• Beursvloer 2017 kenmerkt zich door vernieuwingen
09 december 2016
09 dec 2016

Beursvloer 2017 kenmerkt zich door vernieuwingen

De 19de editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer zal de geschiedenis in gaan als een editie van vernieuwingen. Naast de verhuizing naar Jaarbeurs Utrecht en de laatste week van januari zijn daar nog de kennisoverdracht met 225 lezingen, de aparte dagen van de werkplek, de vakbeurs Gebouwbeheer, het Noviteitenplein en het grote aantal nieuwe standhouders in 2017 ten opzichte van de vorige editie.

„Het is zeer verheugend dat we bij het ter perse gaan van deze bezoekerskrant al ruim 80% van onze doelstelling hadden gerealiseerd om 400 standhouders te gaan halen. Voor een echte vernieuwing van de beursvloer is dat onbetwist gewenst”, aldus Aleike Roos, afdelingshoofd van de beursmanagers. „Dat komt erop neer, dat de bezoekers van de  vorige editie, laat staan van eerdere, zowat de helft aan nieuwe standhouders kunnen gaan bezoeken. Aantrekkelijker om de vakbeurs te bezoeken, kan bijna niet.”

Ook haar collega van het Kenniscentrum voor facilitair management & gebouwbeheer, Ton Rooijakkers, toont zich zeer tevreden over de vernieuwing van de kennisoverdracht op de beursvloer: „We hebben al jarenlang de nodige kennisoverdracht op de beursvloer gehad, maar als alles volgens planning verloopt, hebben we op 25, 26 en 27 januari in de Jaarbeurs met 236 sprekers een ongekende hoeveelheid kennisoverdracht. Dat is mede te danken aan de tientallen facilitaire branche-organisaties, die met veel enthousiasme en kennis het programma met onze inhoudscommissie hebben samengesteld.”

Een andere belangrijke vernieuwing is de verplaatsing van de vakbeurs Gebouwbeheer naar de beursvloer van de vakbeurs Facilitair.
Volgens beursmanager Lesley Edelbroek komt de organisatie daarmee tegemoet aan de wensen van een aantal bezoekers en standhouders:  „Voor een zelfstandige vakbeurs Gebouwbeheer is helaas onvoldoende enthousiasme op te wekken. De combinatie met de vakbeurs Facilitair zal daarom beide beurzen goed doen”, verwacht de beursmanager, die in de komende editie van de vakbeurs Gebouwbeheer uitgaat van 50-70 standhouders op de beursvloer van de vakbeurs Gebouwbeheer.

De coördinator van het Noviteitenplein, Bianca Schutjes, is met haar vernieuwing, het Noviteitenplein, eveneens in haar nopjes. Natuurlijk moet zij afwachten wat het plein gaat brengen, omdat het voor de eerste maal plaats gaat vinden. „Ik ben zeer hoopvol gestemd. De voorbereidingen zijn goed, we hebben al jarenlang ervaring met organiseren van de FGNoviteitenprijs en er wordt een toenemende behoefte in de sectoren geconstateerd aan meer en gestructureerdere informatie over vernieuwingen op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer. Aan die wens komen wij met een apart Noviteitenplein op de beursvloer zeker tegemoet.”

Henny Brullemans van de Stichting Dag van de werkplek verheugt zich na een aantal jaren wachten op een betere profilering van de Dag van de werkplek over het uitsluitsel dat de organisatie heeft gegeven. „In de afgelopen jaren waren wij wat dolende, want wanneer moest de Dag van de werkplek worden gehouden, wat moesten we aan met de verschillende thema’s en hoe konden we de dag een daadwerkelijk gezicht geven? Die kwesties zijn in de editie 2017 in één klap zeer naar onze tevredenheid geregeld. We staan er, we hebben een gezicht en we zijn zichtbaar. Beter kan ik het mij niet wensen”, aldus Brullemans, die zich als bestuurslid ook verheugt over de verbreding van de Dag van we werkplek: „Door er thema’s als gezond, veilig, etc. aan te koppelen, vragen en krijgen wij meteen ook aandacht voor de verschillende kanten van het facilitair management. Hoe we deze inkleuring in de toekomst gestalte gaan geven, zullen we zeker gaan bekijken met de ervaringen van de komende editie.”Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’