10 juli 2018
10 jul. 2018

Jos Rooijakkers, directievoorzitter van Rabobank Eindhoven-Veldhoven

In de regio als een vis in het water

'Ik denk dat wij als regio kunnen laten zien dat het kán: snel transformeren naar een circulaire economie.'

Als er íets als een rode draad door de carrière van Jos Rooijakkers loopt, dan is het wel zijn betrokkenheid bij de regio. En die passie voor dit gebied komt uitermate goed van pas nu de directievoorzitter van Rabobank Eindhoven-Veldhoven kartrekker is van de Circulaire Economie Challenge (CE Challenge). Het doel: samen de regio (op een duurzame manier) beter maken.

Jos Rooijakkers (59) zit er ontspannen bij. Hij zit dan ook helemaal op zijn plek als directievoorzitter van Rabobank Eindhoven-Veldhoven én als kartrekker van de CE Challenge. De ‘reis’ hiernaartoe? Hij studeerde Bedrijfskunde en Bedrijfseconomie. Daarnaast ontwikkelde hij al op jonge leeftijd een grote sociale betrokkenheid, zo was hij lid van de plaatselijke politieke partij DGG. Dat legde hem geen windeieren, want wie mag zich op zijn 25e al wethouder noemen?

 ‘Ik combineerde het wethouderschap met een baan als docent bij Fontys. Na vier jaar heb ik het openbaar bestuur gedag gezegd, omdat het bedrijfsleven lonkte. Maar ik kijk er nog altijd met een goed gevoel op terug. Het was simpelweg een fantastische leerschool. En daar is ook het zaadje geplant om betrokken te zijn bij deze regio. Ik heb toen gezien hoeveel potentie er in deze regio zit en nog altijd wil ik daar graag een bijdrage aan leveren.’

Thuiskomen

Het bedrijfsleven lonkte dus. Rooijakkers werkte 10 jaar lang bij ING (diverse directiefuncties) en maakte in 1996 de overstap naar de Rabobank. ‘Ook vanwege die uitgesproken connectie met de regio.’ Hij begon als Directeur Bedrijven bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven en ging daarna aan de slag als directievoorzitter in Oss. ‘Die bank zat in een dynamische periode. Ik heb daar de fusie kunnen begeleiden. Vervolgens werd ik in 2006 gevraagd om in Nijmegen een soortgelijk fusietraject te begeleiden, waarna ik in 2009 opnieuw voor Rabobank Eindhoven-Veldhoven ging werken, in dit geval als directievoorzitter. Dat voelde direct als thuiskomen. Ook omdat ik altijd in Geldrop ben blijven wonen.’

CE Challenge

De regio voelt niet alleen als ‘thuis’, Rooijakkers ziet het als zijn taak om die regio beter, sterker en veerkrachtiger te maken. En daar draagt onder andere de CE Challenge aan bij. ‘Met de Circulaire Economie Challenge spelen we in op een maatschappelijk probleem: hoe zorgen we er samen voor dat er in 2050 genoeg voedsel en goederen zijn voor iedereen op de wereld? Want tegen die tijd bestaat de wereldbevolking uit maar liefst 9 miljard mensen en de druk op grondstoffen en hulpbronnen neemt verder toe. Het antwoord is er: onze economie moet tegen die tijd volledig circulair zijn.

‘Zaken die nu nog weggegooid worden, worden in zo’n economie hergebruikt. Wat voor de één restwarmte is, is voor de ander broodnodige energie.’ Ook zal er op een andere manier naar bezit moeten worden gekeken. ‘We zien nu al een grote verschuiving van bezit naar gebruik. Vroeger had je een kast vol cd’s en dvd’s, tegenwoordig kijk je je favoriete serie via een streamingsdienst. In de toekomst gaan we steeds minder waarde hechten aan bezit en lenen of leasen we’, weet Rooijakkers. ‘Ook moet er kritischer naar productdesign worden gekeken; in de ontwerpfase moet hergebruik al centraal staan. Zo ontstaat uiteindelijk een kringloop waarin geen materialen meer worden verspild.’ De bank daagt met de challenge, de naam zegt het al, ondernemers uit om bij te dragen aan die circulaire economie. ‘Om onze toekomst te waarborgen, moeten we nu aan de bak.’

