• <!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>   <w:PunctuationKerning/>   <w:ValidateAgainstSchemas/>   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>   <w:Ignore
31 oktober 2008
31 okt 2008

Kop: Belang risicomanagement miskend

Facilitair managers maken zich drukker over innovatieve huisvesting en over het sturen op kosten dan over risicomanagement. Het belang ervan wordt miskend. Geheel ten onrechte, oordeelt Willem van Oppen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV). Die kritiek uitte Van Oppen op een congres van Capgemini in Zutphen over Risicomanagement in FM & DIV.

 

Een ondernemer uit Katwijk, bewust van zijn plicht om maatschappelijk te ondernemen, bedacht een tijdje geleden dat het een goed idee zou zijn een rampenoefening op zijn terrein te laten uitvoeren. De evaluatie van de brandweeroefening liet een aantal positieve resultaten zien. Zo had de brandweer snel toegang tot het gebouw en werd onmiddellijk contact gelegd met een aanwezige BHV'er. Toch diende zich bij de oefening een reusachtig probleem aan. Het terrein van het bedrijf was recentelijk gerenoveerd en herstraat. Daarbij waren de brandputten verdwenen onder een dikke laag asfalt.

Willem van Oppen van het CVV haalde de anekdote in zijn presentatie in Zutphen aan als 'praktijkvoorbeeld van alledag'. Onder facilitair managers en gebouwbeheerders bestaat een sterk geloof in 'het systeem', zo hield hij zijn gehoor voor. 'Alles wat u voor waar aanneemt, is dat misschien helemaal niet. Kijk alleen naar het voorbeeld van het bedrijf in Katwijk. U neemt misschien wel aan dat er water uit die putten komt, maar de praktijk wijst anders uit.' 

Volgens Van Oppen is risicomanagement geen populair aandachtsgebied. 'Zaken als innovatieve huisvesting en sturing op kosten scoren bij facilitair managers aanzienlijk hoger. Uit trendonderzoek van Capgemini blijkt dat slechts één procent van deze managers zich druk maakt over risicomanagement.' Een uitkomst om je voor te schamen, vond Van Oppen, die overigens erkende dat risicomanagement een moeilijk onderwerp is. Het CVV heeft het zogeheten model Integrale Brandveiligheid ontwikkeld dat organisaties moet helpen bij het terugdringen van risico's. ' 

Fase

Begonnen moet worden met het opstellen van een integraal plan waarbij (toekomstige) gebruikers nadenken over risico's. Van Oppen: 'Veel ondernemers slaan die fase van het goed hierover nadenken over. Het zijn doeners, die weten wat er moet gebeuren en dus meteen aan de slag gaan. Soms is dat niet het handigste. Voordat je gaat bouwen moet je over allerlei scenario's hebben nagedacht. Helaas is dat nog lang geen standard practice. Veel organisaties zeggen: dat staat er in de wet en daar houd ik mij aan. Maar dat is niet voldoende.' 

'In een integraal plan moet je opschrijven wat er gebeurt als het systeem niet blijkt te werken en brand uitbreekt. Verplaats je in die situatie. Je moet allerlei dingen opnieuw doen: tijdelijke huisvesting regelen voor medewerkers, archivering opnieuw opzetten, klanten afbellen. Als je hier niet over hebt nagedacht, dan dreigt het gevaar dat je er geweldig door wordt overvallen.'

Van Oppen noemde als voorbeeld het nieuwe Euroborg Stadion in Groningen, waar het ontbreken van een integraal plan volgens hem heeft bijgedragen aan incidenten, 'die hadden kunnen worden voorkomen'. Voor de voetbalwedstrijd FC Groningen-Ajax vatte toiletpapier dat van de tribunes werd gegooid vlam. Hierdoor ontstond brand, met paniek op de tribunes tot gevolg. In totaal moesten 28 bezoekers zich met verwondingen of ademhalingsproblemen laten behandelen. Overigens beschikt het voetbalstadion inmiddels wel over een integraal plan.

