• 1. Schoonmaakbestek niet meer weg te denken
29 september 2005
29 sept 2005

1. Schoonmaakbestek niet meer weg te denken

Schoonmaakbestekken zijn niet weg te denken in een organisatie. Daarom zou iedere facility manager zichzelf moeten verplichten er een op te (laten) opstellen, alvorens aan het onderhoud te (laten) beginnen. Vooral bij het aanbesteden van schoonmaakwerkzaamheden worden schoonmaakbestekken steeds belangrijker.
Voorzitter Rijk van Veen van de Vereniging van gecertificeerde Makelaars in Schoonmaakdienstverlening (VMS) is duidelijk. De wereld van het facility management schiet te kort als het erop aan komt de schoonmaker op waarde te schatten. Het aanbesteden van de schoonmaaktaken gebeurt nog altijd te vrijblijvend. Iedere facility manager zou er goed aan doen om een bestek voorhanden te hebben, zodat opdrachtgever en uitvoerder op basis van dezelfde informatie een offerte kunnen bespreken. In zo’n bestek staat namelijk precies omschreven, welke eisen er aan de interieurverzorging worden gesteld. Misverstanden in de toekomst zijn daardoor nagenoeg uitgesloten.
Het schoonmaakbestek is geen wettelijk verplicht onderdeel van het contract, maar maakt wel duidelijk welke verwachtingen worden gesteld. Voorzitter Van Veen stelt dat het vastleggen van de kwaliteitseisen een belangrijke basis vormt voor een goede dienstverlening: 'In het bestek wordt per vierkante meter vastgelegd, welke werkzaamheden moeten gebeuren. Aan de hand daarvan kun je de kosten berekenen. Ik kom nog wel eens oude contracten tegen, waarop de achterkant vluchtig een berekening is neergekrabbeld, dat mag gewoon niet meer voorkomen. Veel managers zien de schoonmaak niet als een vak op zich, maar dat is het wel. Grote schoonmaakondernemingen hanteren al jaren bestekken. Ze kunnen bij grote opdrachten niet meer zonder deze documenten. Anders verliezen opdrachtgevers en uitvoerders het overzicht.'

Concurrentie

De toegenomen concurrentie op de schoonmaakmarkt zorgde er voor dat kleinere schoonmaakbedrijven ook met bestekken zijn gaan werken. Projectmanager Peter Verheij van Novon maakte drie jaar geleden mee dat zijn werkgever overstapte op een eigen bestek. Verheij: 'Hierdoor kun je veel duidelijker aangeven aan een klant waar hij voor betaalt. Het financiële plaatje is voor hem veel transparanter. Drie jaar geleden was de concurrentie hevig. Het ging slecht met de economie en het eerste waarop wordt bezuinigd, is dan de schoonmaak. Dus dan willen opdrachtgevers graag weten wie het goedkoopst hun kantoor schoon kan houden. Als je dan aan de hand van één bestek, meerdere offertes krijgt, heb je een beter overzicht.'
Het is trouwens wel zo dat op het moment dat het weer wat beter gaat, de schoonmaakbranche de eerste is die het merkt. Dan worden de budgetten groter en wordt er meer mogelijk. 'Ook dan is een bestek onmisbaar. Immers dan houdt je een overzicht van de gemaakte afspraken', laat Verheij weten.Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’