• Gebouw met APK-keuring veiliger
18 juni 2014
18 jun 2014

Sinds de invoering van de nieuwe bedrijfsregeling brandregres, op 1 januari 2014, geeft de wet brandverzekeraars het recht om het volledige schadebedrag bij brand te verhalen bij de verantwoordelijken in de zakelijke markt, als ze niet hebben voldaan aan wettelijke regels. Hierdoor wordt nogmaals het belang benadrukt om als gebouweigenaar de zekerheid te hebben dat het pand voldoet aan de wettelijke brandveiligheidseisen. De afnemende adviserende en toezichthoudende rol van de brandweer en gemeente heeft er voor gezorgd dat de verantwoordelijkheid bij de gebouweigenaar zelf komt te liggen en dat deze zelf actie moet ondernemen.

Gebouw met APK-keuring veiliger

Sinds de invoering van de nieuwe bedrijfsregeling brandregres, op 1 januari 2014, geeft de wet brandverzekeraars het recht om het volledige schadebedrag bij brand te verhalen bij de verantwoordelijken in de zakelijke markt, als ze niet hebben voldaan aan wettelijke regels. Hierdoor wordt nogmaals het belang benadrukt om als gebouweigenaar de zekerheid te hebben dat het pand voldoet aan de wettelijke brandveiligheidseisen. De afnemende adviserende en toezichthoudende rol van de brandweer en gemeente heeft er voor gezorgd dat de verantwoordelijkheid bij de gebouweigenaar zelf komt te liggen en dat deze zelf actie moet ondernemen.

In praktijk is al vaak aangetoond dat ook gebouwen met een geldige (gebruiks)vergunning vaak niet (meer) voldoen. Van een gemiddelde gebouweigenaar of –beheerder kan niet worden verwacht dat hij volledig op de hoogte is van de huidige wettelijke brandveiligheidseisen en dat hij hier op toeziet. Dit is uiteraard werk voor specialisten, want hoe kan iemand die verantwoordelijk is voor een gebouw nu een zekerheid inbouwen dat zijn pand voldoet aan de wettelijke brandveiligheidseisen en hoe kan iemand nu ergens verantwoordelijk voor zijn zonder de specifieke kennis hiervan te hebben? Als we deze situatie vergelijken met een auto dan zijn er veel overeenkomsten. Ook voor een auto geldt dat deze moet voldoen aan veiligheidseisen. Als je een nieuwe auto koopt kun je er vanuit gaan dat deze veilig is. Na 4 jaar moet een auto APK gekeurd worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de auto-eigenaar maar deze zal een dergelijk keuring niet zelf gaan doen. Hiervoor wordt een daarvoor gecertificeerd bedrijf ingeschakeld die, na goedkeuring, de auto een keurmerk geeft waarmee de auto weer aantoonbaar veilig is. Dit is al jaren zo geregeld en is van A tot Z een voor de hand liggende regeling, voor auto’s. Bij een gebouw echter, wordt de eigenaar min of meer aan zijn lot overgelaten. Dit terwijl bij een gebouw eigenlijk precies hetzelfde geldt als bij een auto.

Keuring
Voor gebouwen is enkele jaren terug ook een ‘APK-keuring’ ontwikkeld door de brandweer en de KIWA. Het enige verschil met de auto APK-keuring is dat de keuring voor gebouwen niet verplicht is. We hebben het over het keurmerk BGB (Brandveilig Gebruik Bouwwerk). Deze is ontwikkeld in 2007 met de medewerking van de 4 grote gemeenten (G4), de KIWA en Dijkoraad Viavesta. De controles dienen uitgevoerd te worden door een daarvoor gecertificeerd opname bedrijf. De KIWA beoordeelt of een bedrijf hiervoor in aanmerking komt. Na een positief resultaat krijgt het pand een keurmerk dat een jaar geldig is en elk jaar dient het pand een hercontrole te krijgen om te kunnen beoordelen of het pand nog steeds voldoet. Het pand zal worden beoordeeld op de volgende drie hoofdzaken: het gebouw (bouwkundig), de aanwezige installaties en de organisatie. Daarbij zijn de onderdelen onderverdeeld in zogenaamde kernvragen en overige vragen. De kernvragen moeten volledig voldoen en van de overige vragen moet 80% voldoen. Pas dan kan een keurmerk worden afgegeven aan een gebouw. Pas als het gebouw en de installaties op orde zijn en de mensen in het gebouw op de hoogte zijn van de procedures kan men spreken van een brandveilig gebouw. Een dergelijk erkend keurmerk geeft de gebouweigenaar de mogelijkheid om aantoonbaar te maken dat zijn pand voldoet aan de wettelijke brandveiligheidseisen. Met andere woorden de gebouweigenaar kan hiermee zijn verantwoordelijkheid nemen naar de gebruikers in het gebouw, de verzekeraar en de gemeente toe. Het keurmerk BGB bestaat al sinds 2007. Diverse grote vastgoedpartijen, zorginstellingen, schoolgebouwen maar ook gemeenten hebben het keurmerk sindsdien omarmd om hiermee de gebouwen aantoonbaar brandveilig te krijgen en te houden.Mercuri Urval is een internationale adviesorganisatie

Het corporate gevoel van een sympathieke headhunter

Als je een interview hebt bij Mercuri Urval met Marcel L’Herminez, komen er spontaan drie vragen bovendrijven.

Coenen Concept bouwt tandartspraktijk in Veldhoven

‘Interieur draagt bij aan optimale dienstverlening 5504 Mondzorg’

‘Niets is onmogelijk’. Dat is het motto van Lars van Breukelen.

Mkb’ers ontdek het internationaal talent in de regio!

What about the spouses?

Eindhoven gloeit nog na van twee prachtige, drukbezochte evenementen: DDW en Glow. De regio leeft en bruist, bloeit en groeit, onderneemt en innoveert en de toekomst lacht ons tegemoet.

Wim van Wessel maakt Wesco toekomstbestendig

Eigenwijze visie en werkwijze werpen vruchten af in schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche is volop in beweging.

De duidelijke meerwaarde van Ergon-medewerkers

‘Ik zou willen dat ik er meer kon aannemen’

Bij het horen van de naam Ergon, denken veel mensen al snel aan de schoffelaars in de gemeenteplantsoenen.

Meten is weten

Nul40 on- en offline mediabureau in Eindhoven

‘Onze klanten hebben altijd rechtstreeks contact met senior adviseurs’