• Blik op beveiliging verandert
10 december 2014
10 dec 2014

Als facilitair manager heeft u de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en beveiliging binnen uw organisatie. Uw afdeling zorgt ervoor dat alle medewerkers veilig kunnen werken, er overzicht is van wie zich waar in het pand of op het terrein bevindt en dat de bedrijfsprocessen niet verstoord kunnen worden. Waarschijnlijk is in uw organisatie gekozen voor de meest gangbare vorm van beveiliging. U heeft één of meer geüniformeerde beveiligers ingehuurd die misschien wel tot 24 uur per dag worden ingezet voor diverse beveiligingstaken. Maar is dit uiteindelijk wel de meest logische oplossing?

Blik op beveiliging verandert

Als facilitair manager heeft u de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en beveiliging binnen uw organisatie. Uw afdeling zorgt ervoor dat alle medewerkers veilig kunnen werken, er overzicht is van wie zich waar in het pand of op het terrein bevindt en dat de bedrijfsprocessen niet verstoord kunnen worden. Waarschijnlijk is in uw organisatie gekozen voor de meest gangbare vorm van beveiliging. U heeft één of meer geüniformeerde beveiligers ingehuurd die misschien wel tot 24 uur per dag worden ingezet voor diverse beveiligingstaken. Maar is dit uiteindelijk wel de meest logische oplossing?

In de dagelijkse praktijk zien wij dat veel organisaties denken dat de fysieke aanwezigheid van de beveiligingsbeambtes noodzakelijk is voor de observatie van de (kantoor)panden en voor het verschaffen van toegang aan klanten en andere relaties. Het is natuurlijk ook zo dat duidelijk aanwezige surveillanten een gevoel van veiligheid kunnen creëren en uw allereerste visitekaartje bij de receptie kunnen zijn. We leven echter in een tijd waarin budgetten onder druk staan en bijna iedere organisatie kijkt naar de mogelijkheden om kosten te besparen. En hoewel uw beveiligingsrisico’s nog steeds hetzelfde zijn of wellicht zelfs zijn toegenomen, is het bijna altijd opportuun om ook de inzet van uw beveiliging en de daarmee gepaard gaande kosten eens kritisch onder de loep te nemen.

Bewaking op afstand
Om de beveiligingsrisico’s waaraan uw organisatie wordt blootgesteld het hoofd te kunnen bieden maakt u in uw organisatie gebruik van diverse beveiligingssystemen, zoals inbraaksignalering, toegangscontrole en videobewaking. In de meeste gevallen zullen deze systemen zijn samengebracht in een security management systeem, welke door uw beveiligingsbeambten wordt bediend in een speciaal daarvoor ingerichte beveiligingsloge. Dit security management systeem is aangesloten op een particuliere alarmcentrale voor de opvolging van uw alarmmeldingen. En daar zitten nu juist de mogelijkheden! Vanuit een technisch innovatieve en geavanceerde alarmcentrale is het mogelijk om de bewaking van uw organisatie op afstand te organiseren. Alle werkzaamheden die door een beveiligingsbeambte op locatie worden uitgevoerd kunnen vanuit een goed ingerichte alarmcentrale worden overgenomen. Binnen zo’n gespecialiseerde en specifiek daarvoor gecertificeerde alarmcentrale werken zeer professionele en speciaal daarvoor opgeleide beambten. Deze beambten reageren op alarmen, analyseren camerabeelden, verlenen toegang op basis van kentekenherkenning, beantwoorden de intercom en bedienen deuren, slagbomen of tourniquets. Daarnaast controleren zij 24/7 de juiste werking van uw systemen. Beveiligingspersoneel kan dus efficiënter ingezet worden, wat direct resulteert in een besparing van de kosten. Het terugdringen van 1 beambte 24/7 in de beveiligingsloge levert al snel een besparing op van € 250.000 op jaarbasis. Heeft uw organisatie meerdere vestigingen en meerdere beveiligingsloges dan lopen de besparingen dus hoog op.

Service op afstand
Door de ontsluiting van uw security management systeem op de alarmcentrale is het in de meeste gevallen ook mogelijk om storingen- of firmware updates voor toegangscontrole-, inbraak- of camerasystemen op afstand uit te voeren. Hiermee worden wachttijden verkort, u bespaart op kosten en het is milieuvriendelijker. Kabelbedrijven werken bijvoorbeeld al jaren op deze manier. Diagnoses van de digitale tv worden door technische operators vanuit een call center uitgevoerd. De sterkte van de signalen kunnen direct worden uitgelezen. Natuurlijk zijn er altijd problemen die niet ‘remote’ kunnen worden opgelost. Maar alleen in deze situaties komt een storingsmonteur nog op locatie. En met handige apps voor mobiele apparaten kunt u het hele verloop van de werkzaamheden ook nog eens eenvoudig volgen. Tot slot zijn de camerabeelden via de alarmcentrale ook nog ontsloten op Live View. Live View is een werkwijze die het mogelijk maakt dat politie of brandweer rechtstreeks mee kan kijken met de camerabeelden binnen- of buiten het gebouw. Door bij calamiteiten de real time camerabeelden naar politie of brandweer te sturen krijgen deze hulpdiensten zicht op de situatie, waardoor zij sneller en slimmer kunnen reageren. De mogelijkheden van Live View zijn legio. Men kan denken aan het verifieren van nodeloze alarmeringen, maar ook het direct door de brandweer verifieren van een vals alarm - of daadwerkelijke brand -, met de daarbij samenhangende aanvalsplannen van brandweerpersoneel met blusvoertuigen. We hebben hierboven de mogelijkheden geschetst om te kunnen besparen op de beveiligingskosten van uw organisatie. En ondanks een duidelijke business case met een terugverdientijd van uw initiële (technologische) investeringen van ongeveer 6 tot 12 maanden, kan het beschikbare budget een belemmering vormen. Goede beveiliging is een randvoorwaarde voor een succesvolle bedrijfsvoering. De focus ligt dan ook niet op het systeem of de eenmalige implementatie, maar beveiliging is een continu proces waarbij u altijd verzekerd wilt zijn van het juiste beveiligingsniveau. Vanuit deze visie en omslag in het denken over beveiliging kan ‘security as a service’ uitkomst bieden.

Security as a service
Met security as a service wordt de complete beveiliging van de organisatie, inclusief alarmcentraledienstverlening en bewaking op afstand samengevat in een periodieke betalingsovereenkomst. U hoeft niet direct te investeren, maar gaat wel direct besparen op de kosten van de beveiliging van uw organisatie. U blijft verzekerd van het juiste beveiligingsniveau doordat systemen worden aangepast aan veranderingen in de omgeving en de organisatie en upgrades worden doorgevoerd. Daarnaast heeft u met security as a service een duidelijk overzicht van uw maandelijkse of jaarlijkse beveiligingskosten en komt u niet voor verrassingen te staan door fluctuerende kosten voor onderhoud, beheer, storingen en meldkamerdiensten. Hoewel het zonder kennis van de achtergrond van de organisatie te ver gaat om bovenstaande mogelijkheid van security as a service een ‘no brainer’ te noemen, hopen wij toch minstens dat dit artikel u wel aan het denken heeft gezet. De wereld verandert, en daarmee ook de mogelijkheden en de kijk op beveiliging. De implementatie van een beveiligingssysteem is geen doel op zich. Moderne beveiligingsoplossingen zijn maatwerk en dienen naadloos in de bedrijfsvoering geïntegreerd te worden. Bij de keuze voor de juiste beveiligingsoplossing dient de manier van financiering dan ook zeker in de besluitvorming te worden meegenomen.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’