• CE-markering sandwichpanelen onduidelijk over brandgedrag
01 juli 2008
01 jul 2008

CE-markering sandwichpanelen onduidelijk over brandgedrag

Onlangs is de norm NEN-EN 14509 Zelfdragende metalen sandwichpanelen - Fabrieksproducten - Specificaties gepubliceerd. Met het verschijnen van deze Europese norm zullen sandwichpanelen voortaan voorzien worden van een CE-markering met daarop de Euroklasse van het product. Het is gebleken dat die Euroklasse niet altijd juist is. De producenten van minerale wol waarschuwen voor brandveiligheidsrisico’s.

Door sandwichpanelen te voorzien van een CE-markering worden de producteigenschappen op een geharmoniseerde manier inzichtelijk en toepasbaar gemaakt voor de Europese markt. Een van de eigenschappen die op de CE-markering zal staan, is de Euroklasse voor brandreactie. Op zich een goede zaak. Het is echter al langer duidelijk dat de tests om de Euroklasse vast te stellen, niet volledig voldoen voor dit specifieke product. Helaas vormen zij een onvoldoende weergave van de praktijk. In het Europese systeem is vastgelegd dat de Euroklasse voor brandreactie in principe wordt vastgesteld met de EN 13501-1. Een van de brandtesten is de zogenoemde SBI-test (EN 13823). Die test is een kleinschalige test die een soort brandende prullenbak in een hoek representeert. De SBItest is afgeleid van een grootschalige test (de Room Corner test, die door het formaat de praktijksituaties beter weerspiegelt) en ontworpen om de Euroklassen in een laboratorium en binnen een redelijk budget te kunnen bepalen. Dat mag uiteraard alleen als er een aantoonbaar verband bestaat tussen de grootschalige en de daarvan afgeleide kleinschalige test: beide moeten dezelfde Euroklasse opleveren. Volgens een groot aantal wetenschappers is dat voor sandwichpanelen niet het geval [ref. 1- 8]. Gebleken is dat de productprestatie van sandwichpanelen, voor een belangrijk deel bepaald door de wijze van aanbrengen, in een kleinschalige test onvoldoende tot zijn recht komt. Denk daarbij vooral aan de oriëntatie, de naden en de deformatie bij overspanningen die in een kleine test niet kunnen worden gesimuleerd. Het effect daarvan wordt in een grootschalige test wel inzichtelijk. Ook het kernmateriaal, variërend in minerale wol en kunststof schuimen, draagt bij aan de classificatie. Ook deze bijdrage komt in een kleinschalige test minder nadrukkelijk naar voren. Door het toepassen van de SBI-test voor de bepaling van de Euroklasse, kunnen sandwichpanelen verkeerd worden gemarkeerd. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een Euroklasse B wordt toegekend, terwijl uit een grootschalige test een Euroklasse C zou moeten volgen.

Verdeeld
De producenten van minerale wol maken zich ernstig zorgen over de mogelijke gevolgen voor de brandveiligheid. Zij maakten hun zorgen al bekend bij de Europese Commissie tijdens de ontwikkeling van de norm. Hoewel experts beamen dat de SBItest inderdaad niet voldoet voor sandwichpanelen zag de Europese Commissie geen aanleiding om het mandaat voor de norm aan te passen en een grootschalige test te eisen. Als reden is genoemd dat er geen eisen in de lidstaten bestaan voor grootschalige testen. Dat is echter de omgekeerde wereld! Bestaande regelgeving speelt geen rol bij deze afweging. Het gaat er niet om of een lidstaat momenteel eisen stelt aan sandwichpanelen. Het gaat om een juiste beoordelingsbasis voor de handhaving van brandveiligheid! In een aantal Europese landen wordt dit al onderkend. Zweden en Denemarken stellen daarom aparte eisen aan de Euroklasse van het kernmateriaal in sandwichpanelen. In Engeland vragen verzekeraars privaatrechtelijk om grootschalige testen. De Nederlandse overheid heeft er bij de Europese Commissie op aangedrongen om in ieder geval het onderwerp ‘mounting en fixing’ (de manier van aanbrengen van het product in de brandtest) beter te regelen in de productnorm, zodat een betere weerspiegeling van de praktijk wordt verkregen. Er is (nog?) niet op dit verzoek ingegaan. Producenten van sandwichpanelen zijn verdeeld. Er zijn er die de problematiek onderkennen, terwijl een aantal hunner tegen de invoering is van de – duurdere – grootschalige test.

Veiligheid in het geding
De discussie in Europa duurt voort. Vooralsnog is de Europese norm er gekomen. En daarmee de kans op een Euroklasse, die een andere prestatie suggereert dan in werkelijkheid kan blijken bij een brand. Dit kan niet alleen leiden tot meer schade dan gedacht, er ontstaat ook een groter veiligheidsrisico. Sandwichpanelen worden steeds breder toegepast: naast industriehallen zijn zij steeds vaker terug te vinden als gevels en daken in bijvoorbeeld speelparadijzen, indoor-skibanen, bioscopen en containerbouw voor tijdelijke behuizing. Door een mogelijke verkeerde Euroklasse worden toepassers en gebruikers op het verkeerde been gezet over het brandgedrag van sandwichpanelen. Terwijl juist nu – met het ingaan van de nieuwe woningwet per 1 april 2007 - de eigenaar en/of gebruiker meer verantwoordelijkheid kreeg voor de brandveiligheid van zijn gebouw. In geval van een calamiteit moet hij gaan bewijzen dat hij de juiste keuzes maakte. Met ‘onjuiste’ klasseringen op het gebied van brandgedrag van bouwproducten kan hij moeilijk een goede keuze maken. Daarmee bestaat er bij voorbaat onduidelijkheid over de mate van zijn aansprakelijkheid. Dit maakt zijn positie in het overleg met verzekeraars er bepaald niet gemakkelijker op. Daarnaast speelt nog het gedrag van sandwichpanelen in geval van een brand van buitenaf. Het is bij sommige panelen eenvoudig om een fatale brand te stichten. Zeker wanneer de kern uit een brandbaar product bestaat, kan die gemakkelijk bij de randen of naden worden ontstoken. Vervolgens kan die brand zich uitbreiden tussen de metalen platen in alle richtingen, waarbij vaak ook nog een schoorsteen effect optreedt. Zo kan een brand onbeheersbaar worden door uitbreiding om of over het gebouw. De mogelijkheden uit het Europese systeem voor brandclassificatie worden helaas niet voldoende benut om sandwichpanelen te beoordelen op brandgedrag. Het is daarom aan de facilitair managers en gebouwbeheerders om alert te blijven bij het beoordelen van de brandveiligheid van gebouwen met sandwichpanelen.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’