• Fysieke en ict-beveiliging leren van elkaar
03 september 2011
03 sept 2011

Fysieke en ict-beveiliging leren van elkaar

In veel organisaties staan hoge muren tussen de fysieke beveiliging en de ict-beveiliging. Onterecht, stelt Johan de Wit, consultant security solutions bij Siemens Building Technologies. Het één een kan niet zonder het ander. In de kern draait het bij allebei om de beveiliging van de bedrijfscontinuïteit.

Bedrijfsleven en overheid lopen grote risico’s als het gaat om informatiebeveiliging en spionage. In feite is het een onderschat probleem. Een complicerende factor hierbij is dat vertrouwelijke informatie zich vandaag de dag in vele gedaanten binnen een organisatie bevindt, fysiek en in toenemende mate digitaal. Vaak is het zelfs de vraag waar data zich bevinden, op de eigen servers in het gebouw of ergens ver weg ‘in the cloud’. ‘Bedrijven die denken dat ze met een hoog hek, een alarminstallatie en een cameraregistratiesysteem klaar zijn, komen van een koude kermis thuis, als ze ontdekken dat ongenode gasten via het internet binnen zijn geslopen en er opeens waardevolle informatie weg blijkt te zijn. De bedrijfsspion kan echter ook met een klik van de camera van zijn mobiel snel een stuk belangrijke fysieke informatie ‘meegrissen’. We zien nu al dat kwetsbare organisaties van bezoekers verwachten dat ze hun smartphone inleveren als ze binnenkomen. Desgewenst krijgen ze dan een telefoon zonder camera mee.

Muren
De steeds grotere risico’s leggen een enorm beslag op zowel de informatietechnische beveiliging als de traditionele organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiliging. Beide vormen van beveiliging zijn vaak goed geregeld. Dat is het punt niet. Het nadeel is echter dat tussen de twee hoge muren staan. Binnen veel organisaties zijn de fysieke beveiliging en de ict-beveiliging ondergebracht in verschillende afdelingen. Verantwoordelijkheden liggen uit elkaar, waar een gezamenlijke aanpak juist zijn vruchten af kan werpen. Beide disciplines kijken elk met een eigen veiligheidsbril, waar juist een integrale blik en een geïntegreerde aanpak noodzakelijk zijn. Het nadeel hiervan, is dat er separate ict-netwerken kunnen ontstaan. Het is niet denkbeeldig dat bijvoorbeeld het automatiseringssysteem dat de toegangscontrole regelt, niet tegen internetcriminelen is beveiligd, simpelweg omdat ict- en fysieke beveiliging niet met elkaar communiceren. Uit de recent verschenen Survey 2010 komt naar voren dat ict-beveiliging in slechts twee procent van de gevallen tot het takenpakket van de security-manager behoort. Een nogal verontrustend onderzoeksresultaat. Ict is de backbone van de organisatie. De beveiliging ervan is een topprioriteit. Een van de oplossingen is het koppelen van meldingen van kritische ict-apparatuur en -netwerken aan de fysieke security-systemen. Op dit vlak worden steeds meer producten ontwikkeld. Deze meldingen kunnen dan door de beveiligingsdienst worden opgevolgd en afgehandeld. De ict-afdeling houdt dan de handen vrij voor de bewaking van de technische beschikbaarheid en de ict-beveiliging. Wezenlijk is hoe je op incidenten reageert. In de ict-wereld is dat minder goed geregeld. Als iemand zesmaal een verkeerd password intikt, onderneemt de ict-afdeling doorgaans niets. Als een beveiliger weet dat een medewerker niet in het gebouw is – want hij heeft zich niet via het toegangscontrolesysteem aangemeld – maar iemand probeert wel op diens computer in te loggen, dan zal hij direct een kijkje gaan nemen wie er achter die pc zit. In tegenstelling tot de ict-afdeling beschikt de beveiliger over alle relevante informatie uit andere security-systemen en is hij beter toegerust om adequaat in te grijpen.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’