• Brandmeldinstallatie vraagt om goed beheer
06 januari 2015
06 jan 2015

Brandmeldinstallatie vraagt om goed beheer

Brandmeldinstallaties spelen een essentiële rol in de veiligheid van een gebouw. Ze kunnen een brand al vroegtijdig signaleren en lokaliseren. Daardoor kan snel ingegrepen worden. Om deze veiligheid te waarborgen is het van belang dat de brandmeldinstallatie aan de vereiste norm voldoen. Een goede brandmeldinstallatie vraagt om een goed beheer.

Brandmeldinstallaties worden al sinds jaar en dag voorzien van een productcertificaat. Tot 2012 werd hiervoor de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 van het NCP gehanteerd. Daarbij legt de eisende partij – vaak is dat de brandweer – vooraf alle uitgangspunten vast in een Programma van Eisen. Sinds 2012 worden brandmeldinstallaties gecertificeerd op basis van het Inspectieschema Brandmeldinstallaties van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Hierbij wordt, in tegenstelling tot daarvoor, gekeken hoe de installatie functioneert, in samenhang met andere installaties en met de bouwkundige en organisatorische maatregelen. Wanneer een brandmeldinstallatie eenmaal is gecertificeerd, dient dat certificaat vervolgens periodiek te worden verlengd.

Beheer
Om brandmeldinstallaties in goede conditie te houden is goed onderhoud en beheer van groot belang. Dat kan nodeloze meldingen voorkomen. Een loos alarm is voor iedereen vervelend. Dit kan in veel gevallen voorkomen worden door een goed beheer en onderhoud. 'Een goed beheer van brandmeldinstallaties’  is een boekje, waarin inzicht wordt gegeven in een aantal relevante zaken. Deze lopen uiteen van het doel en nut van een brandmeldinstallatie, via de regelgeving en welke partijen er bij beheer en onderhoud betrokken zijn tot de taken en de verantwoordelijkheden van de beheerder.

Norm
De norm NEN 2535 vormt voor alle partijen een uitgangspunt. Daarin staat vermeld aan welke technische eisen een brandmeldinstallatie moet voldoen. Zo wordt ondermeer stilgestaan bij het aantal rookmelders in een ruimte en bij de montagehoogte van een handmelder. De kwaliteitseisen van de verschillende componenten komen eveneens aan bod. In de NEN 2535 wordt bovendien een voorbeeld gegeven van een Programma van Eisen, waarin gemaakte keuzes bij het ontwerp van de brandmeldinstallatie dienen te worden vastgelegd.


 Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’