• ‘Gebruiker mist kennis energiebesparing’
11 november 2010
11 nov 2010

‘Gebruiker mist kennis energiebesparing’

Verduurzaming is een oplossing om de verhuurbaarheid van kantoren te verbeteren en de kans op leegstand te verkleinen. Helaas blijken gebruikers van gebouwen weinig kennis te hebben van energiebesparing. Dat blijkt uit de vastgoedrapportage We´re Amsterdam, die jaarlijks wordt uitgebracht door Boer Hartog Hooft en de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam.

In het rapport We’re Amsterdam zijn de resultaten gepubliceerd van het onderzoek dat Boer Hartog Hooft samen met Cofely Energy Solutions heeft uitgevoerd. Onder 1.400 leden van KennisKring Amsterdam is een enquête afgenomen om te peilen wat de bereidheid is tot verduurzamen. Hieruit is onder andere gebleken dat een overgrote meerderheid van huurders wil overgaan tot energiebesparing in het gehuurde pand, zolang de totale huisvestingslasten dalen. Ook is gebleken dat zowel huurders als eigenaren willen investeren in duurzaamheid.

Daarnaast is onderzocht hoe gebruikers aankijken tegen verduurzaming van het pand waarin zij zelf zijn gevestigd. Door gebouwen energiezuiniger te maken, kunnen jaarlijks veel kosten worden bespaard. Uit de uitkomsten blijkt echter dat gebruikers weinig kennis hebben van energiebesparing. Driekwart van de respondenten is het bijvoorbeeld eens met de stelling dat in een pand met energielabel A het energieverbruik laag is. Dit is opvallend te noemen, omdat een pand met energielabel A niet per definitie een laag energieverbruik hoeft te hebben. Het gedrag van de gebruiker en het beheer spelen namelijk een belangrijke rol. Een pand met label A schept slechts de fysieke voorwaarden voor zuinig energiegebruik.

Om partijen de juiste oplossing te bieden is het belangrijk een goed inzicht te hebben in de energieprestatie van hun gebouwen. Gebleken is dat vaak te veel wordt gekeken naar de onderdelen in plaats van naar het totale systeem. Energielevering, energiemanagement en de energievraag werden gezien als losstaande onderwerpen, waar verschillende partijen verantwoordelijk voor waren. Cofely concludeert dat in ruim tweederde van de gebouwen minimaal 20-30 procent bespaard kan worden, wanneer in het begin van één traject het totale systeem al wordt doorgelicht.