• Fraude door flexwerken
22 april 2014
22 apr 2014

Fraude door flexwerken

Bedrijven waar het personeel al jaren geen loonsverhoging heeft gehad, zijn extra kwetsbaar. Maar ook op plekken waar het nieuwe werken niet optimaal is ingevoerd, zijn de risico’s hoog. En houd ook de oudere medewerker in de gaten; verrassend genoeg is het vaak de grijze muis die achter criminaliteit op de werkvloer zit. Hoffmann Bedrijfsrecherche uit Almere, het grootste particuliere bedrijfsrecherchebureau van Nederland, heeft het drukker dan ooit. ‘De meerderheid van de bedrijven heeft zijn zaakjes niet op orde. De kans op diefstal, verduistering of fraude is daardoor enorm toegenomen’, betoogt directeur Richard Franken.

Het moderne kantoor van Hoffmann Bedrijfsrecherche in Almere kom je – logischerwijs – niet zomaar binnen. Zo’n beetje alle tussen- en kamerdeuren gaan pas open nadat de juiste pas wordt gescand. Bezoekers worden ook altijd begeleid, van begin tot eind. Bij wijze van spreken zelfs tot aan de wc-deur. ‘Veel van deze maatregelen dien je na te leven, anders krijg je simpelweg geen recherchevergunning. We werken hier met veel gevoelige informatie en het is natuurlijk zaak dat deze goed wordt beveiligd. Maar niet alleen bij ons is dat van belang, het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn bij bedrijven en organisaties. Helaas is daarvan geen sprake’, vertelt Richard Franken, directeur van het grootste en oudste (meer dan 50 jaar) particuliere bedrijfsrecherche en adviesbureau van Nederland. Hoffmann maakt sinds drie jaar deel uit van facilitair dienstverlener Facilicom en is samengegaan met diens beveiligingstak Trigion.
De criminaliteit binnen het bedrijfsleven is het afgelopen jaar licht gestegen. Het aantal onderzoeken en adviezen van Hoff-
mann groeide in 2013 met vijf procent, tot 1320. Deze stijging staat haaks op de trend die de politie constateerde, namelijk dat het aantal criminele activiteiten met vijftien procent is gedaald. ‘Maar bedrijfsrecherche houdt zich vaak ook bezig met zaken waar de politie niet bij betrokken is. Ons vakgebied is risicomanagement en we zijn veel bezig met preventie en het verhogen van de awareness. Veel verduisteringszaken komen bijvoorbeeld ook nooit voor de rechter, simpelweg omdat een werkgever daar weinig mee opschiet. Het kan bijvoorbeeld leiden tot negatieve publiciteit. Dat is ook de reden dat veel bedrijven een particulier recherchebureau inschakelen in plaats van de reguliere politie’, verduidelijkt Franken.

Niet de usual suspects
Het zijn niet bepaald de ‘ususal suspects’ die de stijging veroorzaken van bedrijfsfraude-, diefstallen en verduistering. Dat blijkt uit een onderzoek van Hoffmann Statistiek. Na onderzoek blijkt het vaak de oudere medewerker, achter wie niemand enig kwaad zocht, die achter de criminele activiteiten zit. ‘Het zijn ook relatief vaak de managers die fraude plegen binnen een organisatie, ongeveer in een kwart van de gevallen. Deze personen werken al jaren binnen het bedrijf en genieten het volste vertrouwen. Zij beschikken meestal ook over veel autorisaties binnen een bedrijf. Het gaat veelal mis als er combinaties van drie factoren een rol spelen. Ten eerste moet het natuurlijk in iemands dna of karakter zitten om fraude of diefstal te plegen. Maar daarnaast is een gebrek aan controle en het hebben van een grote gelegenheid om de daad te plegen van belang. Het feit dat het steeds vaker een van de vertrouwelingen betreft die over de schreef gaat, drijft werkgevers soms tot wanhoop. Meer dan eens hebben we een huilende eigenaar/directeur tegenover ons als blijkt dat een van zijn vertrouwelingen achter een diefstal steekt. Wat dat betreft is onze slogan, die al jaren oud is, nog altijd actueel: ‘Vertrouwen is goed, Hoffmann is beter’.

Fraude door flexwerken
Opvallend in de statistiek van Hoffmann is verder dat er steeds meer met tijd wordt gefraudeerd. Het afgelopen jaar alleen al liet dit een stijging van vijf procent zien. Volgens Franken is dit voor een groot deel te wijten aan het nieuwe werken. ‘Deze arbeidsvorm is niet altijd een goede oplossing en in de praktijk blijkt het ook nogal wat fraude in de hand te werken. Hoewel deze vorm vooral gericht moet zijn op output, betekent het in de praktijk toch vaak dat dezelfde werkwijze wordt gehanteerd als voorheen. Met dat verschil dat de medewerkers thuis werken. En die voeren thuis vaak toch minder uit dan op kantoor. Daarbij speelt het flexwerken ook een rol. Medewerkers die ’s avonds alleen op kantoor zitten of op andere dan de reguliere tijdstippen, hebben nou eenmaal meer gelegenheid om iets strafbaars uit te halen. Ook doordat de controle ontbreekt. Op zich is veel leed op relatief eenvoudige wijze te voorkomen.  Zorg er bijvoorbeeld voor dat er meer onvoorspelbaar toezicht plaatsvindt, vooral in de avonduren. Laat de beveiliger op verschillende tijdstippen eens controleren en laat hem niet altijd dezelfde route afleggen. Laat hem ook de medewerkers vragen, wat ze aan het doen zijn en hoe laat ze denken te vertrekken. Ook kunnen bedrijven veel meer doen aan uitgangscontrole, bijvoorbeeld door visitatie. Ook goederen zouden beter gemerkt moeten worden zodat opsporing achteraf gemakkelijker is.’
Vooral in de afgelopen drie, vier jaar, waarin veel bedrijven het hoofd financieel nog maar net boven water konden houden, is er volgens Franken veel misgegaan. ‘Er is veel te weinig aan preventie gedaan. Bijvoorbeeld het vervangen van oude sloten op deuren wordt vanwege de kosten dan twee jaar uitgesteld. En uiteindelijk wreekt zich dat. We hebben duidelijk gezien dat investeringen in preventie achter zijn gebleven bij onze verwachting. Een serieus bedrijf zou jaarlijks een risico-analyse moeten laten uitvoeren. En hoewel iedereen weet dat cybercriminaliteit enorm is toegenomen, reageren veel bedrijven hier niet alert op. Op het gebied van ICT-security werden minder weerbaarheidstests gedaan dan verwacht. We hadden, gezien de grote dreiging van cybercrime, verwacht dat het aantal tests in 2013 zou verdubbelen. Er was echter ‘slechts’ een stijging van 50 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het lijkt erop dat veel bedrijven, en dan vooral in het middenbedijf, denken dat cybercriminaliteit geen reële bedreiging voor hun continuïteit vormt.’
Roland DuivisMercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’