• Alarmtransmissie over publiek internet, de zwakste schakel in uw beveiliging?
17 november 2015
17 nov 2015

Over dit onderwerp heb ik afgelopen jaar maar ook dit jaar in verschillende vakbladen mijn artikel gepubliceerd, zo ook in het Facilitair Magazine.

Alarmtransmissie over publiek internet, de zwakste schakel in uw beveiliging?

Steeds meer beveiligde locaties worden voor hun communicatie, de alarmoverdracht met de alarmcentrale/PAC aangesloten op de aanwezige internetaansluiting. De beveiligingsbranche gaat voorbij aan de risico's die hierbij aan de orde zijn, bij een DDoS aanval op de alarmcentrale is die verbinding met het te beveiligen object daarbij voor korte dan wel langere tijd(denk aan de DDoS aanval op Ziggo in aug. jl., 2 dagen geen internet...) uit de lucht. Er zijn voldoende alarmtransmissie-oplossingen die wel betrouwbaar en ook betaalbaar zijn. Ook verzekeraars zouden zich zorgen moeten maken over de risico's van het gebruik van publiek internet voor alarmoverdracht.