•  Shared Service Centra in trek bij gemeenten<br />
28 juni 2006
28 jun 2006

Shared Service Centra in trek bij gemeenten

Chapeau: Onderzoek wijst op groeiende belangstelling


Het aantal gemeenten dat een Shared Service Centrum (SSC) gaat inrichten, neemt de komende jaren beduidend toe. Dit valt op te maken uit een onderzoek naar de invoering van SSC’s waarop Sheryl Limburg onlangs is afgestudeerd aan de opleiding Facility Management van Hogeschool INHOLLAND.

Shared Service Centra zijn eenheden waarin overheidsinstanties zoals gemeenten hun (facilitaire) dienstverlening aan interne opdrachtgevers centraliseren. De belangrijkste redenen voor het overstappen op deze centra zijn kostenbesparing, meer efficiency en verbetering van de kwaliteit van de interne dienstverlening. Volgens de onderzoekster worden deze doelstellingen na de invoering ook geheel of ten dele bereikt.

Sheryl Limburg heeft in het kader van haar afstudeeropdracht vijftig, in hoofdzaak grote gemeenten benaderd. Slechts een beperkt aantal werkt reeds met een SSC. Veel grotere gemeenten zijn, zo blijkt uit het onderzoek, van plan in de nabije toekomst een SSC op te zetten. De invoering vergt een ingrijpende reorganisatie, waarvoor gemeenten tijd moeten nemen. Voor een succesvolle invoering is een goed businessplan en communicatieplan vereist. In de organisatie moet draagvlak worden gecreëerd, zo laat het onderzoek verder zien.

‘Zonder aandacht voor de zachte organisatorische, zeg maar menselijke kant is het project gedoemd te mislukken. Sommige gemeenten zijn er niet klaar voor, bijvoorbeeld omdat zij net zijn gereorganiseerd. In die gevallen is het onverstandig snel weer een dergelijk traject in te gaan’, aldus Limburg.

In een Shared Service Centrum worden taken samengebracht die voorheen verspreid waren over een aantal afdelingen. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan ict, inkoop, personeelszaken en traditioneel facilitaire zaken. Het bundelen van deze diensten heeft grote gevolgen voor de organisatie. Minder mensen doen in de nieuwe context hetzelfde werk, afdelingen verliezen fte’s en budgetten. Niet zelden leidt deze verandering tot weerstanden op de werkvloer, doordat afdelingshoofden een deel van hun status ontlenen aan het aantal medewerkers aan wie zij leiding geven.

‘Des te belangrijker is het daarom dat je de voordelen van een SSC goed communiceert met alle geledingen van de organisatie. Het moet de medewerkers bovendien duidelijk zijn dat de staf zich aan de reorganisatie heeft gecommitteerd. Daarnaast is het mooi meegenomen als je tijdens de invoering van een SSC al resultaten kunt noteren, zodat de medewerkers zien dat de nieuwe werkwijze een verbetering inhoudt.’

Sheryl Limburg breekt een lans voor een gefaseerde invoering van een SSC. De kans van slagen neemt daardoor volgens haar sterk toe. ‘Begin met een pilotproject waarin je alleen facilitaire zaken of inkoop stopt en voeg daar dan elke keer een nieuwe afdeling bij.’ Wel adviseert zij gemeenten het omvormingsproces niet te langzaam te laten verlopen. ‘Het is zaak dat het tempo er in blijft.’
Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’