19 juli 2018
19 jul. 2018

Overstappen van bootje op een volle zee

Peter Quik neemt afscheid 'zijn' Ergon

Ik ben er trots op dat we er steeds beter in slagen om mensen een beschutte werkplek te bieden

“De regering mag trots op me zijn. Ik heb netjes tot mijn AOW-gerechtigde leeftijd gewerkt”. Peter Quik leunt achterover en kan een grijns niet onderdrukken.

“Maar even zonder gekheid, ik denk dat dit het juiste moment is om het stokje over te dragen. Niet alleen speelt mijn leeftijd een rol, maar ik kan nu ook met een gerust hart de organisatie overlaten aan mijn opvolger. De piketpaaltjes zijn de afgelopen jaren geslagen en het is een stuk duidelijker hoe het nu verder moet met Ergon en het sociale domein waarin ze opereert. De invulling van dit nieuwe beleid moet echter niet meer bij mij liggen. Daarom deze stap.”

Overstappen van bootje op een volle zee

We treffen de directeur vlak voor zijn afscheid bij ‘zijn’ Ergon. Na ruim 25 jaar, waarvan 15 jaar als algemeen directeur, was het tijd om een stapje terug te doen. Inmiddels heeft Peter per 1 juli zijn takenpakket overgedragen aan Yvonne van Mierlo. Als we Peter spreken heeft hij nog geen weet van het feit dat hij met een koninklijke onderscheiding uitgezwaaid zal gaan worden.

Sterker nog, als we binnenkomen zit hij nog stevig te werken. “En dat doe ik tot mijn laatste dag. Ik wil overstappen op een ander bootje, maar doe dat wel bij voorkeur op volle zee zodat het schip op koers blijft. Want dat is belangrijk.” Het is Peter Quik ten voeten uit. Naast een hoge mate van deskundigheid en professionaliteit wordt hij toch vooral geroemd om zijn betrokkenheid.

Met een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen is hij er altijd in geslaagd om de kwetsbare positie van de werknemers binnen de sociale werkvoorziening te verdedigen. Peter: “Maar dat vind ik niet meer dan logisch. Je hebt te maken met mensen. En ook nog eens met mensen die zelf hun positie op de arbeidsmarkt niet kunnen opeisen, laat staan verdedigen. Gelukkig laten wij bij Ergon dagelijks zien dat deze kwetsbare groep wel degelijk hun meerwaarde heeft op de arbeidsmarkt. Zeker als werkgevers bereid zijn om die spreekwoordelijke afstand tot die arbeidsmarkt samen met ons te overbruggen.”

En gelukkig is dat de afgelopen jaren meer en meer het geval geweest”, vervolgt Peter. “We zijn er in geslaagd om van een naar binnen gerichte werkbedrijf onszelf om te turnen naar een naar buiten gericht bedrijf waar samenwerking tussen de sociale partners in het werkveld en het reguliere bedrijfsleven voorop staat.

“Daar hebben we vanaf mijn aantreden als directeur in 2004 altijd sterk op ingezet. Met name ons MT en onze accountteams hebben zich naar buiten toe sterk gemaakt voor een professionele profilering van Ergon. En met veel succes. We hebben in de afgelopen jaren een uitstekend relatienetwerk opgebouwd met daarin tal van vooraanstaande bedrijven die meerwaarde zagen en zien in het inzetten van onze mensen. En daar mogen we met zijn allen trots op zijn.”

Participatiewet

Een goede verstandhouding met het regionale bedrijfsleven en een professionele organisatie die weet hoe ze mensen met een beperking toch hun plaats kunnen laten innemen op de arbeidsmarkt. Het bleek met terugwerkende kracht een enorme meerwaarde voor alle betrokken partijen toen medio 2015 de participatiewet haar intrede deed. “Dat was na de eerste aanzet in de vorm van de quotum-wet uit 2013 natuurlijk een wet met gevolgen.

Een wet ook die tot op de dag van vandaag de gemoederen bezig houdt. Ook in deze regio hebben we lang gezocht naar de juiste afstemming van deze wet en ik denk dat we er goed in zijn geslaagd om er invulling aan te geven. We hebben de nationale gestelde doelstelling, invulling van 125.000 extra arbeidsplaatsen door mensen met een beperking, vertaald naar deze regio en naar de aangesloten gemeenten (Eindhoven, Veldhoven, Valkenswaard, Waalre en Heeze-Leende).

Vervolgens zijn we  met deze doelstelling (het invullen van 450 extra arbeidsplaatsen per jaar) aan de slag gegaan. En het doet me deugd om te zeggen dat we dit ook daadwerkelijk hebben gehaald. Net als ik er trots op ben dat we er steeds beter in slagen om de mensen die deze stap niet kunnen maken toch een beschutte werkplek kunnen bieden. Dat is echter een veel moeilijker traject waardoor het zetten en halen van doelstellingen een stuk lastiger is.”

Re-integratie

En dan is daar natuurlijk nog het uitvoeren van het re-integratiebeleid van de aangesloten gemeenten. Een beleid dat zich richt op het aan het werk krijgen van mensen zonder beperking, maar wel met een duidelijke afstand tot de arbeidsmarkt. Peter: “Wij hebben dit er van de deelnemers in de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap regio Eindhoven (GRWRE) als taak bijgekregen in het kader van de participatiewet.

