• Buurt-bhv'er in opmars
16 december 2013
16 dec 2013

Buurt-bhv'er in opmars

De SOS Alarm Hulpdienst roept bhv’ers op om ook buiten hun bedrijf op te treden bij calamiteiten. De stichting is een campagne gestart om bhv’ers te strikken om hulp te bieden bij een noodgeval in een straal van een kwart kilometer rondom hun bedrijf. Het kan levens redden, zo stelt de hulpdienst.

De stichting SOS Alarm Hulpdienst roept alle bedrijven in Nederland op om zich te registreren als zogenoemde ‘maatschappelijk verantwoord & betrokken organisatie’ (MVBO). De bedrijven en organisaties wordt gevraagd om hun bhv’ers in te zetten indien er zich een calamiteit voordoet in de nabije omgeving van het bedrijf.
Bedrijven hebben een wettelijke verplichting om bedrijfshulpverlening te organiseren binnen hun onderneming. Deze hulpverlening is georganiseerd om de aanrijtijden bij een calamiteit van de officiële hulpdiensten te overbruggen. Deze interne hulpverlening zou moeten worden uitgebreid tot een straal van 250 meter rondom het bedrijfsgebouw. Op deze wijze kunnen collega's, relaties of passanten die buiten het pand betrokken zijn bij een calamiteit, eerste hulp ontvangen tot officiële hulpdiensten gearriveerd zijn. ‘Door bedrijven op te roepen om haar bhv'ers landelijk te registreren via de website www.helplevensredden.nl wordt de veiligheid door middel van eerstehulpverlening vergroot in heel Nederland. Ook als een 'buurman' bedrijf betrokken is bij een calamiteit is het wenselijk dat bhv’ers /ehbo'ers in de nabijheid gealarmeerd worden en eerste hulp verlenen. ‘Niet elk bedrijf heeft de beschikking over tientallen bhv'ers om de juiste zorg voor het eventuele slachtoffer te verzorgen. Hulp van SOS Alarm Hulpverleners in de buurt is daarom gewenst’, aldus bestuursvoorzitter Antoine Janssen.

Voorwaarden
Onder meer de Bilderberg Hotels, diverse Golden Tulip Hotels, Interbest en de beveiligingsorganisatie G4S hebben zich al aangemeld als MVBO. Een bedrijf dat zich registreert en aan de voorwaarden voldoet, ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar en een entreesticker die bevestigd dient te worden bij de hoofdingang. Op deze wijze zijn medewerkers, relaties en passanten op de hoogte dat de organisatie zorgt draagt voor de veiligheid rondom het bedrijfspand. De jaarlijkse kosten bedragen 25 euro. ‘Dat mag dus geen reden zijn voor een organisatie om zich niet te registreren’, zegt Janssen. Alarmering van de SOS Alarm Hulpverlener vindt plaats via de NL-SOSALARM app, die gratis te downloaden is. De app zal live gaan vanaf het moment dat de hulpdienst actief is.
Dit zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2014. Het plan van SOS Alarm Hulpdienst gaat echter verder dan de directe omgeving van het bedrijf,
want de hulpverlener die hulp verleent tijdens werktijd kan zich tevens vrijwillig registreren buiten werktijd. Hierdoor kan de hulpverlener ook assistentie verlenen in de eigen woon- of sportomgeving,
tijdens een dagje uit naar een stad, strand et cetera. De hulpverlener is te alarmeren via gps of sms en kan zelf de beschikbaarheid aan of uit zetten wanneer dit gewenst is. Er wordt alleen een SOS Alarm verzonden naar hulpverleners die in de directe nabijheid zijn van de calamiteit en over de gewenste competenties beschikken. In het persoonlijk SOS Alarm profiel kan aangegeven worden voor welke calamiteiten de hulpverlener gealarmeerd wenst te worden, indien deze over de gecertificeerde competenties beschikt.
Roland DuivisMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’