• Facilitair meets business: How to play the game ?
25 januari 2017
25 jan 2017

Het inzetten van de Co-Creator® leidt tot een efficiënt en pragmatisch ontwerp proces, het optimaliseren van “system en human performance”, een reductie op doorlooptijd en project kosten en draagvlak onder stakeholders en eindgebruikers.

Facilitair meets business: How to play the game ?

In deze lezing ervaart u de kracht van de Co-Creator®. Een online applicatie om facilitair en business te verbinden en bewust te maken van wederzijdse uitdagingen. Het gezamenlijk spelen van de Co-Creator® zal facilitair helpen de visie van de business beter te begrijpen en andersom. Zowel facilitair als business teams worden zich meer bewust van de impact van bepaalde design keuzes op het operationele proces. De uitkomsten worden middels een online dashboard gepresenteerd. De mate van consensus onder de multidisciplinaire spelers is snel duidelijk. In een plenaire sessie worden de punten gezamenlijk besproken en vertaald naar een duidelijke projectdefinitie en scope of (afhankelijk van de projectfase) naar een functioneel 3D ontwerp.

facilitair managers, project managers, operationeel managersMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’