1 juni 2018
1 jun. 2018

Onorthodoxe arbodienst

Koperen bedrijfsjubileum voor Stimulanz

Jubileum en een nieuw kantoor

In 1965 vertolkt Wim Sonneveld zijn beroemd geworden evergreen ‘Het Dorp’ voor de eerste keer. Het nostalgische nummer geeft op treffende wijze de dorpse sfeer van ‘ons kent ons’ weer. Misschien vraagt u zich af: wat is de overeenkomst tussen ‘Het Dorp’ en de onorthodoxe werkwijze van Stimulanz?

De pretoogjes van directeur en arbo-expert Maarten Lebon glinsteren achter zijn design-bril. ‘Al 12,5 jaar creëren we een dorps- gevoel’, biecht hij lachend op. ‘We zorgen ervoor dat werkgevers én werknemers zich gehoord voelen. En zo’n aanpak klinkt als muziek in de oren.

Koperen bedrijfsjubileum voor Stimulanz, de onorthodoxe arbodienst

De werkwijze van Stimulanz zit opgesloten in de intrigerende pay-off ‘de onorthodoxe arbodienst’. De tekst is even opvallend als veelzeggend. Met een onorthodoxe werkwijze timmert Maarten Lebon al 12,5 aan de weg in arbo-land. Vandaag de dag komt hij met zijn bedrijfsfilosofie al boven het maaiveld uit. In het prille begin – bij de liberalisering van de arbomarkt in 2005 – was Stimulanz helemaal een opvallende speler. ‘Het bedrijf is ontstaan uit onvrede met de toenmalige, traditionele arbodiensten’, haalt Lebon herinneringen op. ‘Het schrijnende gebrek aan daadkracht was voor mij en m’n compagnon Robbert Boonk reden om voor ons zelf te beginnen.’ 

Doortastende aanpak arbeidsdeskundige

Vlak voor de millenniumwisseling vertolkte Robbert Boonk de rol van partner bij een trainingsorganisatie en detacheringbedrijf. In deze periode was elk bedrijf met personeel verplicht aangesloten bij een arbodienst. ‘Het detacheringsbedrijf zat er bij verzuim direct bovenop’, vervolgt Maarten Lebon zijn verhaal. ‘De arbodienst leunde achterover en ondernam de eerste 2 weken geen actie. Het detacheringsbedrijf schakelde een arbeidsdeskundige in. Zo’n expert ging snel en doortastend te werk en realiseerde zo een aanzienlijk korter verzuim. Deze onorthodoxe aanpak avant la lettre legde de kiem voor het bedrijf dat deze maand 12,5 jaar bestaat.’ In 2009 nam Robbert Boonk afscheid van Stimulanz. Jool Giesberts – de vrouw van Maarten Lebon – nam zijn plaats in de directie over.

Verlengde arm

Stimulanz werkt – behalve met bedrijfs- artsen – met geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundigen. De casemanagers opereren volgens de zogenoemde verlengde- armconstructie. ‘Onder de verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts mogen ze notities maken als een werknemer verzuim meldt’, geeft Maarten Lebon tekst en uitleg. ‘Het voordeel van deze vorm van taakdelegatie is dat werknemers zich gehoord voelen.’ Bij Stimulanz zijn warmte, persoonlijke aandacht en toegankelijkheid de normaalste zaak van de wereld. ‘We hebben in onze database tienduizenden telefoonnummers opgeslagen. Bij een telefoontje zien we in één oogopslag wie het verzuim meldt en wie de werkgever is. Zieke werknemers voelen zich vanaf het eerste contact serieus genomen. Deze werkwijze werpt al 12,5 jaar zijn vruchten af.’

Waar een wil is om te werken,
is ook een weg

Stimulanz pakt verzuim vanaf de eerste dag direct en effectief op. De focus ligt daarbij op wat iemand nog wel kan. Denken in mogelijkheden start met een bezoek van de medewerker op de eerste dag van zijn verzuim. ‘Uit onze ervaring blijkt dat 60 – 70 procent van het verzuim geen medische of werkgerelateerde oorzaak heeft’, gaat Maarten Lebon verder. ‘Een snelle, consequente en serieuze aanpak is dus het beste medicijn bij verzuim. Tijdens zo’n bezoek krijgen we een eerste indruk van de aard van de klachten en maken we een inschatting van het verwachte herstel. Vaak stimuleren we medewerkers om anders te denken over verzuim. Als je ziek bent, ben je niet meteen arbeidsongeschikt. Waar een wil is om te werken, is voor mij dus ook een weg.’

Elastiek van de organisatie

De meeste klanten van Stimulanz hebben 10 tot 15 medewerkers op de loonlijst staan. Bij bedrijven van deze omvang vormen werkgevers het elastiek van de organisatie. ‘Als een werknemer zich ziek meldt, moet een werkgever of ondernemer vaak de klappen opvangen en zich extra inspannen’, licht Maarten Lebon toe. ‘Daarom spreken we met bedrijven af dat een werknemer verzuim ook bij ons meldt en niet alleen bij zijn werkgever. In combinatie met het huisbezoek werpen we zo een extra drempel op. Zo voorkomen we dat werknemers om elke wissewasje thuisblijven.’

Nieuw bedrijfspand

Het creëren van een dorpsgevoel bij werkgevers en werknemers heeft Maarten Lebon, Jool Giesberts en hun team geen windeieren gelegd. Gestaag zet de groei van het Eindhovense bedrijf zich door. Onlangs betrok Stimulanz een nieuw kantoor aan Le Havre 66. ‘Onze nieuwe werkplek sluit veel beter aan bij de verwachte bedrijfsgroei en de ambities die ik voor de komende jaren heb’, besluit Maarten Lebon. ‘Onze service, werkwijze en oplossingen blijven onorthodox. Veel klanten voelen zich daar prettig bij. Ook de kritische klant. Pas geleden kreeg ik een mooi compliment van zo’n klant. Hij zei: ik ben het niet altijd met je eens, maar als ik een klacht heb, zit ik bij Stimulanz met de directie om de tafel om het op te lossen. En dat lukt me bij een grote dienstverlener niet.’

Stimulanz

Le Havre 66
5627 SV Eindhoven
040 259 52 50
stimulanz@stimulanz.nl
www.stimulanz.nlIva Plocheva (Bulgarije)

In gesprek met een expat

Iva Plocheva op haar plaats op regionale arbeidsmarkt.

Eindhoven Fiber eXchange (EFX)

Open en onafhankelijk opstappunt breedbanddiensten Eindhoven

In gesprek met Jos van best, kartrekker van het succesvolle EFX.

Charles Esche, directeur Van Abbemuseum

De impact van de geschiedenis

Elke stad krijgt het museum dat bij haar past.

Netwerkclub040

Succesvolle business creŽren!

Het succes achter een van de snelst groeiende netwerkclubs in de regio.

WESCO verlengt levensduur linoleumvloeren met vloerenplan

Kat in de zak of een kat met negen levens?

Zo blijft de kwaliteit op peil en bent u op termijn veel goedkoper uit.

Socialize Media Groep

Supersky + Socialize =

Creatieve krachtenbundeling op Strijp-S is een feit.