• 2 ; blok ondraan: Brandweer en politie kopen goedkoper in
27 september 2005
27 sept 2005

2 ; blok ondraan: Brandweer en politie kopen goedkoper in

 

Het Concern Politie Nederland, dat ruim een week geleden in het leven werd geroepen, zal geen zelfstandige organisatie worden. Het gaat een onderdeel vormen van het Nederlands Politie Instituut (NPI), het beleidsadviescentrum van en voor de Nederlandse politie.Woordvoerder Kees den Bakker van het NPI verwacht dat de door de 25 regionale politiekorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) in het leven geroepen dienst, zorgvuldiger met mankracht en geld kan worden omgegaan.
'Tot op heden kopen korpsen zelfstandig in. Bij ieder korps is daarvoor iemand verantwoordelijk. Dat kan om de kleinste zaken gaan: van de inkoop van pennen tot de inkoop van printpapier. Door dat te centraliseren, komt er mankracht vrij en kan er meer blauw op straat komen", aldus Den Bakker. In eerste instantie zal het Concern Politie Nederland zich vooral gaan bezighouden met de automatisering en met andere diensten, zoals de personeelsadministratie. In de toekomst kunnen daar ook zaken als gebouwbeheer en schoonmaak bij komen. Op een aantal terreinen wordt al landelijk ingekocht of gewerkt. Daarbij kan worden gedacht aan de gecentraliseerde aanschaf van auto's en elektriciteit.
Zoals het er nu naar uitziet, zal geen organisatie van buitenaf worden ingeschakeld om het Concern Politie Nederland in zijn taken bij te staan. In de ogen van Den Bakker heeft de politie daarvoor voldoende kennis in eigen huis. Hij ziet het Concern Nederlandse politie meer als een hoofdkantoor met een aantal filialen, namelijk de 25 korpsen en de KLPD. Het zal ook niet zo zijn dat het Concern zelfstandig besluit bepaalde zaken aan te pakken. Het is aan de verschillende korpsen zelf om aan te geven wat nodig is en wat niet. "Zij weten dat beter dan de mensen in de centrale organisatie kunnen weten", aldus Den Bakker: "Centraal wordt dan bekeken hoe iets het best en het goedkoopst kan worden aangepakt."
Minister Remkes van Binnenlandse Zaken moet zich overigens nog uitspreken over de plannen van het korpsbeheerdersberaad, waarin alle regionale korpsen en de KLPD zijn vertegenwoordigd.

Brandweer
Niet alleen bij de politie wordt meer en meer nagedacht over een centrale inkoop van producten en diensten. Inmiddels hebben ook al de eerste regionale brandweerkorpsenbesloten over te gaan tot het gezamelijk inkopen van producten c.q. materiaal. Recent besloten vijf brandweerkorpsen (Utrechts Land, Kennemerland, Noord-Holland Noord, Amsterdam en omstreken en het korps van Middelsburg/Vlissingen) tot het gezamelijk aanschaffen van acht autoladders. In totaal ging het hierbij om een investering van 4,5 miljoen euro.
Volgens Herman van Dijk, die als coordinator betrokken was bij de gezamelijke aankoop, kunnen korpsen in heel Nederland nog veel meer financieel voordeel behalen door bij het inkopen samen te werken. Hij spreekt van besparingen tussen de vijf en acht procent. Dit ondanks het feit dat gezamelijk aanbesteden wat duurder is dan een enkelvoudige aanbesteding. Binnen enkele weken zullen zes of zeven brandweerkorpsen in Nederland ook overgaan tot een gezamelijke aanschaf van hoogwerkers.
Een bijkomend voordeel van een gezamelijke aanschaf van materiaal is dat er meer uniformiteit komt. Dit maakt het gezamelijk optreden bij calamiteiten een stuk eenvoudiger. De verwachting is dat gedurende de komende jaren niet alleen de regionale samenwerking op het gebied van aanschaf, maar ook op het terrein van beheer van materieel, zal blijven toenemen. De genoemde vijf brandweerkorpsen werken inmiddels al weer gewerkt aan een volgende gezamelijke inkoop, namelijk die van hoogwerkers. Zo kan de gezamenlijke inkoop een hoge vlucht nemen.