•  Grote belangstelling voor alternatieve techniek in koeltorens
25 oktober 2016
25 okt 2016

Grote belangstelling voor alternatieve techniek in koeltorens


Holland Water uit Driebergen heeft de afgelopen jaren in stilte een systeem ontwikkeld, dat tegemoet komt aan de toenemende kritiek op het gebruik van chemicaliën in proceswater. Met dit nieuwe systeem is het toepassen daarvan onnodig geworden.

De onderzoekers van Holland Water (al jaren marktleider in Nederland in het behandelen van drinkwater met de Bifipro om ontwikkeling van biofilm tegen te gaan en Legionella te bestrijden) zijn vooral achter de schermen bezig geweest om het systeem waarmee koeltorens Legionella-vrij kunnen worden gehouden, door te ontwikkelen en te vervolmaken. Al in 2010 verkreeg Holland Water van het Ctgb de toelating voor de Bifipro Cool en het systeem heeft zich inmiddels –ook internationaal- meer dan bewezen.

En nu ook multinationals het systeem toepassen, is het succes ervan niet meer te ontkennen. Echter: de weerstand tegen het gebruik van chemicaliën die Holland Water, direct en indirect, van de ‘gevestigde orde’ ondervond, nam in hevigheid steeds meer toe. Belangrijk punt van kritiek is daarbij, dat het leveren van de chemicaliën die nodig zijn om niet alleen problemen van scaling en corrosie te beheersen maar ook om de koeltorens Legionella- en biofilmvrij te houden, big business is. 

Duurzaam

Ook grote gebruikers van de Bifipro, die op zichzelf uiterst tevreden over de werking zijn, staan open voor een systeem zonder chemicaliën.
Dat vindt ook klant van het eerste uur ZGT, met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. Gebouwbeheerder Gerrit Wessels: „Zowel bij onze ziekenhuizen in Hengelo als in Almelo functioneert de Bifipro® Cool al vele jaren naar tevredenheid en draagt het systeem bij aan ons voortdurende streven om duurzaam om te gaan met onze installaties. Zowel de directe als indirecte kosten zijn aanzienlijk lager en onverwachte kostenposten behoren tot het verleden”, aldus Wessels. “Het mooie aan het systeem vind ik is dat er feitelijk niets aan kapot kan. Er zijn geen draaiende delen en techniek is zo simpel als wat. Maar als dat ook kan zonder met vaatjes chemie te sjouwen, is het nog beter. Het gedoe met vergunningen is dan ook verleden tijd.”

Uniek

Op de diverse internationale beurzen waaraan Holland Water de afgelopen maanden heeft deelgenomen, blijkt grote animo voor het nieuwe systeem. „Het lijkt of ineens de koudwatervrees is verdwenen,” zegt directeur Peter van der Linde, die op het ogenblik in München is, waar de IFAT-beurs wordt gehouden. „De animo neemt enorm toe en daarom zetten we nu ook extra mensen in om onze bestaande en nieuwe klanten te kunnen blijven bedienen. We hebben met deze techniek iets unieks in handen”, benadrukt hij. “Niet alleen technisch is het erg lastig geweest om zover te komen, maar ook qua wet- en regelgeving hebben we heel wat hobbels moeten nemen. De weerstand die we ondervonden vanuit de chemiehoek blijkt echter weg te ebben. Dat kan ook niet anders nu de feiten bewijzen dat ons systeem perfect werkt, ” aldus Van der Linde.
Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’