april 2018

COLUMN

Gerry Lardenois

HET VOORJAAR VIEREN WE

EN FISCALE MAATREGELEN...

Gerry Lardenois


De carnaval ligt alweer achter ons en het voorjaar lacht ons toe. De bomen kleuren langzaam groen en de natuur ontwaakt weer. Heerlijk om met nieuwe dingen bezig te zijn, nieuwe klanten, nieuwe opdrachten en bedrijven begeleiden die willen groeien. Onderwijl wijzigen er ook nog allerlei fiscale regels waar wij natuurlijk als de kippen bij zijn.

Hoewel sommigen van jullie het toch droge materie vinden waar wij onze bevlogenheid hebben liggen, wil ik wat van de nieuwe maatregelen met jullie delen. Je weet maar nooit waar het van pas komt. Op 25 mei is de AVG een feit (Algemene Verordening Gegevensbescherming), heeft u het al geregeld indien u werknemers hebt en de salarisadministratie uitbesteedt? Wij wel voor onze cliënten met werknemers, kleine moeite maar het moet wel even gebeuren.

Voor veel ZZP-ers en hun opdrachtgevers is het een opluchting geweest dat de wet DBA van de baan is. Toch wil kabinet Rutte 3 er wel mee aan de slag om middels nieuwe richtlijnen duidelijkheid te scheppen en schijnondernemerschap te voorkomen. De Belastingdienst gaat wel optreden in geval van fictieve dienstbetrekking, duidelijk en opzettelijke schijnzelfstandigheid. Maar ook gevallen van bewust ontduiken van premies en belastingen genieten de aandacht van de Belastingdienst aan wat het kabinet de onderkant van de arbeidsmarkt noemt.

In één van mijn vorige columns heb ik geschreven dat een klant die niet betaalt geen klant is en over het omgaan met niet betalende debiteuren. Daar heeft de Belastingdienst ook een aangepaste maatregel voor bedacht. Het is voortaan verplicht om de BTW op oninbare vorderingen, “klanten” die nog niet betaald hebben, uiterlijk één jaar na de uiterste betaaldatum terug te vorderen. Dit dient te gebeuren op de BTW aangifte van het tijdvak waarin de uiterste betaaldatum met 1 jaar is overschreden. Staan er debiteuren vorderingen op de balans die nog niet zijn betaald en waarvan de uiterste betaaldatum al vóór 1 januari 2017 lag? Dan worden deze vorderingen voor de BTW wetgeving dus op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De BTW op deze oninbare vorderingen dien je terug te vragen in de eerste btw-aangifte van 2018.

Wat ik tot slot nog onder de aandacht wil brengen is de wijziging bijtellingspercentage op elektrische auto’s die in 2019 van kracht wordt. Voor volledig elektrische auto’s gaat het bijtellingspercentage van 4% vanaf 2019 gelden tot maximaal € 50.000 van de catalogusprijs. Voor het eventuele deel van de catalogusprijs boven deze € 50.000 geldt het dan geldende algemene bijtellingspercentage van 22%. Uitzondering hierop zijn auto’s die op waterstof rijden. Heeft u uw elektrische auto dit jaar gekocht dan blijft de lage bijtelling over de gehele catalogusprijs gelden tot 2023.

Dit zijn slechts een paar zaken die veranderen en vernieuwen. Dat houdt ons vak zo boeiend en levendig en verre van saai. Mag onze fiscale HeartBeat ook voor uw bedrijf z’n werk gaan doen?

Met hartstochtelijke groet, wens ik u Goeie Zaken!

HeartBeat
Croy 7 W
5653 LC Eindhoven
040 218 30 80
www.heartbeat.nuCOLUMN Gerry Lardenois

Help ik groei!

Mag ik even met u vooruit kijken?


COLUMN Gerry Lardenois

Wat is het doel van mijn klant?


COLUMN Gerry Lardenois

EEN KLANT DIE NIET BETAALT...

IS GEEN KLANT!