• Programma van Eisen voor brandweerlift
06 maart 2015
06 mrt 2015

Programma van Eisen voor brandweerlift

Sinds twee jaar dient voor brandweerliften een PvE opgesteld te worden, dit in analogie met andere brandveiligheidsinstallaties. Vanaf die datum zijn keurende instanties ook verplicht om tijdens een periodieke keuring van een brandweerlift mede te toetsen op basis van afspraken die gemaakt zijn met de brandweer, zoals vastgelegd in het PvE. Indien geen PvE aanwezig is kan een keurende instantie besluiten om de keuring af te breken, waardoor geen certificaat van goedkeuring kan worden afgegeven, en de lift niet in gebruik mag zijn.

Het doel van het PvE is om in een vroeg stadium tot een afstemming te komen tussen de bouwvergunninghouder (‘Principaal’) en het Bevoegd Gezag (o.a. de brandweer) over de uitvoering van de brandweerlift. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan zaken als de compartimentering van de schacht en de voorportalen, de wijze van bevrijding bij opsluiting, de benodigde stopplaatsen, eventuele aansluiting of brandmeldinstallaties en de elektrische voeding.

Normafwijkingen
Indien al in de bouwfase blijkt dat een brandweerlift afwijkingen van de norm NEN-EN 81-72 zal bevatten, dan moet de brandweer deze afwijkingen alvast op het brandveiligheidsaspect beoordelen. Dit moet dan in het PvE worden vastgelegd.

Doordat de bouwvergunninghouder en het bevoegd gezag bovengenoemde zaken in een document vastleggen worden problemen in de bouwfase en in de gebruiksfase van de brandweerlift tegengegaan:
In de bouwfase: liftinstallateurs hebben zekerheid over de te offreren installatie(s) en worden discussies in de bouwfase vermeden.
In de gebruiksfase: certificerende instanties zijn op de hoogte van de beoordeling door de brandweer en de overeengekomen uitvoering.

De chronologische volgorde is als volgt:
1. De architect ontwerpt een gebouw met een brandweerlift.
2. De Principaal of diens vertegenwoordiger stelt een PvE voor de brandweerlift op.
3. De Brandweer beoordeelt namens het Bevoegd Gezag het PvE (eventuele normafwijkingen worden op brandveiligheidsaspect beoordeeld en de brandweer tekent voor ‘geen bezwaar’).
De Principaal en het Bevoegd Gezag ondertekenen het PvE.
4. De Principaal vraagt bouwvergunning aan.
5. Het Bevoegd Gezag toetst op de aanwezigheid van een getekend PvE.
6. De Principaal of diens vertegenwoordiger doet bij een liftleverancier aanvraag voor een brandweerlift onder meesturen van het PvE.
7. De liftleverancier draagt zorg dat aan de eisen uit de Richtlijn Liften 95/16/EG wordt voldaan. Bij eventuele normafwijkingen is daarbij goedkeuring van de eigen Notified Body noodzakelijk.
8. De liftleverancier levert de lift in overeenstemming met het PvE, en voegt dit toe aan het liftboek.
9. Tijdens de periodieke keuringen toetst de keurende instantie op aanwezigheid van en op overeenstemming met het PvE.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’