juni 2018

COLUMN

Rob van Dijk

Gastvrij? Dat moet u als ondernemer natuurlijk ook zijn

Rob van Dijk


Gastvrijheid is in onze branche een vanzelfsprekendheid. Maar wat verstaan we nu precies onder gastvrijheid? Onlangs vond ik een definitie die mijns inziens het beste weergeeft waar gastvrijheid voor staat. Gastvrijheid is het prettige, welkome gevoel dat de gast beleeft bij het contact met de gastheer en/of gastvrouw en de dienst van het bedrijf. Terwijl ik de definitie tot me door liet dringen, kwam ik tot de conclusie dat gastvrijheid eigenlijk hetzelfde is als klantvriendelijkheid.

Want wat dacht u van deze: Klantvriendelijkheid is het prettige gevoel dat een klant krijgt als hij zaken doet met een professionele partner die kwaliteit en service net zo hoog in het vaandel heeft staan als hijzelf. Kortom, het is niet alleen belangrijk dat het product of de dienst die wordt afgenomen qua kwaliteit en prijs goed is, maar het is ook fijn als het contact goed is.

Sterker nog, als het contact goed is, is de klant zelfs veel eerder bereid om een foutje door de vingers te zien. Is de prijs net even wat hoger? Geen probleem als onderlinge relatie prettig is. Als ik naar mijn eigen bedrijf kijk dan is het op een prettige manier zaken met elkaar doen de sleutel tot een geslaagd event. Vaak ben ik zelf op locatie als we een event of feest op gaan bouwen. Ik merk dat klanten dat prettig vinden, maar dat ook mijn eigen mensen het fijn vinden als ik als aanspreekpunt fungeer. Ik weet immers wat er is afgesproken, maar kan ook direct afspraken aanpassen als de situatie daar om vraagt.

Klanten vinden het op hun beurt fijn dat degene waarmee ze de afspraken hebben gemaakt er ook zelf bij is. Het feit dat ze vaak hun verbazing uitspreken dat ‘de baas’ zelf is meegekomen, zegt eigenlijk al genoeg. Tegelijkertijd, het feit dat je zelf de regie houdt, schept direct vertrouwen en komt de sfeer in heel veel gevallen meteen ten goede. Als je dan ook nog eens waarmaakt wat je belooft en zelfs de verwachtingen weet te overtreffen dan vul je de definitie van klantvriendelijkheid mijns inziens prima in en staat niets een mooie samenwerking in de weg.

Met feestelijke groet,

Rob

Met van Dijk Events
Resedalaan 9
5582 AA Waalre
06 295 863 60

Bezoekadres
Beemdstraat 1
5653 MA Eindhoven
040-2180591

genieten@metvandijk.nl

www.metvandijk.nlCOLUMN Rob van Dijk

Van je collega's moet je het hebben