Een opdracht die we, na een langdurig en stevig traject om tot de juiste besluitvorming te komen, hebben aanvaard en medio 2017 hebben verankerd in ons strategisch plan voor de komende jaren. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het Participatiebedrijf. In het Participatiebedrijf bieden we maatwerk re-integratietrajecten aan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  te begeleiden naar werk. Het gaat om begeleiding, sollicitatietrainingen of cursussen die aansluiten bij de persoonlijke situatie en vaardigheden van de doelgroep. Of dit past in het takenpakket van deze organisatie?

Vanuit onze ruime kennis en ervaring met de doelgroep van de participatiewet weten we wat er nodig is om deze groep naar werk te begeleiden. Daarnaast hebben we een aantal jaren geleden al vingeroefeningen gedaan met het leer-werkbedrijf Trabajo. Dus helemaal vreemd is het voor ons niet. Wel is het een andere tak van sport waardoor we ook duidelijk hebben gekozen voor een tweedeling in de vorm van twee bedrijven: Ergon en het Participatiebedrijf. Twee bedrijven met elk hun eigen opdracht, maar tegelijkertijd met elkaar verbonden. Het heeft de nodige kruim gekost om dit zo in te richten en we zijn er nog lang niet, maar de strategie is helder.” 

Veel van onze mensen functioneren meer dan naar behoren in het reguliere bedrijfsleven en daar ben ik trots op.

Duidelijke koers

Waarmee de koers voor de komende jaren voor de organisatie die Peter achterlaat is bepaald. Peter: “Ik heb geleerd dat niets zo veranderlijk kan zijn dan de politieke besluitvorming, maar voor mij is het inderdaad helder. Dat het echter ook een uitdaging zal worden, daar ben ik ook van overtuigd. Ook ik heb mijn woelige baren in dat kader in de afgelopen 25 jaar wel bevaren. En niet alleen politiek-bestuurlijk. Ik denk bijvoorbeeld aan midden jaren 90 het faillissement van Nedcar in Born waar we veel voor deden. Dat kostte ons bijna de kop. Van de andere kant, wat je spreekwoordelijk niet doodt, maakt je sterker en dus besloten we toen het water ons aan de lippen stond de koers drastisch om te gooien.

In die tijd hebben we ook besloten dat we steeds meer van onze mensen in de vorm van detachering uit moesten laten stromen naar het reguliere bedrijfsleven en hebben we stukje bij beetje onze eigen uitvoeringstaken sterk afgebouwd. We hebben onder meer het bouwbedrijf gesloten. De schildersploeg opgedoekt. Een stuk assemblage overgedragen. Ik kan je verzekeren, dat was en is een traject met de nodige impact hoor. Medewerkers gingen van een beschermde omgeving naar de open markt. Maar ook dat is uiteindelijk gelukt. Veel van onze mensen functioneren meer dan naar behoren in het reguliere bedrijfsleven en daar ben ik trots op. Net als de komst van het postbedrijf en de textielwasserij.

Twee voorbeelden die op het eerste oog haaks staan op ons beleid om mensen door te laten stromen, maar wel weer passend in onze taak mensen een beschutte werkplek te geven als daar behoefte aan is. En ook dat is denk ik Ergon in een notendop. Binnen wat mogelijk was en is, hebben we altijd de kansen gepakt als ze er waren. Met oog voor de markt en in nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Ik zal met name ook die contacten koesteren, want samenwerking bleek in heel veel gevallen de sleutel tot succes.”

“Maar om terug te komen op de koers die is bepaald, ik denk dat de koers goed is en dat het nu aan mijn opvolger is om er op een goede manier invulling aan te geven. Samen met de mensen binnen dit bedrijf, de politiek, de stakeholders en het bedrijfsleven. Maar dat is Yvonne van Mierlo wel toevertrouwd. Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in dat dit bedrijf als geen ander in staat moet zijn om mensen die graag willen werken ondanks dat het niet vanzelfsprekend is een plek te geven op de arbeidsmarkt en daarmee de maatschappij.” Unieke samenwerking met gerenommeerde automotive partners

24U Auto Event groot succes

Eerste auto event 24 uur in bedrijf groot succes.

Eindhoven Fiber eXchange (EFX)

Open en onafhankelijk opstappunt breedbanddiensten Eindhoven

In gesprek met Jos van best, kartrekker van het succesvolle EFX.

De scanner die 100% veilige thuis echo's garandeert

Baby Scan verovert de wereld vanuit Veldhoven

Een geweldig apparaat om je zwangerschapstijd optimaal te beleven

ams Nederland

Shaping the world with sensorsolutions

Directeur ams Nederland over elektronische zintuigen.

De beste versie van jezelf met Dress for Success

Workshops over persoonlijke presentatie

Het is belangrijk om bij sollicitatiegesprekken de juiste snaar te raken

Breedband Regio Eindhoven (BRE)

Baas over eigen glasvezelverbinding

BRE laat licht schijnen over unieke dark fiber-technologie.