• Collectieve  beveiliging bedrijventerreinen
16 juni 2015
16 jun 2015

Collectieve beveiliging bedrijventerreinen

De opvattingen rondom collectieve beveiliging lopen uiteen. Aan de ene kant zijn er nieuwe aanvragen en worden bestaande collectieve gebieden uitgebreid of nieuw leven ingeblazen. Aan de andere kant zijn Nederlandse ondernemers helemaal niet zo collectief ingesteld, maar gaan zij al snel voor het eigen gewin. In dat laatste geval verdwijnt de keuze voor een collectieve beveiliging al snel naar de achtergrond. Ten onrechte betoogt Cor Aalbregt, algemeen directeur van NVD Beveiligingsgroep, want collectieve beveiliging doet veel meer recht aan de veiligheid van bedrijven.

Onder collectieve beveiliging wordt verstaan het surveilleren door beveiligers rondom een bedrijf. Daarnaast rijden zij geregeld controlerondes bij andere deelnemende bedrijven op een bedrijventerrein. Zo is de klant niet alleen verzekerd van een goede beveiliging van zijn eigen bedrijf, maar neemt de veiligheid in de hele bedrijfsomgeving toe.

Effectiever en efficiënter dan klassieke beveiliging
Veelgehoorde kritische opmerkingen over het collectief beveiligingsconcept zijn: ‘collectieve beveiliging wordt alleen maar duurder’, ‘waarom zou ik voor mijn buurman moeten betalen?’ of ‘er gebeurt toch niets’. Hierdoor kun je als leverancier van beveiligingsoplossingen steeds de afweging maken of je wel of niet in moet gaan op aanvragen voor collectieve beveiliging of zelfs overwegen of je de dienst nog wel moet voortzetten. Als beveiliger houdt NVD zich daar niet mee bezig, want de collectieve aanpak is namelijk veel effectiever en efficiënter gebleken dan de klassieke manier van beveiligen. Uiteraard dient het beveiligingsbedrijf zich dan wel te blijven verdiepen in de behoefte van ondernemers op een bedrijventerrein. Alleen zó kan hen de oplossing worden geboden, die het beste bij hun bedrijf past.

Preventieve werking
Conceptueel is collectieve beveiliging ijzersterk. Mits goed ingericht, werkt het namelijk preventief. Criminele activiteiten van buitenaf worden sterk verminderd doordat criminelen weten dat ze vaak in de voorbereiding al worden opgemerkt. Als ze toch kans zien om een inbraakpoging te doen, dan worden ze vrijwel direct geconfronteerd met repressie door gezamenlijk optreden van de beveiligingsorganisatie en de politie. Door dit optreden is de kans groot dat criminelen hun activiteiten naar een ander terrein verplaatsen. Een goed ingericht collectief treedt een kwaadwillende namelijk al tegemoet, vóórdat hij zijn slag slaat. Preventie versus repressie is altijd een gouden uitruil.

Vicieuze cirkel
Maar met een goed werkend beveiligingscollectief is de kous niet af. Als de beveiliging op het bedrijventerrein goed is geregeld, gebeurt er weinig tot niets. Het lijkt dan alsof de inzet van een beveiligingsbedrijf onnodig is. Vaak zijn er deelnemers die zich dan afmelden voor collectieve beveiliging, waardoor de inzet lager wordt en criminelen weer kans zien om hun activiteiten op het bedrijventerrein uit te voeren. Hierdoor komen de ondernemers op een bedrijventerrein in een vicieuze cirkel terecht.
Zes elementen
Er kunnen zes elementen worden toegevoegd aan het collectief beveiligingsconcept om de vicieuze cirkel te doorbreken. Deze elementen zorgen er namelijk voor dat de ondernemers op een bedrijventerrein blij en tevreden deel blijven nemen aan collectieve beveiliging.

Tactisch optreden
Het eerste element is het toevoegen van beweging aan het concept door het tactisch optreden aan te passen en geregeld wisselend op te treden. Zo kan de collectieve beveiliging niet alleen tijdens de nachtelijke uren, maar ook op andere tijdstippen en plaatsen worden ingezet. Ook dient er, naast het terugdringen van criminaliteit van buitenaf, aandacht te worden besteed aan het terugdringen van de tweede grote dreiging van bedrijventerreinen: de interne diefstallen.

