18 juli 2018
18 jul. 2018

Mentale klachten blijkt arbeidsconflict

Wendy Docters, Casemanager bij Stimulanz - de onorthodoxe arbodienst

Case: een nieuwe klant met een lopend dossier.

“Als u zeven dagen per week werkt, dan doen wij dat ook. Stimulanz is daarom zeven dagen per week bereikbaar. Dus als een medewerker op zaterdag uitvalt, volgt onmiddellijk actie en indien nodig of gewenst een verzuimbezoek.

Hetzelfde geldt voor zon- en feestdagen. Werkelijke ziekte let niet op weekenden, terwijl onterecht verzuim er juist een oogje op heeft.”

Stimulanz krijgt een nieuwe klant met een lopend dossier. Werkneemster Patricia Schoonhoven* is op dat moment al zeven maanden thuis met mentale klachten ten gevolge van stress.

Om het dossier goed over te kunnen nemen, wordt Patricia uitgenodigd bij de bedrijfsarts van Stimulanz. De bedrijfsarts kan namelijk vaststellen wat de functionele beperkingen zijn en wat de werkgever er aan kan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Patricia verschijnt op het spreekuur van de bedrijfsarts. Na een poosje komt tijdens het gesprek naar voren dat het eigenlijk om een arbeidsconflict gaat. De bedrijfsarts acht haar niet arbeidsongeschikt op basis van ziekte of gebrek. Er wordt contact opgenomen met de werkgever, mevrouw Sonja Pietersen. De bedrijfsarts bespreekt de constatering met Sonja en adviseert om mediation in te zetten.

En dat heeft een positief effect. Twee weken later gaan Patricia en Sonja naar beiden tevredenheid middels een vaststellingsovereenkomst uit elkaar. Patricia is blij met de rust die zij nu weer ervaart en gaat op zoek naar een nieuwe baan. Sonja is blij dat deze situatie niet twee jaar is gaan duren. Ze is blij met het schadelastbeperkende advies van Stimulanz.

* de namen zijn gedeeltelijk veranderd


Wendy Docters, Casemanager

Stimulanz

Le Havre 66
5627 SV Eindhoven
040 259 52 50
stimulanz@stimulanz.nl
www.stimulanz.nlBuitengewoon de standaard

Uniek project Procore voor @Leisure Group

Vastgoedadvies en huisvestings- en facility management op maat.

GEVA Vastgoed

Kwaliteitsimpuls bedrijventerrein De Hurk

Hastelweg en Speelheuvelweg: unieke vernieuwbouwprojecten.

Het Wonder van de Lichtstad

125 jaar Philips. Eindhoven viert de toekomst

Uniek evenement vr en dr Eindhovenaren.

Schfer Notarissen

Bewuste verjonging binnen notariskantoor

Kandidaat-notaris David Sjerp maakt zijn opwachting.

Coenen Concept

Een vertrouwd adres voor maatwerk en kwaliteit

D interieurspecialist voor particulieren, bedrijven en instellingen.

100% trefzeker

Wat vindt PSV van de Axians-way?

Twee jaar geleden begeleidde Axians, PSV naar de private cloud.