• Daar komen de ratten
06 mei 2013
06 mei 2013

Daar komen de ratten

Verschillende rattensoorten zorgen steeds vaker voor overlast en stellen gebouwbeheerders danig op de proef. Met een aangescherpt verbod op bestrijdingsmiddelen, afgekondigd door de EU, wacht ons land vanaf juni mogelijk een ratteninvasie. De plaagdierbestrijders maken zich dan ook op voor een hete zomer. ‘Maar de moeilijkheid is dat de zwarte rat zo waanzinnig slim is’.

Ratten halen weer steeds vaker het nieuws. Een kwart van de bruine ratten in Nederland is inmiddels resistent tegen rattengif. Ze eten het wel maar gaan er niet aan dood of sterven pas na heel lange tijd, zo concludeerden wetenschappers van Wageningen UR begin april. Veel van deze ratten overleven dus de bestrijding en kunnen zich beter voortplanten dan hun gevoelige soortgenoten. Hierdoor wordt de populatie resistente ratten steeds groter. In diezelfde week waarschuwden Nederlandse plaagdiermanagement bedrijven voor de toename van overlast door een verwante soort, de zwarte rat.
‘De laatste tijd zien we een opvallende stijging van het aantal overlastmeldingen van zwarte ratten’, vertelt Joan Schouten. Hij is voorzitter van de technische commissie bij de Nederlandse Vereniging voor Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB). Samen met veel branchegenoten ziet Schouten met zijn bedrijf Protekta de zwarte rat oprukken in Nederland. ‘Hij trekt steeds verder naar het noorden, zo is gebleken. Nu komt de zwarte rat vooral voor in Limburg, Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en havengebieden. Maar daar blijft het niet bij. De zwarte rat is moeilijk te stoppen omdat het een waanzinnig slim beestje is. Onvakkundig gebruik van lokaas sorteert nauwelijks effect. Bij twijfel laat hij soortgenoten eerst proeven aan het voedsel, zijn eigen jonkies zelfs.’

Gif
Nu is Schouten – net als zijn collega-bestrijders – sowieso geen voorstander van het inzetten van gif. Dat is volgens hem pas echt nodig in het laatste stadium. Bepaalde concentraten voor de productie van speciaal lokaas, zoals in de agrarische sector wordt toegepast, zijn wel van belang om een rattenplaag te voorkomen. De Europese Unie wil het gebruik van dit soort middelen echter snel in de ban doen. ‘Brussel wil vanaf 1 juni het gebruik van concentraat verbieden. Dan gaan we echt tegen een groot probleem aanlopen omdat er nog geen alternatieven zijn. Ik sta achter een non toxic-bestrijding maar dit is te ongenuanceerd. In de praktijk zal hierdoor de overlast van de zwarte rat alleen maar veder toenemen’, meent Schouten. Nog los van de gezondheidsrisico’s, zorgen zwarte ratten ook voor veel overlast bij bedrijven. Met de toename van het aantal ratten, zal het aantal bedrijfsstoringen toenemen, meent Schouten. ‘De zwarte rat knaagt zo door plafondplaten en isolatiemateriaal. Maar ook door kabels. Dat zorgt steeds vaker voor stroomstoringen en kortsluiting met mogelijk een brand als gevolg. Zeker nu de wetgeving verder wordt aangescherpt, is het onze taak om gebouwbeheerders nog bewuster te maken van het probleem en de risico’s. We informeren dus over te nemen voorzorgsmaatregelen. Een rat heeft aan een halve centimeter voldoende om ergens binnen te komen en de zwarte rat zoekt graag beschutting in gebouwen. Kieren en openingen moeten dus nauwkeurig worden gedicht, voedselvoorraden goed afgesloten, voorkom begroeiing tegen de buitenmuren en denk goed hoe het vuilnis wordt afgevoerd. Tegen iedereen in de facilitaire wereld zou ik dan ook willen zeggen: ‘Een gewaarschuwd beheerder telt voor twee’.
Roland DuivisMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’