• Beveiligingskosten gaan omhoog
13 november 2019
13 nov 2019

Beveiligingskosten gaan omhoog

De Nederlandse Veiligheidsbranche vraagt om begrip voor prijsstijgingen in de beveiligingsbranche. Vanaf 1 januari 2020 dreigen beveiligingsdiensten duurder uit te pakken. Reden daarvoor zijn loonsverhogingen, kostenstijgingen uit premies en pensioenen en de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet maakt de inzet van flexibele arbeid duurder.  

Voorzitter Ard van der Steur doet in een brief een dringend beroep op bedrijven en organisaties die een overeenkomst of contract hebben met een beveiligingsbedrijf. ‘Als voorzitter bemoei ik me niet met individuele commerciële trajecten, maar ik wil specifiek in dit jaar in algemene zin wel een lans breken voor onze leden die elk jaar met veel opdrachtgevers het gesprek aangaan om tot een faire prijs te komen’, schrijft hij. Van der Steur maakt zich met name zorgen over de effecten van de WAB. Deze heeft in de beveiligingsbranche een grote impact.  

De belangrijkste consequentie van invoering van de WAB is dat inzet van flexibele arbeid duurder wordt. Dit soort arbeid is juist in de beveiliging essentieel. Van der Steur: ‘Natuurlijk zijn er opdrachten met een relatief vast aanbod aan werk. Maar veel opdrachten kennen een dynamiek waardoor een flexibele schil nodig is. Dit om pieken en dalen te kunnen opvangen en incidenteel snel te kunnen op – en afschalen.’
Naast de nieuwe wet zijn cao-afspraken van invloed op de kosten. In 2018 werd de CAO PB voor vijf jaar afgesloten. Daarin is vastgelegd dat beveiligers per 1 januari 2020 recht hebben op een loonsverhoging van 2,5% of hoger indien de CPI-index hoger is dan 2,5%. Dezelfde loonstijging is afgesproken voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Daarnaast is afgesproken dat de arbeidsduur wordt verkort van 152 naar 144 uur in 2023. Het effect hiervan is dat het uurloon van de beveiliger vanaf januari 2023 met zo’n 5,5% stijgt.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’