18 juli 2018
18 jul. 2018

Mentale klachten blijkt arbeidsconflict

Wendy Docters, Casemanager bij Stimulanz - de onorthodoxe arbodienst

Case: een nieuwe klant met een lopend dossier.

“Als u zeven dagen per week werkt, dan doen wij dat ook. Stimulanz is daarom zeven dagen per week bereikbaar. Dus als een medewerker op zaterdag uitvalt, volgt onmiddellijk actie en indien nodig of gewenst een verzuimbezoek.

Hetzelfde geldt voor zon- en feestdagen. Werkelijke ziekte let niet op weekenden, terwijl onterecht verzuim er juist een oogje op heeft.”

Stimulanz krijgt een nieuwe klant met een lopend dossier. Werkneemster Patricia Schoonhoven* is op dat moment al zeven maanden thuis met mentale klachten ten gevolge van stress.

Om het dossier goed over te kunnen nemen, wordt Patricia uitgenodigd bij de bedrijfsarts van Stimulanz. De bedrijfsarts kan namelijk vaststellen wat de functionele beperkingen zijn en wat de werkgever er aan kan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Patricia verschijnt op het spreekuur van de bedrijfsarts. Na een poosje komt tijdens het gesprek naar voren dat het eigenlijk om een arbeidsconflict gaat. De bedrijfsarts acht haar niet arbeidsongeschikt op basis van ziekte of gebrek. Er wordt contact opgenomen met de werkgever, mevrouw Sonja Pietersen. De bedrijfsarts bespreekt de constatering met Sonja en adviseert om mediation in te zetten.

En dat heeft een positief effect. Twee weken later gaan Patricia en Sonja naar beiden tevredenheid middels een vaststellingsovereenkomst uit elkaar. Patricia is blij met de rust die zij nu weer ervaart en gaat op zoek naar een nieuwe baan. Sonja is blij dat deze situatie niet twee jaar is gaan duren. Ze is blij met het schadelastbeperkende advies van Stimulanz.

* de namen zijn gedeeltelijk veranderd


Wendy Docters, Casemanager

Stimulanz

Le Havre 66
5627 SV Eindhoven
040 259 52 50
stimulanz@stimulanz.nl
www.stimulanz.nlSchrijf je in voor zondag 26 maart

Wereldrecordpoging langste rij elektrische voertuigen

Rotary Club Eindhoven Eeckaerde organiseert wereldrecordpoging!

Charles Esche, directeur Van Abbemuseum

De impact van de geschiedenis

Elke stad krijgt het museum dat bij haar past.

Eindhoven Fiber eXchange (EFX)

Open en onafhankelijk opstappunt breedbanddiensten Eindhoven

In gesprek met Jos van best, kartrekker van het succesvolle EFX.

Ergon schoonmakers

Om door een ringetje te halen

Alwyn van den Ing: Niveau van ons schoonmaakwerk is vaak beter dan bij reguliere bedrijven

Met David

Strijd tegen de Goliaths in de HRM-sector

Over de zoektocht naar de juiste talenten.

Kennismaking met multitalent Marlieke Dekker-Putmans

Marlieke's next level

De eerste covergast van 2015 blijkt reeds op jonge leeftijd enorm betrokken.