•  Congres Europese/ Normen in Amsterdam
24 augustus 2005
24 aug 2005

Congres Europese/ Normen in Amsterdam

Het Europees normalisatie-instituut (CEN) werkt momenteel aan twee Europese normen op het gebied van Facility Management. Uiteindelijk moet dit er toe leiden dat verschillende partijen afspraken maken over normen die gelden voor de gehele Europese markt. Normalisatie is daarom een belangrijk onderdeel van de professionalisering van het vakgebied.

Inspringend op de laatste ontwikkelingen, is er een Europese voorlichtingscampagne op het gebied van Facility management gestart. Onderdeel van de campagne zijn bijeenkomsten met een standaardprogramma en een landspecifieke invulling. Door heel Europa wordt op deze manier een uniforme boodschap uitgedragen, zodat er geen verwarring ontstaat in de communicatie tussen Europese vakgenoten onderling. In Nederland wordt in het kader van deze campagne dinsdag 13 september 2005 het congres ‘Europese Standaarden in Facility Management’ in De Meervaart in Amsterdam gehouden. Dit gebeurt onder voorzitterschap van Remko Oosterwijk, voorzitter van de commissie CEN/TC 348 ‘Facility Management, die de Europese normen heeft ontwikkeld.

Tijdens het congres staan de twee nieuwe Europese normen centraal en introduceren deskundigen de toekomstige normen voor Facility Management. Buiten de normontwerpen, hebben de sprekers aandacht voor de implementatie van de normen en is er een toelichting op de kansen die de nieuwe richtlijnen bieden. Deze mogelijkheden worden vanuit het perspectief van zowel de klant, als van de aanbieder belicht.

De kosten voor deelname aan dit congres bedragen 415 euro per persoon, waarbij koffie, thee en lunch zijn inbegrepen. Meer Informatie: HoLaPress Congresbureau
Tel: +31 (0)40 – 208 5225. Website : www.fm-standards.net
Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’