• Evacueren zolang de sprinklers werken
21 juni 2019
21 jun 2019

Evacueren zolang de sprinklers werken

  Bij brand in een grote hoge ruimte met sprinklerbeveiliging is de beschikbare vluchttijd gelijk is aan de sprinklerduur. Er is dus geen tijdsdruk op de evacuatie. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Nieman en Tu/e in opdracht van VEBON-NOVB en EFSN. Het belang van een gedegen sprinklerinstallatie werd daarmee nogmaals onderstreept.

Sprinklers worden nu vooral ingezet om grotere brandcompartimenten mogelijk te maken, maar uit het dat ze ook kunnen worden ingezet voor andere afgeleide doelstellingen van het Bouwbesluit. „Er is voor persoonlijke veiligheid en het verlengen van de vluchttijd middels sprinkler eigenlijk nauwelijks aandacht. Daarom hebben we dit onderzoek opgestart, we hebben vooral ook gekeken naar het nut van sprinklerinstallaties voor vluchtveiligheid”, zegt John van Lierop van VEBON-NOVB tegen Brandveilig.com. „De heersende opvatting is dat sprinklerbeveiliging tot doel heeft de brand te beheersen en geen waarde heeft voor rookbeheersing. Daardoor wordt er meestal geen waarde aan sprinklerbeveiliging voor de vluchtveiligheid toegekend. Maar dat is onterecht.”
Hoewel de rookverspreiding niet wordt beheerst door een sprinklerbeveiliging is de rookproductie zoveel minder, dat de beschikbare vluchttijd daardoor wordt verlengd, is een van de conclusies uit het onderzoek. In een hoge ruimte staat die feitelijk gelijk aan de capaciteit van de sprinklers. In een grote lage ruimte is dat verschil minder groot, maar de beschikbare vluchttijd wordt nog altijd verlengd met een factor 1,6 a 2 ten opzichte van een onbeveiligde situatie.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’