Co-creatie, samen optrekken, dat zit in deze regio in het DNA

Maar niet alleen het aspect ‘de planeet redden’ is van belang. ‘We hebben als bank mede dit initiatief genomen, omdat we kijken naar het economisch aspect. Hoe zetten we de BV Nederland voor de komende generatie goed op de kaart? We kunnen door nu te investeren in een circulaire economie, straks vooroplopen. Wij denken dat we in de Brainportregio alle ingrediënten in huis hebben voor een vliegende start. Je vindt hier volop innovatiekracht, bedrijvigheid én het is hier niet meer dan normaal om samen te werken. Co-creatie, samen optrekken, dat zit in deze regio in het DNA. En daardoor kun je veel sneller slagen maken.’

Energieke kick-off

Inmiddels zijn er tien bedrijven geselecteerd die het zien zitten om deze uitdaging aan te gaan. ‘We kiezen bewust voor een selecte groep én voor bedrijven die veelal in dezelfde sector opereren. Zo kunnen ze elkaar inspireren, aanvullen én samenwerken.  Met deze selecte groep kunnen we de circulaire economie goed op de kaart zetten en deze manier van werken daarna verder uitrollen.’ Begin april was de kick-off en tekenden de deelnemende bedrijven hun overeenkomst. ‘Het was een waardevolle bijeenkomst, de energie om hiermee aan de slag te gaan droop ervan af.’ Inmiddels hebben er al enkele vervolgsessies plaatsgevonden. ‘En de wil om er samen voor te gaan is alleen maar toegenomen.’

Ik denk dat wij als regio kunnen laten zien dat het kán: snel transformeren naar een circulaire economie

Onlangs zijn de deelnemende bedrijven gescand door KPMG. ‘Zie het als een soort nulmeting. We hebben gekeken naar hoe circulair de bedrijven nu zijn en welke mogelijkheden er voor hen zijn om nóg circulairder te gaan ondernemen.’ Vervolgens vond eind mei een workshopdag plaats waarbij de ideeën van de deelnemers omgezet zijn in concrete actieplannen. ‘Een hele inspirerende dag waar mooie plannen zijn gepresenteerd.’ De ambitie van de Rabobank is om op basis van de ervaringen die tijdens deze eerste Circulaire Economie Challenge opgedaan worden, meer ondernemingen te enthousiasmeren. ‘Zo kunnen we impact creëren in de regio. Ik vind het fantastisch dat wij als bank iets in beweging kunnen en mogen gaan zetten.’ 

Welvaart en welzijn

Rooijakkers heeft alle vertrouwen in de toekomst. ‘Ik denk dat wij als regio kunnen laten zien dat het kán: snel transformeren naar een circulaire economie. Deze manier van denken en werken zorgt voor nieuwe duurzame bedrijvigheid, een betere concurrentiepositie en meer werkgelegenheid. Dat komt onze welvaart en ons welzijn ten goede. Ik merk ook: hoe vaker ik hier met mensen over spreek, hoe groter het enthousiasme wordt. Die sneeuwbal is al aan het rollen!’ 

CE Challenge
Zeven lokale Rabobanken in Zuidoost-Brabant willen de ontwikkeling naar een circulaire economie de komende tijd versnellen middels de Circulaire Economie (CE) Challenge. Naast Rabobank Eindhoven-Veldhoven, zijn dat de Rabobanken: De Kempen, Peelland Zuid, Dommelstreek, Het Groene Woud Zuid, Peel Noord en Helmond. De banken werken daarbij actief samen met MVO Nederland en KPMG.

 Eindhoven Fiber eXchange (EFX)

Open en onafhankelijk opstappunt breedbanddiensten Eindhoven

In gesprek met Jos van best, kartrekker van het succesvolle EFX.

Boost your skills, Upgrade your business!

Inspiratie & Kennis Congres Valkenswaard 2018

Inspirerende Sprekers en twee Powersessies

Unieke samenwerking met gerenommeerde automotive partners

24U Auto Event groot succes

Eerste auto event 24 uur in bedrijf groot succes.

De man van acht sterren

Max Hermers - Holiday Inn Eindhoven

Max Hermers bevlogen General Manager van twee ****hotels in Eindhoven.

Promeon Security

'Voortdurend anticiperen op de steeds veranderende wereld om ons heen'

Aanpassingsvermogen vereist binnen beveiligingsbranche.

Een Goeje Saeck!

Succesvolle start met de Youngmakers Talent Discovery

Jongeren met kwestbare arbeidsmarktpositie kans bieden op juiste baan.