• Eva Klein Schiphorst (RGD) in bestuur Vernieuwing Bouw
23 mei 2013
23 mei 2013

Eva Klein Schiphorst (RGD) in bestuur Vernieuwing Bouw

Eva Klein Schiphorst is aangetreden als nieuw bestuurslid van Vernieuwing Bouw, het netwerk van koplopers binnen de bouwsector. Sinds 1 april is Eva Klein Schiphorst algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst. Vernieuwing Bouw is een onafhankelijk netwerk van koplopers binnen de bouwsector die allemaal één doel nastreven: een gezonde, professionele sector die een actieve bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De Rijksgebouwendienst is strategisch partner van Vernieuwing Bouw en wil hiermee het professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap verbreden. De ambities zijn: komen tot een sector waarin vraag en aanbod zich op prestaties richten. Stimuleren tot meer onderling vertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. Alle ruimte bieden voor innovatief gedrag. En ten slotte werken volgens efficiënte procesketens en met drastisch gereduceerde faalkosten.
Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’