Communicatie
Het tweede element betreft de communicatie naar de deelnemers. De ondernemers op een bedrijventerrein hebben vaak een brede behoefte aan onderlinge communicatie. In samenwerking met een partner kan een communicatieplatform worden ingericht, dat aan de deelnemers van collectieve beveiliging ter beschikking wordt gesteld. Ondernemers kunnen daarmee heel breed hun zaken onder de aandacht brengen. Beveiligingszaken kunnen met elkaar worden gedeeld, zoals het melden van een verdachte situatie die niet alleen de mobiele surveillant, de alarmcentrale en de politie waarschuwt, maar ook direct de andere deelnemers op het terrein. Daarnaast is het mogelijk om ook andere zaken via het platform met elkaar te delen. Of dat nu de mededelingen zijn van de vereniging of stichting, de producten of diensten die de ondernemers onderling willen aanbieden, nieuwe juridische informatie op arbeidsrecht, de maandborrel of een feestelijke opening van een stukje nieuwbouw. Een prachtig hulpmiddel, volledig “social media” gebaseerd waarbij de klant overigens zelf kiest welke berichten wel of niet worden getoond.

Incentives voor werknemers
Verder kan de collectieve dienstverlening uitgebreid worden naar de werknemers van de deelnemende bedrijven. Zij kunnen profiteren van een kostenvoordeel bij de aanschaf van beveiligingsproducten en -diensten voor thuis. Zo krijgen zij tegen een gereduceerd tarief een totaalpakket voor de privé woning, met of zonder aansluiting op een alarmcentrale. Het is mogelijk om de beveiliging door middel van een app zelf te beheren, inclusief de verwarming, de verlichting etc.

Eerlijkheid
Er zijn ondernemers die in de veronderstelling verkeren dat een alarmcentrale 24 uur per dag, 7 dagen per week live naar hun terrein kijkt. Deze ondernemers zijn dan ook flink teleurgesteld als er toch een inbraak heeft plaatsgevonden. Dit levert ontevreden klanten op. De klant mag van zijn beveiliger verwachten dat deze een eerlijk en vakbekwaam verhaal vertelt. Zo biedt een nieuwe cameratechniek niet altijd de juiste oplossing voor de klant. Laat helder zijn dat ieder beveiligingsbedrijf graag camera’s verkoopt. Zeker de grotere onder hen die vaak een landelijk werkend groot technisch bedrijf hebben. Maar er mogen geen sprookjes worden verkocht. Het is belangrijk om de klant de beveiligingsoplossing te bieden die past bij zijn behoefte en die het gewenste effect realiseert. Dáár gaat het tenslotte om!

Efficiëntie
Het vijfde element gaat over de efficiëntie in kosten voor de deelnemers van collectieve beveiliging. Zodra er binnen het collectief behoefte is aan beveiligingsdiensten, dan betekent dat een efficiëntie in kosten voor de deelnemers. Of het nu gaat om een vraagstuk met betrekking tot interne fraude, het screenen van personeel, cyber security of het extra zwaar beveiligen van kwetsbaar personeel of materiaal, het maakt niet uit. Binnen het collectief kunnen de deelnemers bij gezamenlijke inkoop van een beveiligingsdienst profiteren van een flinke korting.

Innovatie
Als zesde en laatste element om de deelnemers bij het collectieve beveiligingsconcept te houden is de mogelijkheid van inzet van innovatieve middelen. Een voorbeeld van deze innovatie is de beveiligingsrobot SAM (Secure Autonome Mobile). Deze intelligente robot kan volledig worden geïntegreerd in een bestaand beveiligingssysteem. Hij kan zeer consequent controles uitvoeren en onvermoeibaar surveillancerondes rijden. Daarnaast ondersteunt hij de bestaande techniek door locaties, die buiten het bereik van geïnstalleerde sensoren liggen, ook te bezoeken. Verder kan hij direct lokaal reageren op het moment dat een alarmsysteem een melding geeft. Kortom een innovatief middel dat een perfecte aanvulling vormt op het collectief!Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’