20 juli 2018
20 jul. 2018

Bedrijfscultuur als basis voor werkgeluk en zakelijk succes!

Sterke cultuur = Succes

Mogen wij het laten zien?

Elke onderneming of organisatie heeft haar eigen bedrijfscultuur. Een bedrijfscultuur is het totaal aan normen, waarden, doelen, verwachtingen, rituelen, symbolen, historie, gebruiken, tradities en ervaringen van medewerkers binnen een bedrijf.

Bedrijfscultuur is de drijvende kracht achter hoe het er dagelijks binnen een bedrijf aan toe gaat en hoe dat naar buiten toe uitgedragen wordt. Een bedrijfscultuur vormt en ontwikkelt zich gedurende een langere tijd en heeft vaak diepe wortels in de organisatie en onder de medewerkers.

Werkgeluk 

Het feit dat mensen zich ‘thuis voelen’ op hun werk. Dat ze het vertrouwen voelen om zichzelf te zijn in hun rol en de kans krijgen om intrinsiek te werken. Carien: “Van nature wil de mens waardevol bijdrage, de betrokkenheid en drive die ontstaat als medewerkers ervaren dat hun bijdrage vanuit kennis en kunde effect heeft en opgemerkt wordt, is het meest waardevolle resultaat.

Simpelweg, omdat gemotiveerde mensen, voor wie het helder is waar je als bedrijf voor staat en erna handelt trots zijn op het bedrijf en dat werkt dan weer versterkend naar buiten toe richting klanten, prospects en leveranciers. Met als gevolg zakelijk succes.”

Sterke cultuur = Succes 

Alle mensen die trots uitdragen hoe prettig het werken is bij een organisatie zijn vaak ook vitaler en hebben een groter gevoel van verbondenheid, vertrouwen en betrokkenheid. Elke dag opnieuw. Dit zijn ook niet geheel verrassend meestal succesvolle bedrijven. Apple, Google en Semco zijn daar natuurlijk de ultieme voorbeelden van. Maar ook bedrijven als Ben & Jerry’s, IKEA, Virgin, Innocent drinks en CoolBlue zijn bedrijven die op deze wijze succesvol zijn.”

De missie van Carien:
To become Leading in Technology, Design and Employer engagement in deze regio.

Carien is dagelijks bezig om mens en organisatie in deze regio duurzaam te laten presteren en floreren vanuit hun eigen kracht, missie en bedrijfscultuur. Het ontwikkelen van een sterke cultuur binnen uw organisatie is essentieel en even belangrijk als het hebben van een scherpe business strategie. En naar mate de technologie steeds dieper ingrijpt in organisaties, zal dit alleen maar belangrijker worden. Kortom, Hoofd, handen en hart verbinden en verankeren binnen de organisatie.

 Op zoek naar regionale Apple en Semco

Carien Prince is voor een documentaire op zoek naar ondernemers met een sterke visie. Bedrijven met een sterke eigen bedrijfscultuur. Bedrijven waar werkgeluk van medewerkers de basis is voor succes.

Ze zoekt bedrijven op regionaal niveau die met een sterke eigen bedrijfscultuur als basis succesvol zijn, om deze bedrijven vervolgens te portretteren in een documentaire. Bedrijven die zich hierin herkennen en hun deuren willen openen om te laten zien dat het voor hun werkt.

Letterlijk een inkijk geven is de werkelijke gang van zaken en werkwijze waardoor je als ondernemer bevestigd wordt dat je visie, cultuur en structuur bepalend zijn voor de mate van geluk op de werkvloer en het succes van de organisatie. Bedrijven of organisaties geleid door ondernemers die zakelijk succes niet als doel op zich zien, maar er van overtuigd zijn dat een sterke visie als vanzelfsprekend leidt tot een succesvol bedrijf. Een bedrijf waar werkgeluk van de medewerkers voorop staat. Waar klanten graag zaken mee doen en leveranciers een respectvolle relatie mee aan gaan. Wie helpt er mee om het werkgeluk in de regio te vergroten?

Herkent u zich in dit verhaal? In contact komen met Carien Prince? Carien@iliveit.nl 

Live it!
Plan-B I Hurksestraat 19 – 0.34
5652 AH Eindhoven
06 245 149 00
www.iliveit.nl/Businesspost Zuidoost-Brabant

Ergon dagelijks op pad met zakelijke post

Medewerkers Ergon verstouwen 4 miljoen poststukken per jaar.

Buitengewoon de standaard

Uniek project Procore voor @Leisure Group

Vastgoedadvies en huisvestings- en facility management op maat.

De beste versie van jezelf met Dress for Success

Workshops over persoonlijke presentatie

Het is belangrijk om bij sollicitatiegesprekken de juiste snaar te raken

Sioux corporate moodfilm geproduceerd door Veldkamp Produkties

Prijs op internationaal filmfestival in New York

Bronzen Wereld Medaille op toonaangevende New York Festival Worlds Best TV & Film Gala

Wealtheon Group

Onderscheidend in vermogen

Onafhankelijk vermogensbeheer gericht op vermogensgroei en -behoud.

WESCO neemt unieke schoonmaakapp in gebruik

'De tijd van werkbriefjes is definitief voorbij'

WESCO is een van de eerste schoonmaakbedrijven in Nederland met een op maat gemaakte schoonmaakapp.