• Stimulering VKB stopgezet
24 november 2014
24 nov 2014

Stimulering VKB stopgezet

De stimuleringsregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) 2014 is afgelopen maand stopgezet. Kleine bedrijven maakten de afgelopen maanden in groten getale gebruik van de gratis veiligheidsscan en de subsidie van maximaal 1.000 euro voor de aanschaf van veiligheidsproducten.

De VKB-scan helpt kleine ondernemers bij het veiliger maken van hun zaak. In ongeveer één tot anderhalf uur onderzoekt een erkende VKB-scanner de onderneming op zwakke plekken in de organisatorische, bouwkundige en elektronische veiligheidsmaatregelen. Meer dan 70% van de ondernemers investeerde na de scan in maatregelen om hun zaak beter te beveiligen tegen overvallen, diefstal, inbraak, agressie en geweld en andere veiligheidsrisico’s. Hierdoor is het beschikbare budget voor 2014 uitgeput.

Veiligheidsscan
De aanpak VKB ondersteunt kleine ondernemers (maximaal vijf vestigingen met ieder maximaal tien fte’s) bij het verbeteren van de veiligheid van hun bedrijf. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert de regeling sinds januari 2013 uit. Ondernemers kunnen zich daarbij aanmelden voor een gratis veiligheidsscan. Met deze scan krijgen zij een beter beeld van de eigen veiligheidsrisico’s en mogelijk te nemen maatregelen. Het CCV adviseert op basis van de scan over te ondernemen organisatorische en technische maatregelen.

Bij organisatorische maatregelen gaat het bijvoorbeeld om procedures rond openen en sluiten. Hier zijn over het algemeen geen kosten aan verbonden. Technische maatregelen hebben betrekking op bijvoorbeeld hang- en sluitwerk, de aanschaf van een afroombox of het installeren van een alarmsysteem. Voor dergelijke maatregelen was een subsidie beschikbaar van 50% van de totale kosten tot een maximum van 1.000 euro. Al met al ondervonden het afgelopen jaar 7000 ondernemers voordeel van de aanpak VKB.

Vervolg
Vanaf 1 oktober 2014 honoreert het CCV geen nieuwe aanvragen voor een VKB scan meer. Het CCV kan een beperkte groep ondernemers die op de wachtlijst staat of waarvan de procedure nog niet is afgerond, nog wel helpen. Daarnaast voert het CCV nog een beperkt aantal speciale projecten met onder andere brancheorganisaties uit. Over de wijze waarop de aanpak VKB in 2015 een vervolg krijgt, is nog geen duidelijkheid.
Het CCV brengt naast de VKB-scan onder meer ook het keurmerk veilig ondernemen op de markt. Het initiatief kwam voort uit de vele inbraken, vernielingen die er gepleegd werden op bedrijfsterreinen. Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten.
Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen ontwikkeld. Er is een KVO voor winkelgebieden en een KVO voor bedrijventerreinen. Het KVO zorgt dat de ondernemersvereniging samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Onder gratis begeleiding van een KVO-adviseur van het CCV of MKB Nederland worden de veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen.

Begeleiding KVO-adviseur
Het KVO kost individuele ondernemers meestal niets. Bij het opzetten van een KVO wordt van ondernemers gevraagd dat een vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging deelneemt aan de werkgroep. In het beginstadium zal dit neerkomen op één vergadering per zes weken. Na het behalen van het KVO vinden er jaarlijks nog zo'n vier tot zes vergaderingen plaats.
Daarnaast worden alle ondernemers uitgenodigd om een enquête in te vullen. Eén aan het begin om problemen te signaleren en twee jaar later nogmaals om de effectiviteit van de maatregelen te meten. Het advies en de begeleiding van de KVO-adviseur zijn gratis. De enige kosten die worden gemaakt, zijn de kosten voor de certificering en de eventuele kosten voor veiligheidsmaatregelen. De uiteindelijke beloning is een keurmerk voor het hele winkelgebied of bedrijventerrein. Daarmee laat een bedrijf zien dat de veiligheid op orde is. Hiermee wordt een duidelijk signaal afgegeven naar werknemers en bezoekers, maar ook naar mensen met minder goede bedoelingen.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’