• 4/5: ONDERSTE FOTO GEBRUIKEN!!!!!!Belangrijke rol FM bij waterprojecten
06 oktober 2005
06 okt 2005

4/5: ONDERSTE FOTO GEBRUIKEN!!!!!!Belangrijke rol FM bij waterprojecten

 

 

Facility manager heeft verantwoording over aanleg en onderhoud waterkunstwerken

Complete vijvers, waterkunstwerken, fonteininstallaties. Je treft ze bij steeds meer gebouwen aan. Het ziet er fraai uit, dat wisten de Grieken en Romeinen al eeuwen geleden. Voor de realisering van dergelijke voorzieningen komt meer kijken dan het op het eerste gezicht lijkt. Niet alleen de leverancier en installateur spelen bij de aanleg en bij het onderhoud een grote rol, maar tegenwoordig ook zeker de facilitair medewerker. Een goed voorbeeld daarvan vinden we in de Traverse, beter bekend als ‘de koopgoot’ in Rotterdam.

In eerste instantie werd het waterkunstwerk gerealiseerd door alleen een installateur en leverancier. Het geheel kwam tot stand zonder dat daar een facilitair manager bij betrokken was. Het is dan ook niet zonder fouten gegaan. Bij de aanleg werd onder meer gebruik gemaakt van verkeerd materiaal.

Bij de gehele renovatie van de installatie bij Traverse, uitgevoerd door Van de Zwan Pompen uit Waarder, is wel een facility manager betrokken. Deze gebouw manager (met een facilitaire achtergrond), de heer Don Tjijn A.F.A.T, medewerker van Dynamis ABC, heeft zich met de renovatie van de fonteinen en waterwerken beziggehouden. Dynamis ABC, een organisatie die het management van gebouwen, kantoorpanden en winkelcentra beheert en verzorgt, is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de locatie. De koopgoot is een duidelijk voorbeeld waarbij een facilitair manager wordt geconfronteerd met de aanleg, beheer en onderhoudsaspecten van een fonteininstallatie of waterpartijen.

Technische
Iedere facilitair manager zal zich als beheerder diepgravend bezig moeten houden met de inrichting en de uitvoering van de installatie. Het gaat om een product dat zeer speciale eisen stelt aan materiaal en vakkennis. Don Tjijn A.F.A.T. onderschrijft dit, maar voegt er aan toe dat de zeer technische aspecten toch moeten worden overgelaten aan de echte experts. Fouten gemaakt in een ontwerp kunnen hem niet worden aangerekend, ook al kunnen die zich op termijn wreken. Het is voor een facilitair manager onmogelijk om tot in detail een dergelijke technische voorziening te doorgronden. Hij weet in de meeste gevallen tenslotte ook niet tot in detail hoe een airco werkt, de verwarmingsinstallatie of het alarmsysteem. Hij kan wel van de leverancier verwachten dat deze voorafgaande aan de werkzaamheden duidelijk uitleg wordt gegeven.

De taak van de facility manager is om te zorgen dat de werkzaamheden tegen de begrote kosten wordt uitgevoerd. Een andere belangrijkere taak is het draaiend houden van de installatie.‘ Bij het onderhoud komt vaak meer kijken dan wordt verwacht’, aldus sales en service manager van Van der Zwan Pompen, M.T. de Vries. In een groot aantal situaties kunnen onderhoudscontracten worden afgesloten met de leverancier van het product. ‘Als manager ben ik verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van het water. Ook de bebording valt onder mijn werkzaamheden. Zo moet in symbolen kenbaar worden gemaakt, dat er geen sprake is van drinkwater’, aldus de medewerker van Dynamis ABC.

Samenwerking
Van der Zwan Pompen, gespecialiseerd in de aanleg van waterwerken in en buiten gebouwen, heeft veel ervaring opgedaan in de samenwerking met facilitair medewerkers. Het bedrijf uit Waarder is tot op heden buitengewoon tevreden over de onderlinge samenwerking. Meer dan eens geven facilitair medewerkers goede tips om een project te doen slagen. De Vries geeft aan dat de belangstelling voor fonteinen en andere waterwerken snel toeneemt. ‘Het heeft een bepaalde uitstraling. Een dergelijke voorziening op een plein voor een pand kan een soort herkenningspunt zijn. Mensen vragen: waar moet ik zijn? Het antwoord is dan: bij dat gebouw met die grote fontein voor de deur.’

Architecten en bouwbedrijven hebben nog niet buitengewoon veel ervaring met de aanleg van waterkunstwerken en fonteinen in gebouwen. Ook bij nieuwbouw laten de voorbereidingen nog wel eens te wensen over. Niet uit onkunde, maar uit onwetendheid. Zo wordt regelmatig geen rekening gehouden met de filtratie of is de bak voor de aanleg van een waterkunstwerk te klein. Echte deskundigen worden regelmatig te laat ingeschakeld.

Bedenkingen
Facilitair managers van grotere gebouwen hebben af en toe bedenkingen tegen de aanleg van een waterpartij of fontein. Snel gaan de gedachten dan uit naar een gevaar als de legionellabacterie. Deskundigen verzekeren echter dat bij voldoende onderhoud, een juiste temperatuur van het water de legionella-bacterie geen enkele kans heeft. ‘Ook bij ons is daar zorgvuldig over nagedacht. Zeer regelmatig worden watermonsters genomen door de GGD om zo ieder risico uit te sluiten’, vertelt Don Tjijn A.F.A.T. De luchtvochtigheid is eveneens vaak punt van discussie. ‘Zodra wordt gewerkt met grote spuitende fonteinen, dan neemt inderdaad de luchtvochtigheid aanzienlijk toe. Je hebt dan te maken met het ontstaan van nevel. Wij adviseren daarom in gebouwen niet te werken met grotere spuitende objecten, maar meer met rustig kabbellende waterpartijen. Deze hebben geen tot vrijwel geen invloed op de luchtvochtigheid’, legt De Vries uit. Een ander aspect waarmee gebouwbeheerders worden geconfronteerd is de veiligheid. Zij zijn daarvoor tenslotte verantwoordelijk. Voor de aanleg moet goed worden nagedacht. Het is nu eenmaal zo dat kleine kinderen aangetrokken worden door bewegend water. Zij moeten deze kunnen benaderen zonder dat ze risico lopen. Soms moeten daarvoor extra voorzieningen worden getroffen.

Dat de aanleg van waterpartijen binnenshuis niet altijd een succes is, blijkt wel uit het feit dat meer dan eens wordt besloten de pompen stop te zetten. In menig pand is dan van het geheel niet veel meer over dan een vijver met stilstaand water. Een dergelijke situatie levert over het algemeen nog meer problemen op.Te denken valt aan vieze geurtjes en dergelijke. Al met al komt het er op neer dat bij de realisering van ‘waterprojecten’, met name in gebouwen, goed moet worden nagedacht over de consequenties daarvan.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->Johan Winkelhorst (of Thomas Piels)

 

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

(foto onderschrift)

De waterpartij in ‘de koopgoot’.

(bron Van der Zwan)