• ‘Wetgeving brandveiligheid blijkt complex’
25 oktober 2017
25 okt 2017

‘Wetgeving brandveiligheid blijkt complex’

,,Brandveiligheid is gebaat bij meer kennis van brandpreventie.’’ Dit stelt Emiel van Rossum, directeur van Brandpreventie Academy. Hij is een van de sprekers tijdens het Nationaal Congres Brandpreventie, op 14 en 15 november in zalencentrum De Oude Duikenburg in Echteld wordt gehouden. ,,Ik weet uit ervaring dat de (in)directe winst ervan gigantisch kan zijn. Denk alleen al aan het reduceren van de faalkosten, of het voorkomen van de negatieve impact van een brand.’’

Brandveiligheid staat hoog op de maatschappelijke agenda. Bedrijven en organisaties zijn zich daarom inmiddels bewust van hun verantwoordelijkheid op dit terrein. Maar in de praktijk gaat het toch geregeld fout. ,,De wet- en regelgeving blijkt complex en is niet altijd eenvoudig uit te leggen’’, verklaart Van Rossum. ,,Bovendien beschikt niet iedereen over de juiste kennis. Daardoor worden er fouten gemaakt tijdens de keuze van maatregelen, het ontwerp of de realisatie van brandmeldinstallaties. Afgekeurde brandscheidingen of brandmeldinstallaties die geen certificaat krijgen, komen daardoor helaas maar al te vaak voor.’’ Tijdens het Nationaal Congres Brandpreventie delen diverse experts hun actuele kennis over bouwkundige brandpreventie en brandveiligheidsinstallaties. Thema’s die op het programma staan, zijn onder andere: Bepalen brandwerendheid van (oude) deuren, Transformatie van gebouwen met functiewijziging, Inspecties Brandmeldinstallaties: praktijkproblemen en – oplossingen, Brandveiligheid in veestallen.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’