13 mei 2016
13 mei 2016

Boekpresentatie burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven

De stad die de toekomst maakt...

Uniek boek burgemeester Lichtstad.

Op vrijdag 13 mei heeft de presentatie van het boek ‘De Stad die de Toekomst maakt, het Eindhoven van Rob van Gijzel’ plaatsgevonden in de Ontdekfabriek op Strijp-S. In het boek, geschreven door Hans Horsten en uitgegeven door Lecturis, komen gedachtegoed en ervaring samen van Rob van Gijzel, die hij ontwikkelde tijdens 8 jaar burgemeesterschap van Eindhoven. Op het gebied van economie, technologie, samenleving en Openbaar Bestuur. Behalve een schets van hoe Eindhoven één van de technologische hotspots van de wereld is geworden, geeft het boek  ook richting aan de toekomst van Nederland en daarbuiten. In het boek breekt Rob van Gijzel een lans voor het recht op experiment voor steden, voor het afschaffen van wetten die innovatie in de weg staan en voor een overheid die radicaal het roer moet omgooien omdat de verticale organisatievorm niet meer past bij de horizontale netwerksamenleving waarin we zijn beland.

Het boek is voorzien van een voorwoord van Benjamin Barber, een vooraanstaand politicoloog uit de Verenigde Staten. Als voorvechter voor een sterke positie van steden, geldt hij als inspirator voor Rob van Gijzel.

Opiniemakers uit de wereld van economie en openbaar bestuur over dit boek:

Het is een interessant boek omdat hij bestaande visies op de economie, de technologie, en maatschappelijke ontwikkelingen die zich wereldwijd voordoen, aanvult met een eigen originele kijk en verbindingen legt die niet iedereen ziet. (Frans van Houten, CEO Philips)

In zijn boek stelt Van Gijzel  dat ons openbaar bestuur vaak een sta-in-de-weg is bij broodnodige economische, sociale en bestuurlijke innovatie. Van Gijzel ontwikkelt een mooie agenda om daar wat aan te doen. (Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant)

’De Stad die de toekomst Maakt’ verbindt vele economische thema’s en mondiale ontwikkelingen met elkaar, waarvan het belang Eindhoven verre overstijgt. Zoals Rob van Gijzel helder schetst is het antwoord verre van eenvoudig, maar ik voel me zeer aangesproken door zijn pleidooi voor samenwerking en co-creatie. (Ralph Hamers, CEO ING Group)

Voor iedereen die de plicht voelt (of heeft weglaten)om na te denken of ons bestuur nog wel de vorm heeft om de hedendaagse maatschappij te faciliteren, zijn de denkoefeningen van Rob van Gijzel onmisbaar. (Ronald Plasterk, minister BZK)

Het sterkste punt van Van Gijzels boek is dat het niet alleen de visie is van een stadsbestuurder en creatief politicus, maar ook van iemand die de mondiale context begrijpt waarin steden moeten opereren. (Benjamin Barber, politicoloog)Charles Esche, directeur Van Abbemuseum

De impact van de geschiedenis

Elke stad krijgt het museum dat bij haar past.

Joris van Dijk, registeraccountant en adviseur accountancy

Joanknecht loopt voorop met Online Business Coaching

De man van acht sterren

Max Hermers - Holiday Inn Eindhoven

Max Hermers bevlogen General Manager van twee ****hotels in Eindhoven.

Thuis in Nederland

easyNL: Dutch for Foreigners

Hongaarse Krisztina Toth (35) verwezenlijkte haar droom.

Houd controle over uw data!

Interconnect

Datalekken? Uw onderneming is hoe dan ook verantwoordelijk!

Simac Electronics

The Eindhoven Dream

Familiebedrijf Simac Electronics: al bijna 45 jaar een succesverhaal.