• Doelgerichte brandveiligheidsinspecties
13 oktober 2015
13 okt 2015

Doelgerichte brandveiligheidsinspecties

Van veel bestaande gebouwen wordt de levensduur verlengd, soms zelfs door er andere gebruiksfuncties in te huisvesten. Daarbij moet opnieuw worden getoetst of aan de voorschriften met betrekking tot brandveiligheid kan worden voldaan. Inspecties van de bestaande situatie zijn daarbij onontbeerlijk. Meestal houdt het brandveilig inspecteren van gebouwen in dat op alle bouwkundige en installatietechnische onderdelen wordt getoetst of aan de voorschriften van het Bouwbesluit wordt voldaan. Indien dat niet mogelijk is dient het betreffende onderdeel vervangen of gerenoveerd te worden. Dit leidt vaak tot grote kostenconsequenties. Vaak kan met doelgerichte inspecties worden aangetoond dat de met het Bouwbesluit beoogde doelen ook op een meer kostenefficiente wijze kunnen worden bereikt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van fire engineering tools, zodat de gebouwspecifieke kenmerken op een juiste wijze kunnen worden gewaardeerd.


Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’