• ‘Duurzaam gebouw veel meer dan alléén energie besparen’
18 januari 2018
18 jan 2018

‘Duurzaam gebouw veel meer dan alléén energie besparen’

Dagelijks vinden er tientallen kleine en grote branden plaats. Daardoor raken per dag vier gebouwen dusdanig beschadigd dat zij als total loss worden beschouwd door verzekeraars. ,,Achthonderdduizend vierkante meter gaat jaarlijks in vlammen op’’, zegt Louis Cleef, fire safety manager. Hij is dagelijks bezig met brandveiligheid om de duurzame inzetbaarheid van gebouwen te waarborgen.  

,,Bij een duurzaam gebouw denkt iedereen meteen aan energie besparen, maar duurzaamheid heeft ook met duurzame inzetbaarheid van gebouwen te maken: Een lange levensduur. Volgens Cleef gaat het bij de beoordeling van vastgoed niet alleen om milieuprestaties van materialen en energiebesparing, maar ook om factoren als beleving, comfort en binnenklimaat. Kortom, de sociale duurzaamheid van een pand. Daarnaast is brandveiligheid een wezenlijk onderdeel van deze sociale duurzaamheid, volgens de fire safety manager van een isolatiebedrijf.

Om de sociale duurzaamheid van een gebouw in kaart te brengen heeft Cleef, samen met consumentenorganisatie VACPunt Wonen en duurzaam adviesbureau Nieman, de tool AQSI ontwikkeld. De afkorting staat voor Assessing and Qualifying on Social Impact of Buildings. AQSI handelt in de geest van de Europese norm voor de sociale duurzaamheid van gebouwen: NEN-EN 16309. Zes aandachtsgebieden staan centraal: gezondheid en comfort, veiligheid, aanpasbaarheid, onderhoud, toegankelijkheid en impact op de omgeving. AQSI maakt de sociale waarde van deze aandachtsgebieden inzichtelijk. Eén van die punten is brandveiligheid. Directe brandschade levert jaarlijks 850 miljoen euro aan maatschappelijke kosten op. Ook is sprake van indirecte maatschappelijke kosten, zoals een faillissement. De helft van de bedrijven waarbij een grote brand plaatsvindt gaat binnen drie jaar failliet, aldus Cleef. Ook kunnen de milieuschade en sociale schade van een brand groot zijn. René Hagen, lector Brandpreventie bij Instituut Fysieke Veiligheid, vindt dat vanuit het oogpunt van duurzaamheid, brandveiligheid van een gebouw daarom zeker een item zou moeten zijn. ,,Brand in een gebouw is een beperking van de duurzaamheid. Zowel kijkend naar de milieubelasting van het verbranden van bouwmaterialen en inventaris, als van het opnieuw moeten produceren van deze bouwmaterialen en inventaris.’’ Cleef vult hem aan: ,,Een duurzaam gebouw wordt in principe ‘licht’ gebouwd: met zo min mogelijk bouwmaterialen. Hoe lichter de constructie, hoe gevoeliger het gebouw is voor een afbrandscenario.’’ Toch hoeven duurzame panden niet brandbaarder te zijn dan niet-duurzame panden. Hagen ziet geen speciale risico’s op het gebied van brandveiligheid van duurzame panden. Bouwmaterialen, zoals constructiematerialen, afwerkmaterialen en isolatiematerialen, moeten voldoen aan specifieke eisen op het gebied van brandbaarheid, brandvoortplanting en rookontwikkeling, zegt hij. ,,Deze eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit en moeten ervoor zorgen dat een gebouw vluchtveilig is. Het gaat hierbij om drie thema’s: bouw, installaties en organisatie. Onder bouw vallen bouwkundige maatregelen, die ervoor zorgen dat brand zich minder snel uitbreidt. Denk aan brandwerende isolatie. Onder installaties vallen acties, zoals de installatie van sprinklers of rookmelders. En onder organisatie vallen menselijke maatregelen, bijvoorbeeld training van BHV’ers.’’ Cleef ziet een belangrijke rol weggelegd voor verzekeraars: ,,Zij weten hoe een gebouw eruit ziet na een brand.’’ Volgens hem hebben verzekeraars daardoor ook zicht op doeltreffende maatregelen. ,,Zij hebben een gigantische database met informatie die gebruikt kan worden om maatregelen te treffen die voorkomen dat een gebouw totaal afbrandt. Mijn pleidooi is dat opdrachtgevers bij hun verzekeraars te rade gaan om het risico van branduitbreiding zo klein mogelijk te maken en dat verzekeraars niet alleen schade moeten verzekeren, maar ook preventie moeten verplichten.’’  Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’