• BBN lanceert gedragscode
10 april 2015
10 apr 2015

BBN lanceert gedragscode

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) lanceert de BBN-gedragscode. Met deze - door alle leden - ondertekende gedragscode, hoopt de vereniging een verdere bijdrage te leveren aan brandveilige gebouwen.

De vereniging BBN is een deskundige op het gebied van bouwkundige brandpreventie, ook wel ‘passieve brandveiligheid‘ genoemd. Onlangs ontving Bert Veurink van het Verbond van Verzekeraars de gedragscode. Volgens hem is dit een ‘goede impuls die gebouweigenaren en verzekeraars helpt om de brandrisico’s te verminderen.’

De vereniging beoogt een hogere mate van brandveiligheid van gebouwen door het toepassen van brandveilige bouwmaterialen die de (minimalistische) criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen. De vereniging bestaat uit vooraanstaande leveranciers van brandveilige bouwmaterialen en constructies.

Door de diversiteit van de leden en de expertise, is BBN gesprekspartner voor alle disciplines binnen de bouwkolom, van architect tot aannemer, van opdrachtgever tot controlerende instantie. Joric Witlox, de voorzitter van BBN, is trots op het feit dat alle leden de gedragscode ondertekenden. ‘Want het toont aan dat zij actief werken aan verbetering van brandveiligheid en hiervoor verantwoordelijkheid nemen’, aldus Witlox.

Kennis verspreiden

Naast dat de BBN-leden instaan voor hun producten zoals in de gedragscode omschreven maakt BBN de kennis van haar leden over de producten in relatie tot brandveiligheid via de uitgave De ‘Essentiële Bouwkundige Controlepunten’. Deze beoogt een bijdrage te leveren aan brandveiliger gebouwen door hierover kennis te verspreiden aan al de betrokkenen. Dat wordt gedaan door duidelijk te maken welke punten in ieder geval van belang zijn als het gaat om bouwkundige brandveiligheid.

De beschikbare kennis voor bouwkundige brandveiligheid wordt hiermee zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt, zodat iedere betrokkene zijn verantwoordelijkheid kan nemen. De uitgave wordt jaarlijks herzien en gemaakt samen met Brandweer Nederland en Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland. Het boekje is gratis te downloaden of kosteloos aan te vragen bij het secretariaat van BBN.

[Kader]

De BBN-leden ondertekenden de volgende gedragingen:

1. BBN levert alleen producten en diensten die minimaal voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit.

2. De brandveilige prestatie van de producten en diensten kan worden aangetoond door middel van een certificaat of assessment van een geaccrediteerde instelling. Wanneer dit niet lukt, melden leden dit expliciet schriftelijk aan de opdrachtgever of afnemer.

3. Indien gewenst kan in samenwerking met een geaccrediteerde instelling een verklaring worden verzorgd omtrent de te verwachten brandveilige prestatie/ gedrag van het betreffende product bij brand.

4. BBN informeert adequaat, brengt adviezen uit, voorziet brandveilige producten van montage-instructies en indien nodig van onderhoudsvoorschriften en verzorgt trainingen voor installerende personen/ bedrijven.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’