•   <p>'Investeren in opleiding schoonmakers'</p>
07 september 2006
07 sept 2006

'Investeren in opleiding schoonmakers'

Chapeau: Directeur Westex bepleit trainingen in communicatie en houding op werkvloer

De schoonmaaksector moet veel meer investeren in het opleiden van haar medewerkers. In die trainingen dient de nadruk te liggen op het verbeteren van communicatieve vaardigheden en de houding van het personeel op de werkvloer. Die trainingen kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van het imago van de sector.

Deze hartenkreet komt uit de mond van directeur Hans Westerveld van het mkb-schoonmaakbedrijf Westex en Partners. In zijn lezing tijdens de voorbije Vakdagen Schoonmaak hield hij zijn gehoor, vertegenwoordigers van de schoonmaakbranche, een spiegel voor. De branche moet zich volgens Westerveld ontwikkelen tot een bedrijfstak die niet meer gezien wordt als een kostenpost, als een noodzakelijk kwaad, maar als een 'gewenste dienst'. 'In de keten van facilitaire dienstverlening staat het schoonmaakbedrijf nu nog letterlijk en figuurlijk aan het einde van de rij van het facilitair bedrijf.'

Westerveld wil dat er een einde komt aan deze in zijn visie ongewenste situatie. Hij pleit voor een nieuw reveil. Schoonmaakmedewerkers moeten 'trots worden op het eigen vakgebied en de eigen prestaties'. Geen gevoel van ondergeschiktheid meer, maar een vriendelijke opstelling jegens de klant.

'Het schoonmaakbedrijf moet uit de positie komen van degene aan wie iets gegund wordt. Het facilitair bedrijf behoort een begerig oog te laten vallen op deze dienstverlener. Dat is mogelijk door toevoegingen aan het pakket van het schoonmaakbedrijf en door meer kwaliteit van de medewerkers op de werkvloer. Westerveld doelt nadrukkelijk niet op vaktechnische kwaliteit, want die is volgens hem in voldoende mate aanwezig. 'De essentie moet worden gezocht in de verpakking en de uitstraling.'

Door middel van de opleiding van medewerkers, waarvoor naar de opvatting van de Westex-directeur veel meer budget beschikbaar moet worden gesteld dan nu het geval is, kan de sector aan uitstraling winnen. Die trainingen zouden moeten worden toegespitst op communicatie en op de houding van schoonmaakmensen op de werkvloer.


'Betaald overleg'


Westerveld hield in zijn lezing een vurig pleidooi om 'schoonmakers uit het trappenhuis te halen'. Aan de vertegenwoordigers van de aanwezige schoonmaakbedrijven deed hij een oproep klanten te vragen periodiek gebruik te mogen maken van hun vergaderruimte. Als er al werkoverleg plaatsvindt, dan gebeurt dat doorgaans in de eigen tijd van het schoonmaakpersoneel, waarbij sterk geleund wordt op de bereidwilligheid van de betrokkenen.

Daarom zou volgens Westerveld in contracten met de klanten geregeld moeten worden dat de schoonmakers onder werktijd kunnen vergaderen. Per taak een tot anderhalf uur per maand. Het grote voordeel van deze regeling is dat het overleg geen afbreuk doet aan de productieve uren zodat de kwaliteit van de schoonmaak niet in het gedrang komt. Schoonmaakbedrijf Westex heeft reeds een eerste contract afgesloten met een klant waarin dit 'betaald overleg' is geregeld.


Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’