Acceptatie

Volgens Van Oppen dient de belangrijkste paragraaf in een integraal plan de risico's te bevatten die een bedrijf of instelling bereid is te accepteren. Want, risico's geheel uitsluiten, is een onmogelijke zaak. Hij pleitte verder voor het betrekken bij de plannen van alle spelers in het bouwproces. 'Een noodplan, een ontruimingsplan, een calamiteitenplan voor ict; ze dienen in gezamenlijkheid tot stand te komen. In de plannen moet expliciet zijn opgenomen welk niveau van veiligheid je wenst te bereiken. Je legt er bijvoorbeeld in vast dat de wanden met een bepaald (brandwerend) materiaal zijn uitgerust en dat je organisaties beschikt over vier BHV'ers per honderd werknemers. '

Het IBB-model is een cyclisch model volgens de principes van 'plan-do-check-act'. De brandveiligheid van een gebouw kan er up-to-date mee worden gehouden. En dat  regelmatig checken is nodig , betoogde Van Oppen, want er kunnen zich in een gebouw allerlei ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op de brandveiligheid. 'Daarbij kan het gaan om nieuwe soorten goederen die het gebouw binnenkomen en verlaten, maar ook de komst van nieuwe gebruikers van het pand.'   

Kosten

Voor facilitair managers is het belangrijk te weten, hoe veel brandveiligheid kost. Van Oppen: 'Je kunt in zijn algemeenheid stellen dat de kosten van een brand altijd hoger liggen dan de uitgaven voor brandveiligheid, maar die vaststelling brengt je niet echt veel verder. Wat kost brandveiligheid? Daar weten we nog weinig van. We weten wel wat security kost, daar zijn benchmarkcijfers over beschikbaar.' Er wordt overigens in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken hard gewerkt aan een methodiek die de kosten van brandveiligheid inzichtelijk moet maken en waarmee organisaties zich aan andere organisaties kunnen spiegelen. Het cluster FM van Capgemini, het Centrum voor Facility Management en het CVV behoren tot de uitvoerende partijen. Begin volgend jaar worden de uitkomsten verwacht, die in eerste instantie zullen worden toegepast in non-profitsectoren als zorg en (basis)onderwijs.   

Kader 1

Het  model Integrale Brandveiligheid (IBB) is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV). Het model is een praktisch hulpmiddel voor organisaties bij het verbeteren van de brandveiligheid van hun gebouwen en richt zich op persoonlijke veiligheid, beheersing van brandschade en de gevolgen daarvan in en om de huisvesting. Met het IBB-model kan een goede samenstelling van verschillende brandveiligheidsmaatregelen worden gerealiseerd, zoals organisatorische maatregelen, bouwkundige voorzieningen en installaties. De methode is van toepassing voor de bouwfase en gedurende het gebruik van het gebouw. Het CVV is een non-profit kenniscentrum dat is opgericht om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Een van de doelstellingen is het stimuleren van samenwerking tussen publieke en private partijen. Verder speelt het CVV een rol als kennismakelaar die op het gebied van veiligheid vraag en aanbod aan elkaar probeert te verbinden. De organisatie is verantwoordelijk voor beheer en kwaliteitsontwikkeling van regelingen als brandmeldinstallaties, cameratoezicht, kleine blusmiddelen en het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Kader 2

Het aantal branden in de zorgsector is in 2007 explosief gegroeid in vergelijking met de jaren ervoor. Werden in 2005 en 2006 respectievelijk 874 en 882 branden geregistreerd, vorig jaar steeg dat aantal tot 1100. Ook de schade nam fors toe: 6,8 miljoen in 2005, 6,2 miljoen in 2006 en liefst 84,7 miljoen in 2007. Grootste schadepost leverde in 2007 de brand op in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Daar brandden op 26 mei in dat jaar acht operatiekamers volledig uit. Ook belendende afdelingen konden lang niet normaal functioneren door rook- en roetschade.

Jack van Eekelen

 

Fotobijschrift:  

Nadenken over brandveiligheid begint niet bij de oplevering van een gebouw. 

Foto HLP     Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’