•  Aanpak beveiliging nog divers
20 december 2005
20 dec 2005

Aanpak beveiliging nog divers

Centrale aanpak beveiliging

Vooral multinationals kiezen steeds vaker voor een centrale aanpak van beveiliging. Het is vooral de toenemende dreiging en impact van security-incidenten op de bedrijfsvoering die daarvoor de reden is. ‘Nu is de aanpak van beveiliging nog erg divers’, zegt Lars Heeg, marketing director bij Equant Nederland. Equant onderzocht de investeringen in beveiliging onder multinationals.Hoewel de multinationals verschillend denken over de aanpak van het eigen security-beleid is 40% van de organisaties het erover eens dat beveiliging van de IT-infrastructuur een topprioriteit blijft wat betreft investeringen voor het komende jaar. Hoe ze het geld het beste kunnen uitgeven verschilt men van mening. Het onderzoek onder 35 specialisten die werkzaam zijn bij multinationals in Nederland toont aan dat meer en meer grote bedrijven beveiligingstaken uitbesteden. Vooral voor het geven van waarschuwingen bij verwachte security-problemen schakelen zij een derde partij in (40%). Een vijfde heeft dit element opgenomen in een bestaand outsourcingcontract . Bijna 20% van de ondernemingen schakelt externe consultants in. Het grootste deel van de multinationals (65%) handelt incidenten zelf af via een bestaand uitbestedingscontract. Een securitybeleid wordt nog altijd voor ruim 70% binnen het eigen bedrijf gedaan. Volgens Equant, een wereldwijde aanbieder van communicatiediensten voor multinationals, voelen de onderzochte bedrijven steeds meer op hun gemak bij uitbesteding. Dat geldt ook voor een kritisch element als security. ‘Dat komt omdat ze zich realiseren dat de kern ligt in een duidelijk security-beleid en een strategie waarover ze zelf de controle hebben en houden. De uiteindelijke uitvoering van dit beleid, ‘security enforcement’, wordt daardoor meer een operationele taak en die kan uitbesteed worden’, aldus Heeg. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de organisaties zich nu al niet ongemakkelijk voelt bij outsourcing. Equant verwacht dat dit aantal nog zal toenemen de komende tijd.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’