• Netwerk collega’s werkt stimulerend
16 juni 2008
16 jun 2008

Netwerk collega’s werkt stimulerend

chapeau: Nieuwe VHVG-voorzitter Raymond Nolte over samenwerking:

Raymond Nolte is de nieuwe voorzitter van de VHVG. De bedrijfsleider en adviseur van de keukens van Langerhuize in Amstelveen volgt Bob Mulder op die afscheid nam tijdens het jubileumcongres van de VHVG. De nieuwe voorzitter is overigens geen onbekende binnen de branchevereniging van de Food & Hospitality Management. Hij was al een paar jaar vice-voorzitter.

U werkt als adviseur en bedrijfsleider van Langerhuize. Wat is dit voor een bedrijf?

'De keukens van Langerhuize zijn ontstaan uit een ziekenhuiskeuken in Amstelveen. Toen begin jaren negentig de discussie in de zorg op gang kwam over schaalgrootte en kosten in de voeding, zijn wij intern gaan zoeken naar oplossingen om de exploitatie ook in de toekomst gezond te houden. Wij zijn toen tot de conclusie gekomen dat we met onze specifieke kwaliteiten – bijvoorbeeld vanuit onze kosjere keuken – meer toekomst hadden als we zouden gaan ‘inbesteden’ in plaats van uitbesteden. In 1994 is de kosjere keuken verzelfstandigd en zijn we als organisatie de markt opgegaan. Toen is de trein op gang gekomen. In korte tijd hebben we een groei doorgemaakt van 250 naar 1200 maaltijden per dag.

Tegenwoordig bereiden we maaltijden voor een brede klantenkring, van ziekenhuizen en thuiszorginstellingen tot en met penitentiaire inrichtingen en luchtvaartmaatschappijen. Bekend zijn we vooral als bereider van speciale maaltijden, en dan met name de kosjere maaltijden. Eenderde van de 3000 maaltijden die we in onze keukens bereiden is kosjer. Daarmee zijn we de grootste leverancier in Nederland en Europa.'

U heeft een drukke baan en u accepteert een voorzittersfunctie. Dan moet u een gedreven persoon zijn?

'Dat kan wel eens kloppen. Ik kom echt uit het vak. Dat heeft me gevormd en dat wil ik doorgeven. Toen ik al weer negentien jaar geleden begon als hoofd voeding van een ziekenhuis, ben ik ook lid geworden van de VHVG. Ik vind het belangrijk dat de er een goede belangenbehartiger is. Een paar jaar geleden ben ik aangesteld als vice-voorzitter, met de bedoeling Bob Mulder op te volgen. Die vond het tijd om het stokje over te dragen.'

Gaat u het als voorzitter over een andere boeg gooien?

'Bob Mulder heeft heel veel voor de vereniging gedaan voor zowel de VHVG als club in Nederland, doch vooral ook op het gebied van de buitenlandse betrekkingen. Hij is onze buitenlandse ambassadeur. Ik ga me vooral hard maken voor de samenwerking met vakgenoten en verenigingen in Nederland en wil de club ook een wat modernere uitstraling geven. Zo ben ik als voorzitter van de VHVG bezig met het opzetten van een platform onder de paraplu van de vakorganisatie FMN. Daarin zorg ik voor de inbreng van de sector food & hospitality.

Qua visie ontlopen Mulder en ik elkaar niet veel. Alleen op accenten verschillen we, wat te maken heeft met onze achtergrond. Ik ben in elk geval van plan om de VHVG meer naar buiten toe te presenteren zoals op beurzen. Maar ik wil vooral actief zijn naar en met de leden.

Mijn doel is uiteindelijk om alle krachten te bundelen, ook met andere instanties en beroepsverenigingen zoals het Koksgilde. Dat is nodig om een serieuze gesprekspartner te zijn voor de overheid. Met honderd leden zijn we nog niet groot, maar we zoeken het vooral in kwaliteit. Inhoudelijk zijn we op een goed niveau bezig.'

Kost u dat niet veel tijd?

'Alles bij elkaar denk ik dat ik toch wel zeker een dag per week bezig ben met mijn werk als voorzitter. Maar ik ervaar dat niet als een opoffering. Integendeel. Mij hoor je niet klagen. Mijn motto is als je werk doet wat je leuk vindt dan mag je het eigenlijk geen werk noemen. Het geeft veel energie om met enthousiaste collega’s aan je vak te werken. Ik ben nog steeds bevlogen met eten en drinken. Elke dag leer ik bij. Niets is mooier dan een netwerk om je heen te hebben van vakgenoten en collega’s met wie je van gedachten kunt wisselen. Dat werkt enorm stimulerend en is wat mij betreft onmisbaar, vooral in een sector die zo in beweging is.'

Heeft u nog tijd voor andere dingen?

'Koken blijf ik nog steeds een van de leukste bezigheden vinden. Maar ik doe het vooral in mijn vrije tijd of op vakantie. Daarnaast speel ik in een band en fiets veel. Maar ik ben ook een echte kampeerder. Zo zie ik een mooie maaltijd bereiden onder eenvoudige omstandigheden nog altijd als een hoogtepunt.'

Nicole KluijtmansMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’