• EnergieWeb �?? smart grid in bedrijf
07 januari 2013
07 jan 2013

EnergieWeb �?? smart grid in bedrijf

EnergieWeb is een van de diensten die Westland Infra heeft ontwikkeld voor private netten en energieclusters. Het omvat een systeem waarmee meerdere aansluitingen of aansluitpunten centraal worden bewaakt en gestuurd.
 
Wat zijn de mogelijkheden van EnergieWeb?
Bij collectieve in- of verkoop van energie zijn er altijd afspraken over capaciteiten. Soms gaat het over maximale afname, soms over minimale teruglevering door energieopwekkers. En soms over beide, zoals in het geval van een warmtekrachtkoppeling (WKK). Hierbij heeft de gasafname vaak een maximale capaciteit in m3/h en de teruglevering van elektriciteit een minimale capaciteit in MW.
Is er sprake van één aansluiting, dan is bewaking en besturing redelijk eenvoudig. Zijn er meerdere aansluitingen, dan is het bewaken en besturen al een stuk moeilijker, zo niet onmogelijk. Zeker als de aansluitingen zich op een flinke afstand van elkaar bevinden en er een collectief energiecontract is dat dagelijks wisselt. EnergieWeb lost dit probleem op.

Hoe verhoudt dit zich tot duurzaamheid en energiebesparing?
Door onderlinge uitwisseling van vraag en aanbod is, wordt veel minder energie uit het elektriciteit- en gasnet afgenomen. De opgewekte elektriciteit en warmte (dat bij het opwekken van energie ontstaat) worden tenslotte door de aangeslotenen binnen het energienet verbruikt.

Lagere kosten
Buiten de energiebesparing, treedt er ook een kostenbesparing op. Een voorbeeld: bij EnergieWeb zijn meerdere bedrijven aangesloten. Als hun gezamenlijke opgetelde vermogen uit het net afgenomen moet worden, is er bij landelijk netbeheerder TenneT een gereserveerd vermogen nodig van 75 MW (75.000 kW). Maar door onderling vermogen uit te wisselen, kan het gereserveerde vermogen teruggebracht worden naar 10 MW. Dit bespaart op jaarbasis ruim € 1,8 miljoen (75.000 kW – 10.000 kW = 65.000 kW a € 28,71) Buiten dat bespaart het variabele transportkosten als de aangesloten allen een eigen aansluiting op het net zouden hebben gehad.

Hoe werkt EnergieWeb?
EnergieWeb meet doorlopend energiestromen op de aansluitingen of de aansluitpunten, telt deze bij elkaar en zet ze af tegen het collectieve contract of tegen de afspraak van de betreffende dag. Dreigt er een overschrijding van de afgesproken capaciteit of een tekort aan vermogen, dan is het systeem in staat om apparatuur op afstand af of aan te schakelen.
 
En EnergieWeb gaat nog verder. Door ook de maximale belastingen van transformatoren en kabels te bewaken, kan er op een veilige manier tot de uiterste grenzen van de systemen worden geproduceerd. Dit kan grote voordelen opleveren als bijvoorbeeld de prijzen voor elektriciteit hoog zijn.
Met EnergieWeb is een collectief altijd in staat om optimaal en direct aan de verplichtingen te voldoen. Zelfs bij een storing aan een van de aansluitingen. EnergieWeb stuurt een andere aansluiting aan en er wordt weer voldaan aan de verplichtingen.
 
Wat heb ik nodig voor EnergieWeb?
De basis is een energiemeting waarvan per minuut wordt gemeten. Verder dient de besturing van energieopwekkers  en/of beheersysteem gekoppeld te worden aan een communicatiemodule en geschikt te worden gemaakt om te reageren op de commando’s uit EnergieWeb. Deze communicatiemodule moet verbonden worden met een centraal opgestelde bedieningscomputer.

Kortom
EnergieWeb is de oplossing voor complexe energievraagstukken, waarmee energieverbruik gereduceerd wordt en een grote kostenbesparing optreedt door de balancering van vraag en aanbod naar energie.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’