• Eindhoven kent eigen vastgoed niet
31 oktober 2013
31 okt 2013

Eindhoven kent eigen vastgoed niet

Eindhoven heeft geen goed overzicht van de eigen gebouwen, de waarde, de kosten en de opbrengsten en de financiële risico’s. Een precieze verklaring voor het verschil tussen kosten en opbrengsten is niet bekend. En omdat basale informatie ontbreekt, zijn ambtenaren alleen druk met incidenten.

De rekenkamercommissie van de Eindhovense gemeenteraad schrijft dat in een onderzoek dat woensdagavond is aangeboden.

Volgens ambtenaren bezit Eindhoven 423 gebouwen maar in de jaarrekening staan 767 objecten genoemd. De verzekerde waarde is circa 544 miljoen euro maar de marktwaarde is onbekend. Leegstand kost de gemeente naar schatting 1,5 miljoen euro per jaar, huurachterstanden lopen op en onderhoud blijft achter.

,,De opsomming van de gebrekkige informatie is overweldigend'', staat in het rapport. Ingehuurde onderzoekers constateren dat de informatieachterstand bekend is en dat er al jaren aan wordt gewerkt.

De rekenkamercommissie stelt een hersteloperatie voor om informatie over de Eindhovense vastgoedportefeuille in één klap op orde te krijgen.