• BHV inrichten in een complexe organisatie? – een hulpmiddel..
13 oktober 2016
13 okt 2016

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BHV inrichten in een complexe organisatie? – een hulpmiddel..

In een complexe organisatie als in het Academisch Medisch Centrum met niet- of gedeeltelijk-zelfredzame personen, de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en diverse laboratoria volstaat een reguliere BHV opleiding of BHV bezetting niet in alle gevallen. De lokale BHV dient getraind en opgeleid te worden voor de risico’s waarmee men op de afdeling geconfronteerd kan worden.

Het optreden van een BHV-er in een OK complex, op een laboratorium, in een collegezaal of op een intensive Care vraagt specifieke skills. Indien deze risico’s (ofwel de maatgevende factoren) ver uiteenlopen dan dient bij de jaarlijkse BHV herhalingstraining hier nadrukkelijk de aandacht aan besteed te worden. Verder dienen per risicogebied duidelijke afspraken gemaakt te worden over bijvoorbeeld de minimale lokale BHV bezetting, de frequentie van oefenen, de minimale BHV uitrusting, etc. etc. Het AMC maakt hierbij gebruik van een eigen methode die wellicht ook te gebruiken is binnen uw BHV organisatie?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’