•  Uitreiking trendrapportage
27 oktober 2005
27 okt 2005

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkosten

Gemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep Facility Management van Capgemini op 4 november presenteert.  

Bijzonder dit jaar is de presentatie van de schoonmaakkosten. Deze zijn voorzien van de uitkomsten van het onderzoek naar de kwaliteit van deze dienstverlening.  Hiervoor is de CFM methodiek “Kwaliteit van Facilitaire Activiteiten”, ontwikkeld door Capgemini. Dit is gebeurd in opdracht van het Centrum voor Facility Management van de Wageningen Universiteit en 25 overheids- en vier profit organisaties.

Het is voor de achtste keer dat de trendrapportage wordt uitgereikt. Dit gebeurt op het tiende congres over facilitair management en documentaire informatievoorziening in Zutphen. Het rapport wordt uitgereikt aan de burgemeester van Zutphen, Arnold Gerritsen. Ruim zeventig gemeenten hebben dit jaar hun facilitaire gegevens op basis van de NEN 2748 aangeleverd, waardoor een groot scala van uiteenlopende cijfers en trends zijn verkregen.

Informatie:  secretariaat van de adviesgroep, tel. 030 - 689 8101 / 8102


 Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’