• BHV per module maatwerkgericht
22 december 2014
22 dec 2014

BHV per module maatwerkgericht

Human Drive BV is een innovatieve aanbieder van maatwerktrainingen in, onder andere, bedrijfshulpverlening. Nadat zij ruim acht jaar geleden, in samenwerking met een andere landelijke opleider, als eerste de BHV-opleidingsmarkt verraste met een voor die tijd volstrekt nieuwe leervorm, theorie BHV via e-learning, gevolgd door een praktijkexamen van vier uur, is de markt nu toe aan verdere specialisatie. Daar waar ons standaardproduct, BHV via Blended learning, voor de meeste bedrijven een toereikende leermethode is, zien wij bij grote bedrijven vaak dat mensen dubbel worden opgeleid, of in ieder geval lesstof dubbel krijgen aangeboden. Veel bedrijven hebben immers gediplomeerde EHBO'ers in dienst die ook ingezet worden bij de BHV-organisatie. Daarnaast is bij grotere bedrijven en in de industrie de noodzaak om meer ontruimers of brandbestrijders op te leiden, een wens die momenteel nog niet kan worden ingevuld. Die mensen moeten dan ook reanimatie en verbandleer opnemen in het pakket, terwijl ze daar nooit voor zullen worden ingezet. Dan zijn er natuurlijk heel veel BHV'ers die niet elk jaar alle disciplines hoeven te doorlopen. Om tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt heeft Human Drive, als enige in Nederland, vanaf begin 2015 de totale opleiding tot BHV'er onderverdeeld in zes modules, te weten: Module 1 BHV Algemeen, Module 2 Spoedeisende Eerste Hulp, Module 3 Overige Spoedeisende Eerste Hulp, Module 4 Niet Spoedeisende Eerste Hulp, Module 5 Brand, Module 6 Ontruiming.  Alle modules bestaan uit een afzonderlijk theoretisch gedeelte, waarvoor per module een examen kan worden afgelegd. Vervolgens kan na het behalen van het bij die module horende (deel-) certificaat, deelgenomen worden aan een twee uur durende training, waarin het geleerde in praktijk geoefend en geëxamineerd kan worden. Heeft de deelnemer zowel de theorie als het praktijkgedeelte succesvol afgerond, dan ontvangt hij voor die module een certificaat. Grotere bedrijven hebben hierdoor de mogelijkheid te voldoen aan de wettelijke verplichting die voor alle bedrijven geldt, dat zij BHV binnen hun organisatie geregeld moeten hebben, zonder dat zij iedereen voor alle modules moeten opleiden. U kan opeens mensen dat laten doen, waar ze goed in zijn. De bereidheid om je aan te melden als BHV'er zal toenemen. Bijkomend voordeel is dat een praktijkmodule van twee uur, rooster-technisch eenvoudiger is in te plannen en door Human Drive 24/7 (ook in volcontinu bedrijven), dus ook 's avonds en in het weekend, wordt aangeboden. Door deze opbouw blijft u meer controle houden over het rooster, de inzetbaarheid van uw personeel bij calamiteiten wordt verder uitgebreid en de betrokkenheid en het enthousiasme bij uw deelnemers wordt vergroot. De investering per deelnemer zal omlaag gaan en bij een gelijkblijvend opleidingsbudget voor uw BHV-organisatie kunt u meer mensen opleiden, waardoor de verplichting altijd een BHV'er aanwezig te hebben tijdens openingstijden makkelijker is te realiseren.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’