklame | Het moderne ambacht

Schrijven met licht

Revival van neon

Wat is ondermijnende criminaliteit nou precies?

Ondernemen tegen ondermijning

Ondernemers kunnen bewust en onbewust de onderwereld faciliteren

Iva Plocheva (Bulgarije)

In gesprek met een expat

Iva Plocheva op haar plaats op regionale arbeidsmarkt.

Help, de robots komen!

Arbeidsvitaminen aan de oevers van de Kleine Dommel

Smart technology en smart manufacturing in de Brainportregio.

Aannemersbedrijf Van Rijswijck

Monumentaal pareltje in Waalre

Een architectonisch pareltje om trots op te zijn.

Ontmoeten, samenwerken en inspireren

Een creatieve stek

Stek87 in Valkenswaard