• Brandende vragen in bestaande bouw
10 juni 2012
10 jun 2012

Brandveiligheid is hot. De toegenomen aandacht voor brandveiligheid maakt dat er meer achterstanden in bestaande bouw aan het licht komen. Immers: als je beter kijkt, zie je meer. Waar komen die achterstanden vandaan? Wie is er verantwoordelijk voor? En wat zegt het nieuwe bouwbesluit over brandveiligheid in bestaande bouw? David den Boer, brandveiligheidadviseur bij Peutz: 'De sleutel voor brandveilig bouwen ligt niet in de wet- en regelgeving, maar bij de mensen die de gebouwen gebruiken en beheren.’

Brandende vragen in bestaande bouw

Brandveiligheid is hot. De toegenomen aandacht voor brandveiligheid maakt dat er meer achterstanden in bestaande bouw aan het licht komen. Immers: als je beter kijkt, zie je meer. Waar komen die achterstanden vandaan? Wie is er verantwoordelijk voor? En wat zegt het nieuwe bouwbesluit over brandveiligheid in bestaande bouw? David den Boer, brandveiligheidadviseur bij Peutz: 'De sleutel voor brandveilig bouwen ligt niet in de wet- en regelgeving, maar bij de mensen die de gebouwen gebruiken en beheren.’

Trendwatchers zijn het erover eens: we leven in een risicomaatschappij. Dankzij de toegenomen welvaart hebben we meer tijd, geld en ruimte om ons druk te maken. Over mogelijke risico's, bijvoorbeeld. David den Boer: 'We willen ons leven en onze toekomst in eigen hand hebben. Onzekerheden uitsluiten, risico's vermijden. Brand past met geen mogelijkheid in ons ideale toekomstplaatje. Ik denk dat daar een belangrijke oorzaak ligt voor de toegenomen aandacht voor brandveiligheid.' 'Daarbij hebben we de afgelopen jaren natuurlijk ook een aantal incidenten gehad. Denk bijvoorbeeld aan de brand in café Het Hemeltje in Volendam, de vuurwerkramp in Enschede en de Schipholbrand. Die beelden staan nog op ieders netvlies. Na zulke incidenten zoekt de maatschappij een zondebok. De brandweer en de gemeenten rukken dan massaal uit om controles uit te voeren. De rijksoverheid heeft ook haar hele eigen vastgoedvoorraad laten controleren. Een enorme operatie, want je praat dan over honderdduizenden vierkante meters.’ Dit soort controles blijken op den duur vaak ook incidenteel – niet structureel. De afgelopen kabinetsperiodes kenmerken zich juist weer door een sterk afgenomen overheidsbemoeienis.

Regelgeving
De regelgeving rondom brandveiligheid is de afgelopen decennia sterk veranderd. Voor 1992 golden er vooral lokale verordeningen rondom brandveiligheid. Na 1992 kwam er al meer eenduidigheid, in een eerste bouwbesluit met specifieke eisen voor kantoren en woningen. ‘Met de komst van de bouwbesluiten veranderde de rol van de overheden. In de tijden van lokale verordeningen, hadden gemeenten en brandweer nog een adviserende rol. Daar waar nodig gingen ze zelf mee aan de tekentafel zitten om plannen aan te passen. Tegenwoordig toetsen de overheden alleen nog maar. Een goede zaak, vind ik. Het maakt de verantwoordelijkheden en rollen helder. Bovendien werkt het beter als degene die bouwplannen toetst niet bij het ontwerp betrokken is geweest’, aldus Den Boer. Sinds 2003 geldt een bouwbesluit waarin eisen staan beschreven voor alle gebouwfuncties. Den Boer: 'De ontwikkeling in de wet- en regelgeving is een afspiegeling van de toegenomen aandacht voor brandveiligheid. De eisen zijn strenger, specifieker en ook uniformer geworden. Er zijn geen verschillen meer tussen gemeentes. Maar er zijn natuurlijk nog wel heel veel gebouwen van vóór 1992. Gebouwen waar veel mensen samenkomen, zoals ziekenhuizen en scholen. In die gebouwen vinden we – met de kennis en regelgeving van nu – vaak dingen die anders moeten. Vooral bij verbouwingen komen we rare oplossingen tegen. Dat komt ook doordat de oorspronkelijke uitgangspunten voor brandveiligheid in gebouwen naar de achtergrond verdwijnen. Zo kan het voorkomen dat er deuren en kozijnen geplaatst worden in brandscheidingen zonder de brandwerendheid te handhaven. Of dat er bepaalde ongelukkige aansluitingen of doorvoeren gemaakt worden. Daarvan zijn er voorbeelden te over.’

Bestaande bouw
De wet onderscheidt twee niveaus in brandveiligheidseisen: één voor bestaande bouw en één voor nieuwbouw. ‘Tot voor kort kon je – bij een verbouwing – ontheffingen aanvragen’, vertelt Den Boer. ‘Dat was een risicofactor in het bouwproces.’ Aan die onzekerheid komt met het nieuwe bouwbesluit een eind. Daarin is namelijk opgenomen dat je altijd ontheffing krijgt tot het veiligheidsniveau dat gold bij de oorspronkelijke bouw. Een goed besluit, vindt Den Boer. ‘De rechtszekerheid neemt toe, en bouwprocessen worden er stabieler van. Iedereen weet meteen waar hij aan toe is.’ Onlangs organiseerde Peutz een seminar met facilitair beheerders van gebouwen. Daar bleek eens te meer hoe belangrijk het is dat beheerders meer kennis krijgen van brandveiligheid. Den Boer: ‘Bij grootschalige verbouwingen wordt er meestal wel externe expertise ingeschakeld, maar bij kleinere ingrepen is dat vaak niet zo. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen. Daar zijn ze eigenlijk continu aan het verbouwen: een doorvoerinkje hier, een aanpassinkje daar. Dan is het heel belangrijk dat de beheerder weet wat hij doet en de brandveiligheid in het oog houdt. Wij werken graag mee om de kennis bij beheerders te laten groeien. Daarom ontwikkelen we momenteel een opleidingsprogramma, speciaal voor facilitair beheerders.’

Verder kijken dan regels
Den Boer besluit: ‘Het belangrijkste is dat mensen beseffen dat gebruikers en eigenaren van gebouwen zélf verantwoordelijk zijn voor de brandveiligheid. De wet- en regelgeving vormen de kaders, de overheid controleert. Meer niet. Daar komt bij: je kunt aan alle eisen voor brandveiligheid voldoen, maar dat wil niet zeggen dat je toekomst veilig is. Sommige bedrijven en instellingen zullen méér moeten doen dan alleen de regels opvolgen en aanvullende maatregelen moeten nemen. Dat zal Vodafone inmiddels vast en zeker onderschrijven. Na een relatief kleine brand lagen ze er een paar dagen uit. Dat kan natuurlijk niet, voor zo’n bedrijf. Je ziet dan ook dat bijvoorbeeld banken op meerdere plekken hun data en systemen beheren en dat bepaalde archieven extra beveiligd worden. Verstandig, vind ik. Want je moet er toch niet aan denken dat al die gevoelige of kostbare data in rook opgaan. Een brand is relatief snel geblust, maar de werkelijke schade is in zo’n geval niet te overzien.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’